hisse senedi basimi yonetim kurulu karari e1528980426490 300x146 - Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı Hisse Senedi Basımı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için aşağıdaki linkleri tıklayınız.

Nama Yazılı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için tıklayınız

Hamiline Yazılı Yönetik Kurulu Kararı indirmek için tıklayınız

2. Tertip Yönetim Kurulu Kararı indirmek için tıklayınız

Yönetim Kurulu Kararı pay senedinde oldukça önemli bir unsurdur, Yönetim kurulu kararı olmadan, nama yazılı hisse senedi bastırılması uygun değildir çünki pay senedi üzerinde herhangi bir tarih bulunmamaktadır pay senedinin basım tarihi alacağınız yönetim kurulu karının tarihi olarak kabul edilir, fakat Türk Ticaret Kanununda nama yazılı hisse senetlerinde yönetim kurulu kararı alınmasıyla ilgili bilgi yoktur, bu bilgi sadece hamiline yazılı hisse senetlerinde için vadır, TTK 486. Madde ibare aynen şöyle geçmektedir, paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır.

Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca internet sitesine konulur. evet ifade aynen bu şekildedir buradan yola çıkarak nama yazılı pay senetlerinde’de yönetim kurulu kararı almak daha faydalı olacaktır fakat hamiline yazılı karar örneğinde olduğu gibi ticaret sicilde teccil ettirilmez, yönetim kurulunun imzalaması yeterlidir, bazı şirketler daha resmi olması açısından noter onayı yaptırmaktadır bu tercih şirkete kalmıştır.

* Karar Tarihi:
* Karar Konusu: ….. Tertip Hisse Senedi Basılması Hk.
* Toplantıya Katılanlar:
* Karar:

Kısımları yer almalıdır. Kararın içeriğinde ise şirket yönetim kurulunun ne için toplandığından başlamalı yonetim kurulu karari - Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararıve toplantı içerisinde hangi kararların alındığına değinilmelidir. Örnek olarak,

Şirketimizin Sermayesi XXXX TL . ve 1 Payın nominal değeri XXXX TL. dir. Buna göre; “Şirket ortaklarına Nama …. Tertip şeklinde pay senetlerinin bastırılmasına. Hisse senetlerinin …… kupürler ve ……. adet basılmasına. Hisse pay senetlerinin ortaklara payları oranında dağıtılmasına Oy birliğiyle karar verilmiştir.” şeklinde Yönetim kurulu kararı hazırlanabilir.

Şirketlerin hisse senedi basımı için yetkili ve yetkililerin imzasını da ibraz etmesi gerekmektedir. Eğer, Hamiline yazılı hisse senedi basımı yapılacak ise yukarıda örnek olarak verdiğimiz kararda, nama yazılı yazan kısımların hamiline yazılı olarak değiştirilmesi gerekecektir.

Yine nama yazılı hisse senedi basımında olduğu gibi, Hamiline yazılı bir hisse senedi basımı için alınacak yönetim kurulu kararının da Türkiye Ticaret ve Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilmesi zorunludur.

Eğer şirket sermayesinin bir kısmı nama yazılı bin kısmı hamiline yazılı ise iki tane ayrı karar almak gerekir, birinci karar nama yazılı karar ikinci karar hamiline yazılı karar şeklinde olmalıdır, nama yazılı yönetim kurulu kararının şirketin imza yetkilileri tarafından imzalanması yeterli olacaktır,

Fakat yukarıdada belirttiğim gibi hamiline yazılı karar şirketin imza yetkilileri tarafından imzalanmasından sonra Ticaret Sicilde Tescil ettirilmesi şarttır, hatta ilgili maddede şöyle yazmaktadır, tescilden önce çıkarılan pay senetleri geçersizdir bundan doğan zarardan kişi meshuldur ibaresi geçmektedir.