Anonim Şirketlerde Pay Devri Nasıl Yapılır

Anonim şirketlerde pay Devri işleminin yapılması için 6102 sayılı Türk Ticaret kanununda çeşitli hükümler bulunmaktadır.  Devrim geçerli sayılması için bu hükümlerin yerine getirilmesi zorunludur.  Anonim şirketlerin, bilerek ya da bilmeyerek kanunda yer alan bu hükümlere aykırı şekilde devir yapması durumunda hisse devri geçersiz sayılmaktadır.  Bu konuda bir hak kaybı yaşamamak için şirket yöneticilerinin mutlaka kanunların öngördüğü şekilde davranması gerekir.  Bu nedenle de Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ne vakıf olmak Anonim şirketler için son derece önemlidir.  Biz de Makronet hisse senedi basan matbaa olarak müşterilerimizi bilinçlendirmek adına bu yazıyı hazırladık.

  1. Senede Bağlanmamış Paylar

Anonim şirketlerde,  senede bağlanmamış olan payların Devri konusunda 6098 sayılı Türk borçlar Kanunu’nun 180 İnci maddesinde belli hükümler yer almaktadır.  Bu maddeye göre,  Devrin geçerli sayılabilmesi için yazılı bir alacağın temliki sözleşmesi bulunmalıdır. Eğer borcun tamamı ödenmemiş ise burada borcun nakli hükümlerinin de uygulanması gerekir.  Bu durumda Devri yapan pay sahibi aynı zamanda anonim şirketlerde borçlu duruma düşer.  Devrin hukuken geçerli sayılabilmesi için borcun nakli hükümlerinin uygulanması durumunda şirketinde,  devre muvafakat etmesi gerekir.

Senede bağlanmamış paylara ilişkin devir işlemlerinde yukarıda anlattıklarımız da uygun olarak devir tamamlandıktan sonra Anonim Şirketi defterine devralanın kayıt edilmesi şarttır.  TTK tarafından bu şart,  pay devrinin şirkete karşı geçerli sayılması için öngörülmüştür.

  1. Senede Bağlanmış Paylar

Anonim şirketlerde TTK 484. madde gereğince pay senetleri iki şekilde düzenlenir.  Bunlar hamiline pay senedi ve nama yazılı pay senedi şeklindedir.  Bu iki pay senedinde devri ayrı ayrı şartlar taşımaktadır.

Ana sözleşmede ve kanunda aksi öngörülmedikçe TTK 490 madde gereğince nama yazılı pay senetleri herhangi bir sınırlamaya bağlı olmadan devredilebilir.  Kanunen nama yazılı pay senetleri,  Emre yazılı kıymetli evrak olarak görülmektedir.  Anonim şirketlerde nama yazılı pay senetlerinin devrinde,  devir işleri tamamlandıktan sonra pay devrinin şirkete karşı ileri sürülebilmesi için devralanın pay defterine kayıt edilmesi gerekir. Nama pay senedi devrilirken ciro edilen isminin bulunması gibi bir şarkı yoktur.  Fakat senetlerin devrinde söz konusu olan vakitte olduğu gibi onunla temlik amacı taşıması şarttır.

  • Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri

Anonim şirketlerde, Hamiline pay senedi,  nama yazılı paylardan farklı olarak devri kısıtlanamaz senelerdir.  Kanunda Hamiline pay senedi konusunda tam bir serbestlik söz konusudur.  TTK 489 madde gereğince hamiline yazılı payların devredilmesinin de pay senetlerinin devir ettiğinde devralana geçmesi gerekir.  Taraflar arasında bu kapsamda mülkiyetin getirilmesi konusunda bir sözleşme imzalanması da gerekir.

Hisse senedi basımı ve Devri konusunda hazırladığımız bu yazının genel bilgi ve görüş içermekte olduğunu unutmayınız.  Bu yazı profesyonel tavsiye ya da hukuk hizmeti için kullanılamaz.  Firma olarak bizlere,  hisse senedi basımı konusunda bütün sorularınızı iletişim numaralarımızdan yöneltebilirsiniz.

Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
Hisse senedi basımında tüm Türkiye’ye profesyonel hizmet vermekteyiz.

16.03.2022
313
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Halit Kodan Makronet
Halit Kodan Makronet
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?