Nominal değerin kelime anlamı, Nominal değer genel olarak itibari değeri, yani bir payın en küçük değerini ifade eder. Nominal değer en düşük 1 kuruş yapılabilir, en yükseği ise eğer istenirse şirketin sermayesi kadar yapılabilmektedir. Şirketlerde nominal değer genel olarak 1 Türk Lira olarak kullanılması makul olan orandır, Makronet olarak bizim önereceğimiz orandır, fakat bu durum yasal bir zorunluluk değildir.

Şirketler nominal değerleri kendi de belirleyebilir. Hissedarlara sermayelerin dağılımını kolaylaştırmak için genellikle kolay katlanabilir ya da bölünebilir değerlerin kullanılması önerilir. Nominal değer; hisse senetlerinin piyasadaki gerçek değerini ifade etmez; nominal değer bir hisse senedinin üzerinde basılı olan pay miktarının ve buna bağlı olarak o hisse senedinin değerini gösteren bir ifadedir.

Anonim şirketlerde sermayenin kaç paydan oluştuğu ve bir payın nominal değerinin kaç lira olduğu, ana sözleşmede belirlenmektedir.

Nominal değerler ve konuyla ilgili örnek vermek gerekirse:

1.000.000-TL sermayeli şirketin, 4 ortağı var diyelim. Bu ortaklardan birinin payının %50, ikinci ortak %30, üçüncü ortak %15 ve sonuncu ortak %5 payı var. Şirket tarafından bir payın nominal değeri 25 TL olarak belirlenmiş. Buna göre:

Nominal değer 25 TL olarak belirlenmiş dağılım

  • ortak %50 – 500.000 TL = 20.000 pay
  • ortak %30 – 300.000 TL = 12.000 pay
  • ortak %15 – 150.000 TL = 6.000 pay
  • ortak %5 –  50.000 TL = 2.000 pay

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi nominal değeri 1 TL olarak belirleyelim

Nominal değer 1 TL olarak belirlenmiş dağılım

  • ortak %50 – 500.000 TL = 500.000 pay
  • ortak %30 – 300.000 TL = 300.000 pay
  • ortak %15 – 150.000 TL = 150.000 pay
  • ortak %5 –  50.000 TL = 50.000 pay

Görüldüğü gibi nominal değer 1 TL yapıldığında daha sade ve karmaşık bir yapıdan uzak olmaktadır, bu Makronet olarak bizim önerimiz, elbette tercih sizin.

Bir Payın Nominal Değeri Nedir?

Nominal değerin kelime anlamı, Nominal değer genel olarak itibari değeri, yani bir payın en küçük değerini ifade eder. Nominal değer en düşük 1 kuruş yapılabilir, en yükseği ise eğer istenirse şirketin sermayesi kadar yapılabilmektedir.

Nominal değer Nedir ?

Hisse senetlerinin piyasadaki gerçek değerini ifade etmez; nominal değer bir hisse senedinin üzerinde basılı olan pay miktarının ve buna bağlı olarak o hisse senedinin değerini gösteren bir ifadedir.

Nominal değerler ve konuyla ilgili örnek ?

1.000.000-TL sermayeli şirketin, 4 ortağı var diyelim. Bu ortaklardan birinin payının %50, ikinci ortak %30, üçüncü ortak %15 ve sonuncu ortak %5 payı var. Şirket tarafından bir payın nominal değeri 25 TL olarak belirlenmiş.