Anonim Şirketlerde Pay Devri Nasıl Yapılır?

Anonim Şirketlerde Pay Devri Nasıl Yapılır? 6102 sayılı Türk Ticaret kanununda çeşitli hükümler bulunmaktadır, devrin geçerli sayılması için bu hükümlerin yerine getirilmesi zorunludur.  Anonim şirketlerin, bilerek ya da bilmeyerek kanunda yer alan bu hükümlere aykırı şekilde devir yapması durumunda hisse devri geçersiz sayılmaktadır.  Bu konuda bir hak kaybı yaşamamak için şirket yöneticilerinin mutlaka kanunların öngördüğü şekilde davranması gerekir. Bu nedenle de Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ne vakıf olmak Anonim şirketler için son derece önemlidir.  Biz de Makronet hisse senedi basımı olarak müşterilerimizi bilinçlendirmek adına bu yazıyı hazırladık.

Hisse Senedi Ornegi 59 01 1 Revize

  1. Senede Bağlanmamış Paylar

Anonim şirketlerde, senede bağlanmamış olan payların devri konusunda 6098 sayılı Türk borçlar Kanunu’nun 180 İnci maddesinde belli hükümler yer almaktadır. Bu maddeye göre, devrin geçerli sayılabilmesi için yazılı bir alacağın temliki sözleşmesi bulunmalıdır. Eğer borcun tamamı ödenmemiş ise burada borcun nakli hükümlerinin de uygulanması gerekir, bu durumda devri yapan pay sahibi aynı zamanda anonim şirketlerde borçlu duruma düşer. Devrin hukuken geçerli sayılabilmesi için borcun nakli hükümlerinin uygulanması durumunda şirketinde, devre muvafakat etmesi gerekir.

Senede bağlanmamış paylara ilişkin devir işlemlerinde yukarıda anlattıklarımız da uygun olarak devir tamamlandıktan sonra Anonim Şirketi defterine devralanın kayıt edilmesi şarttır. TTK tarafından bu şart, pay devrinin şirkete karşı geçerli sayılması için öngörülmüştür.

  1. Senede Bağlanmış Paylar

Anonim şirketlerde TTK 484. madde gereğince pay senetleri iki şekilde düzenlenir.  Bunlar hamiline pay senedi ve nama yazılı pay senedi şeklindedir.  Bu iki pay senedinde devri ayrı ayrı şartlar taşımaktadır.

  • Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri

Anonim Şirketlerde Pay Devri Nasıl Yapılır?Ana sözleşmede ve kanunda aksi öngörülmedikçe TTK 490 madde gereğince, Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar herhangi bir sınırlamaya bağlı olmadan devredilebilir. Kanunen nama yazılı pay senetleri, Emre yazılı kıymetli evrak olarak görülmektedir. Devir işlemi pay senedinin arka tarafında devir tablosu kullanılarak yapılabilmektedir, bu bölümde devredeneni adı soyadı imzası, devralanın adı soyadı imzası, ve yetkili imzalar, yetkili imzalar bölümü şirketin yönetim kurulunun imzasını ifade etmektedir. Anonim şirketlerde nama yazılı pay senetlerinin devrinde, devir işleri tamamlandıktan sonra pay devrinin şirkete karşı ileri sürülebilmesi için devralanın pay defterine kayıt edilmesi gerekir. Bu demek oluyorki devri yönetim kurulunun onaylaması gerekmektedir.

  • Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri

Anonim şirketlerde, Hamiline pay senedi,  nama yazılı paylardan farklı yeni çıkan düzenlemeye göre Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) kaydettirmesi gerekir. Kayıt yaptırmadan önce ana sözleşmede payların hamiline yazılı olduğu açık bir şekilde yazıyor olması gerekmektedir, MKK sisteminde bilgiler mersis’ten çekildiği için eğer sistemde paylarınız hamiline yazılı görünmüyorsa sistemde görünmediğinden devri yapamazsınız. Ana sözleşmenizde paylarınız hamiline yazılı ise şirketin yetkilisinin e-devlet şifresiyle sisteme giriş yapılıp iki aşamalı kayıt yapılması gerekiyor.

Birinci aşama hissedarları kaydını yapacaksınız, kayıt için gerekli bilgiler, hissedarın Adı Soyadı, TC kimlik numarası (Tüzel kişiliklerde vergi numarası) hissedarın gsm numarası (hissedar tüzel kişilik olsa bile gsm numarası şart yoksa sistem kabul etmiyor) ikametgah adresi, e-mail adresi, ve internete açık kredi kartınızın olması gerekir çünkü sistem sizden kayıt öncesi belli miktar ödeme alacaktır (şu anlık toplam 300 TL civarı alıyor)  ikinci aşama payları kayıt edeceksiniz burada dikkat edeceğiniz nokta kaç adet hisse senedi basılacaksa o kadar mkk referans numarası oluşturmanız gerekmektedir, burada önemli olan nokta adetleriniz ne az nede çok olması gerekmektedir, bizi aradığınızda bu ve tüm konularda ücretsiz destek vermekteyiz.

Hamiline yazılı hisse senedi hakkında daha detaylı bilgi için linki tıklayınız.

Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir