Hamiline yazılı hisse senedi nedir

Hamiline yazılı hisse senedinin nama yazılı hisse senedinden en önemli belirgin farkı senedin üzerinde bir isim yazmamasıdır, bunun dışında vergisel avantajlar olarak hamiline ve nama yazılı senetler arasında bir fark yoktur, açıkçası yeni çıkarılan Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminden sonra hamiline yazılı senetlerin bir avantajının kalmadığını düşünmekteyiz, MKK sistemine kaydedilirken ve hisse senedi basımı için alınan yönetim kurulu kararını önce noter onayı sonrasında ticaret sicile tescil ettirirken kamu kurumlarına ayrıca ödemeler yapılması gerektiğinden bununla ilgili artı maliyet oluşmaktadır.

Son çıkarılan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda eskiden olan hisse senedi kelimesi yasal olarak pay senedi olarak değiştirilmiştir bu sebeple hisse senedi ve pay senedi aynı ifadeyi temsil etmektedir.

01/04/2021 tarihi itibariyle Hamiline yazılı payların Merkezi kayıt kuruluşuna kayıt zorunluluğu getirilmiştir. bu tarihten önce hamiline payları olan şirketlerin paylarını Hamiline pay kayıt sistemi HPKS ye ivedilikle kayıt ettirmeleri gerekmektedir kayıt yapılmazsa 20.000 TL cezai yaptırımla karşılaşmamak için buna azami dikkat etmeleri gerekmektedir.

Hamiline yazılı pay senedi bastırmak isteyen şirket yetkilisinin yapması gerekenler;
Hamiline yazılı hisse senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı alacak (Karar oluşturmakla ilgili ücretsiz olarak hissedar pay dağılımı dahil kararınızı hazırlayıp Word ortamında mail yoluyla iletmekteyiz) kararda hissedar pay oranlarına göre dağılım yapıldıktan sonra yani her bir hissedara kaç farklı değerde kaç adet hisse senedi basılacağı kararda açık bir şekilde belirlenecek ve sonrasında, Merkezi kayıt kuruluşu HPKS sistemine girerek her bir senet için ayrı MKK referans numarası oluşturulacaktır. Bu işlemi yapmakta zorlanan müşterilerimiz için müşteri memnuniyeti kapsamında, talep etmeleri halinde Makronet olarak profesyonel ücretsiz danışmanımız bilgisayarlarına uzaktan bağlanarak kaydı hatasız olarak danışmanımızla birlikte yapabilirsiniz. Hızlı kurumsal iletişim hattı: 0533 350 00 83

Hamiline Pay Kayıt Sistemi HPKS işlemi bittikten sonra

Hisse senedi basımıyla ilgili alınan yönetim kurulu kararı Ticaret Sicile tescil ettirilecek, tescil onayından sonra oluşturulan her bir tekil referans numarası senetlerin üzerinde ayrı ayrı yazılı olacak şekilde basım işlemine geçilecek, pay senetleri basımı bittikten sonra şirketin yönetim kurulu imza yetkilileri imza alanındaki bölümleri ıslak imza yaparak süreci tamamlayacaktır. Sonrasında yönetim kurulu kararındaki pay oranlarına göre teslim belgesiyle hissedarlara dağıtım yoluyla teslim edilecektir.

Kayıtları kendileri yapmak isteyen müşterilerimize Merkezi kayıt kuruluşu ile ilgili kaydı nasıl yapacaklarıyla ilgili kayıt kılavuzu kapsamında detaylı mail atılacaktır.

Hamiline Yazılı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için tıklayınız.

Hamiline yazılı pay senedi bastırma zorunluluğu için 3 aylık sürecin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamının ödendiği tarihtir. Eğer pay bedellerinin tamamı ödenmezse, pay senedinin çıkarılması da mümkün değildir, Hamiline yazılı pay senedi bastırılabilmesi için yönetim kurulu kararı alınması gerekir ve payların Merkezi kayıt kuruluşuna (MKK) kayıt ettirilip her bir senet  için sistemden referans numarası alınıp basılacak senedin üzerine işlenmesi gerekir, ve sonrasında alınan karar Ticaret Sicilde tescil ve ilan ettirilmelidir eğer sermayenin tamamı ödenmemişse Ticaret Sicil kararı tescil etmez sermayeyi ödeyip tekrar başvuru yapmanızı ister. Ticaret sicil Merkezi kayıt kuruluşu Hamiline Pay Kayıt HPKS sistemini eş zamanlı olarak görmektedir eğer MKK kaydı yaptırmadan Ticaret Sicile giderseniz yine kararınız tescilden dönecektir bunlara azami bir şekilde dikkat etmenizi öneririz.

Türk Ticaret Kanunu 484. maddesinde bu konu hakkında “Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi niyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır.” şeklinde bir hüküm yer almaktadır.

