Nama Yazılı Hisse Senedi

//Nama Yazılı Hisse Senedi

Nama Yazılı Hisse Senedi

Anonim Şirketler tarafından günümüzde çok sık tercih edilen Nama Yazılı Hisse Senedi, şirketinizin menfaatleri bakımından adeta zorunlu hale gelmiştir. Bir şirketin paylarının tamamen ödenmemesi durumunda bu şirketin hamiline hisse senedi çıkarma hakkı bulunmaz. Bu durumda da Nama yazılı hisse senedi bastırması daha kolay ve güvenli olur.

Sahteciliğe karşı alınabilecek bir önlem olarak da nama yazılı hisse senedi önemli bir seçenektir. Çünkü nama yazılı hisse senetlerinin arka yüzünde pay sahibinin T.C. kimlik numarası, adı soyadı ve açık adresi bulunur. Bu bölümede ıslak imza atılacağından sahtecilik ve kaybolma açısından  önemli bir tercih sebebidir. Hisse senedinin arka kısmına pay devri sırasında kullanılmak için devir tablosu yer almaktadır. Gerekli evraklar detaylı bir şekilde aşağıda belirtilmiştir.

Nama yazılı hisse senedi basımı için gerekli evraklar

– Anonim Şirketin kuruluş gazetesi
– Limited’ten A.Ş. geçmişse nevi değişikliği gazetesi
– Kuruluştan sonra sermaye artırımı olmuşsa son sermaye gazetesi
– Kuruluştan sonra ünvan değişikliği olmuşsa ünvan değişikliği gazetesi
Hisse senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı
– Güncel hazirun cetveli (Hissedarların adres bilgileri)

Nama yazılı pay senedi basılırken, işlemin şirket pay defterine kaydı ve hisse senedini satın alan kişinin bilgilerine ilişkin notların bulunması da zorunludur. Kanun tarafından zorunlu kılınan durumlardan biri de budur. Aynı zamanda yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı olmadan, nama yazılı hisse senedi bastırılır. Hisse senedi basımı sadece şirket yetkililerinin düzenleyeceği ve en az iki imza yetkilisi tarafından imzalayacağı yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

Anonim şirket, sermayesinin tamamının ödenmiş olması durumunda ana sözleşmesinde pay senetleri hamiline yazılıdır ibaresi olması kaydıyla hamiline yazılı hisse senedi çıkartma hakkına sahip olur. Fakat şirketler bazı durumlarda nama yazılı hisse senedi bastırmayı tercih ederler. Azlık hissedarların talebi olması durumunda ise nama yazılı pay senedi bastırmak zorunlu hale gelir. Hisse senedi çıkarılması konusunda azlık hissedarların bir talepte bulunması durumunda ise yönetim kurulu derhal bu isteği işleme koyar ve hisse senetleri hızla bastırılır. Bastırılan hisse senetleri de hissedarlara dağıtılır.
Hamiline yazılı hisse senedi basımı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Eğer azlık hissedarların bu yönde bir talebi yoksa Anonim şirketlerin nama yazılı hisse senedi bastırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Birçok maliyeci ve ekonomist ise bu konuda nama yazılı hisse sahiplerinin vergi ve KDV avantajları için hisse senedi bastırmalarını önermektedir.

Anonim Şirket hissedarının devlet tarafından getirilen KDV ve diğer vergi avantajlarından yararlanabilmesi için hisse senedi bastırarak payını teyit ettirdikten sonra 2 yıl belgeleri elinde tuttuğunda. Hisse senetleri 2 yıl sonra satılırsa, buradan elde edilen gelir vergiden muaf olur. Yine KDV ödemesi de aynı şekildedir.

Türk Ticaret Kanununa göre nama yazılı pay senetlerinde olması gereken bilgiler
 Şirketin ünvanı
– Şirketin sermayesi
– Şirketin kuruluş tarihi
– Şirketin kuruluş sermayesi
– Pay senetlerinin tertibi
– Pay senetlerinin tescili tarihi
– Senedin türü (Nama) İtibari değeri
– Senedin kaç payı içerdiği
– Pay senedinin bedelinin tamamı ödenmemişde ödenen miktarının belirtilmesi gerekir
– Senedin sahibinin adı soyadı veya tüzel kişilikse ticaret ünvanı
– Hissedarın ikametgah bilgileri, tüzel kişilikse merkez adresi
Şirketinizin son sermaye bilgilerini bize ulaştırabilirsiniz. Eğer siz gerekli evraklayı hazırladıysanız bu bilgileri bize mail yoluyla göndermeniz yeterli olacaktır.
Gerekli evraklar hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bizi arayabilirsiniz. telefon numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

Nama yazılı hisse senetleri ve hamiline yazılı hisse senetleri basım süresi Pay senetlerinin tasarım mailine onay verildiği tarihten itibaren 2 – 3 gün içerisinde basımı bitmektedir. Eğer işleriniz daha acil elinize ulaşması gerekiyorsa lütfen bizimle telefonla irtibata geçiniz. Acil işlerinizi mevcut iş akışımızın önüne alarak ivedilikle işleme alıp sonuçlandıralım.

Not: Hisse senedi basımı hassas bir konudur. Konusunda uzman olmayan yerlere yaptırmamanız şirketinizin menfaatinedir.

