Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı

//Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı

Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı

Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim kurulu kararı olmadan, nama ya da hamiline yazılı hisse senedi basımı yapılamaz. Bu nedenler şirketlerin hisse senedi bastırmadan önce, yönetim kurulu kararı ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan kuruluş bilgilerini teslim etmeleri zorunludur. Yönetim kurulu kararının detaylarına gelecek olursak,

Yönetim kurulu kararı içinde;* Karar Numarası:
* Karar Tarihi:
* Karar Konusu: ….. Tertip Hisse Senedi Basılması Hk.
* Toplantıya Katılanlar:
* Karar:

Kısımları yer almalıdır. Kararın içeriğinde ise şirket yönetim kurulunun ne için toplandığından başlamalı yonetim kurulu karari - Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararıve toplantı içerisinde hangi kararların alındığına değinilmelidir. Örnek olarak,

Şirketimizin Sermayesi XXXX TL . ve 1 Payın nominal değeri XXXX TL. dir.

Buna göre;

“Şirket ortaklarına Nama …. Tertip şeklinde pay senetlerinin bastırılmasına.

Hisse senetlerinin …… kupürler ve ……. adet basılmasına.

Hisse pay senetlerinin ortaklara payları oranında dağıtılmasına Oy birliğiyle karar verilmiştir.” şeklinde Yönetim kurulu kararı hazırlanabilir.

Şirketlerin hisse senedi basımı için yetkili ve yetkililerin imzasını da ibraz etmesi gerekmektedir. Eğer, Hamiline yazılı hisse senedi basımı yapılacak ise yukarıda örnek olarak verdiğimiz kararda, nama yazılı yazan kısımların hamiline yazılı olarak değiştirilmesi gerekecektir.

Yine nama yazılı hisse senedi basımında olduğu gibi, Hamiline yazılı bir hisse senedi basımı için alacak yönetim kurulu kararının da Türkiye Ticaret ve Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilanının yayınlanması zorunludur.

Eğer nama yazılı pay senedi bir şirket için basılacaksa, yönetim kurulu kararının yetkili kişiler tarafından imzalı olması yeterli olacaktır. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde bu kararın ilan edilmesi zorunlu değildir.

About the Author:

Leave A Comment