eskişehir hisse pay senedi basimi 300x100 - eskişehir-hisse-pay-senedi-basimi