0212 565 40 75 pbx – 0533 350 00 83 – info@makronetbasim.com

Nama Yazılı Hisse Senedi Hakkında İnce Noktalar

Nama yazılı Hisse Pay Senedi bastırma zorunluluğu, payları nama yazılı olan halka kapalı anonim şirketlerde pay senedi çıkarma mecburiyeti bir koşula bağlanmıştır. Bu koşul, anonim şirketlerin nama yazılı pay senetlerin bastırılması için azlık hissedarlarının hisse pay senedi basımı için talepte bulunması gerekmektedir.
Çünkü, TTK’nın 486. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Azlık istemde bulunursa nama yazılı hisse pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı hisse pay senedi sahiplerine dağıtılır.” denilmektedir. Bu itibarla, halka açık olmayan (kapalı) anonim şirketlerde azlığın talebi üzerine, nama yazılı hisse pay senetleri bastırılacak ve bütün pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Nama yazılı Hisse Pay Senedi basımı konusunda Uzman Yeminli Mali Müşavirimiz kontrolünde, hisse senetlerinizin küpür dağılımını şirketiniz için en avantajlı bir şekilde düzenleyip size mail yoluyla ulaştıralım. Sizde kontrol ettikten sonra eğer gerekirse revize işlemini yıllardır edindiğimiz deneyimi kullanarak, şirketiniz için ileriki yıllardada  rahat ve sorunsuzca kullanabileceğiniz şekilde düzenleyelim.

Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir?

Bildiğiniz üzere şirket ortaklarının şirketteki paylarını belirten ve adeta bir ortaklık kimlik kartı olarak da değerlendirilebilecek evraklara pay senedi denilmektedir. Hisse senetleri anonim şirketler tarafından nama veya hamiline yazılı olarak bastırılabilir. Adından da anlaşılacağı gibi nama yazılı hisse senedi, “pay sahibinin adına” düzenlenen senet şeklidir. Bir pay senedinin ön yüzünde, senedin türünün belirtilmesi zorunludur. Nama yazılı olan bir senedin ön yüzünde büyük puntolarla yazılmış olarak “NAMA YAZILI” ibaresi görmek mümkündür.

Nama yazılı hisse senetlerinin, ön yüzü olduğu kadar arka yüzleri de önemlidir. Çünkü pay senetlerinin arka yüzünde “şirketle ilgili bilgiler”, “pay sahibinin adı, soyadı” ve “payların devri” gibi üç ana kutu bulunur.

 • Pay sahibinin adı soyadı,
 • Pay sahibinin T.C. kimlik numarası
 • Pay sahibinin açık adresi

Senedin arka yüzünde mutlaka bulunması gereken şeylerdir.

Nama Yazılı Hisse Senedi

Pay senedinin güvenliği bakımından payların devir kutusu kısmı da çok önemlidir. Bu kısımda, şirket ortaklarından birinin payını devretmesi durumunda hem devreden kişinin kimlik bilgileri, hem de devralan kişinin kimlik bilgileri yer alır. Bu bilgiler aynı zamanda pay defterine de kayıt edilmek zorundadır. Bütün bu detaylar, kanunlar tarafından zorunlu kılınmıştır ve hisse senetlerinde mutlaka yer alması gerekir. Eğer şirkette hisse sahibi olan kişi T.C. vatandaşı değil ise Nama yazılı hisse senedi’nin arka kısmında bulunan kimlik bilgisi kutusuna ortağın T.C. kimlik numarası yerine vergi numarası yazılır.

About the Author:

14 Comments

 1. zaid usman 13 Mart 2018 at 08:01 - Reply

  Yapmış olduğunuz nama yazılı hisse senetlerim harika oldu ,teşekkür ederim.

 2. Tarkan Baysak 25 Mart 2018 at 12:00 - Reply

  Şirketimiz nama yazılı hisse senedi bastırmak istiyor fakan ana sözleşmemizde tam olarak hisse senetleri nama yazılıdır ibaresi geçmiyor, bu durumda ne yapmalıyız sizin bu konuda deneyimdi olduğunuzu duydum yardımcı olursanız sevinirim.

 3. Uğur Melan 29 Mart 2018 at 17:08 - Reply

  Sayın yetkili Nama yazılı hisse senedi bastırmak istiyoruz fakat sayfanızda bununla ilgili bilgi bulamadık,mailmi atmamız gerekir yoksa buradan bilgi verme durumunuz olurmu?

 4. izzet selman 29 Mart 2018 at 17:10 - Reply

  Nama yazılı hisse senedi basımı yaptırdığımız ender matbaalardan olan makronet basımı hizmetlerinden sen çok memnun kaldık, diğer işlerimizi yine size yönlendirmek istiyoruz diğer matbaa işlerini yapıyormusunuz acaba?

  • admin 23 Nisan 2018 at 11:06 - Reply

   İzzet bey tabiki diğer matbaa işlerinizide bize rahatlıkla gönderebilirsiniz.

 5. Oktay Dereli 29 Mart 2018 at 17:54 - Reply

  Matbaa’nız nama yazılı hisse senedi’nin dışında ne tür hizmetleri vardır acaba, bilgi almam mümkünmü acaba?

 6. […] Nama Yazılı Hisse Senedi […]

 7. […] Nama Yazılı Hisse Senedi […]

 8. […] Nama Yazılı Hisse Senedi […]

 9. […] Nama Yazılı Hisse Senedi […]

 10. […] Nama Yazılı Hisse Senedi […]

 11. […] Nama Yazılı Hisse Senedi […]

 12. […] Nama Yazılı Hisse Senedi […]

Leave A Comment