Hamiline Yazılı Hisse Senedi

By |2019-05-05T00:11:27+03:00Kasım 21st, 2017|Categories: Blog|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

Hamiline Hisse Senedi Basımı yükümlülüğü Türk Ticaret Kanunu 486. ve 487 Maddesinde, Anonim Şirketlerde şirket sermayesine hamiline yazılı olması durumunda, hisse pay bedelinin tamamen yatırılmasından sonra 3 ay içinde pay senetlerinin çıkartılması ve hissedarlara dağıtılması gerekmektedir. Pay senetlerinin bastırılması için sürecin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamının ödenmesi tarihidir. Eğer pay bedellerinin tamamı ödenmezse, pay [...]