İntifa Senedi

By |2019-03-29T03:34:13+03:00Kasım 21st, 2017|Categories: Blog|Tags: , , , , , , , , |

İntifa Senetleri, (Kurucu Senetleri) İntifa, kelime anlamı itibariyle, "faydalanma, yararlanma" demektir. Dolayısıyla, intifa senedi "anonim şirkette herhangi bir payı ifade etmeyen, dolayısıyla ortaklık hakları tesis etmeyen, ancak sahibine söz konusu malvarlıksal hakları tanıyan değerli evrak veya menkul kıymet niteliğini haiz olan senet" olarak tanımlamak mümkündür. Türk Ticaret Kanunu ile anonim şirketlere tanınan imkanlardan birisi de intifa senedi çıkarılmasıdır. [...]