Makronet olarak MKK kaydı ile ilgili müşterilerimizi ücretsiz tam destek vermekteyiz. MKK kaydı yapmakta sorun yaşayan müşterilerimizin bilgisayarına uzaktan bağlanıp kayıt işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlıyoruz. Bunla ilgili ücret almıyoruz. bu işlemi “Pay senedi danışmanlık merkezi” adı altında ücret karşılığı yapan fırsatçı firmalara itibar etmeyiniz.

Hamiline yazılı payların MKK’ya bildirimi yazımızı okumak için aşağıdaki linki tıklayınız.

 

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için gerekli evraklar

 • Anonim Şirketin kuruluş gazetesi.
 • Limited’ten Anonim Şirkette geçmişse nevi değişikliği gazetesi.
 • Kuruluştan sonra sermaye arttırımı yapılmışsa son sermaye arttırım gazetesi
 • Kuruluştan sonra unvan değişikliği olmuşsa unvan değişikliği gazetesi.
 • Hisse senedi basımı ile alakalı yönetim kurulu kararı.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu kaydı.
 • Alınan Yönetim kurulu kararının ticaret sicilde tescil ve ilanı.

Hamiline hisse senedi nedir ne değildir sorusunu, gerekli evraklar hakkında detaylı bilgiyi Makronet olarak kafanıza takılan soruları ve tüm teknik bilgileri size detaylı bir şekilde anlatmaktayız.
Hızlı iletişim hattı: Tel: 0212 565 40 75 (pbx)  / 0533 350 00 83

hisse pay senedi 300x180 - Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Yeni TTK Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde aşağıdakilerin bulunmasını zorunlu kılmıştır;

 • Şirketin ticaret unvanı.
 • Şirketin sermaye tutarı.
 • Şirketin kuruluş tarihi.
 • Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarı.
 • Çıkarılan pay senedinin tertibi.
 • Çıkarılan pay senedinin tertibinin tescil tarihini.
 • Senedin türünün ve itibari değerini.
 • Senedin kaç payı içerdiğinin belirtilmesi.
 • Her bir senette MKK referans numarasının yazılı olması.

Yönetim kurulu tarafından bastırılacak olan hamiline yazılı pay senetlerinde mutlaka bulunması gereken bilgiler bunlardır. Aynı zamanda bastırılan hamiline yazılı pay senedinin geçerlilik kazanması için şirket adına imza yetkisi olan en az iki yetkili tarafından imzalanması şarttır. Bu konuda TTK 487. maddede birden fazla hissedarlı anonim şirketlerde hisse senedinin en az iki kişi tarafından imzalanabileceği gibi, imza atmaya yetkili olan yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarafından da imzalanabileceği belirtilmiştir. Hamiline yazılı ve nama yazılı hisse senedi konusunda bilgi sahibi olmak isteyen işletmeler, sitemizde bu konu hakkında bir çok yazıya ulaşabilir ya da bizleri arayarak ücretsiz danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirler.

Hamiline yazılı payların nama yazılı olarak değiştirilmesi

Hamiline yazılı payların nama yazılı paylara dönüştürülebilmesi için şirketin genel kurul yapıp öncelikle ana sözleşmedeki ‘hisse senetleri hamiline yazılıdır’ ibaresini ‘hisse senetleri nama yazılıdır’ şeklinde dönüştürme yoluyla değiştirilmesi gerekmektedir. Sonrasında nama yazılı hisse senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı alıp, kararda önceden basılmış hamiline yazılı pay senetlerini hissedarlardan alınıp yeni basılacak nama yazılı pay senetleriyle değiştirilmesinden bahsedilmesi herhangi bir karışıklık olmaması adına sağlıklı olacaktır. (Yönetim kurulu kararını ücret almadan sizin yerinize düzenliyoruz) sonra nama yazılı hisse senetlerinizi yönetim kurulu kararındaki adetlere göre basılıp hissedarlara dağıtıldıktan sonra senetleriniz artık nama yazılı olarak kullanılacaktır. Bundan sonraki devirleri artık hamiline pay kayıt sisteminden değil nama yazılı pay senedinin arkasındaki devir tablosunu kullanarak devredeceksiniz. Böylelikle her devirde HPKS sistemine ödemeniz gereken yükten kurtulmuş olacaksınız.

Hamiline yazılı hisse senedinin avantajları

Hamiline yazılı pay senedinin avantajları, Yıl başında çıkarılan ve nisan ayında yürürlüğe giren Merkezi Kayıt Kuruluşu kaydının getirilmesinden sonra çok bir avantajının kaldığını söyleyemeyiz,  hamiline yazılı pay senedi iyi korunması gerekmektedir eğer kaybedilirse sıkıntı oluşabilecektir tabi kaybedildiğinde vakit kaybetmeden kaybedildiğini gerekli mercilere bildirmeniz sizin açınızdan önemli avantajlar sağlayacaktır.

Hamiline yazılı hisse senedinin pay defterine işlenmesi

Hamiline yazılı hisse senedi avantajları nelerdir diye soran müşterilerimize ilk söylediğimiz konu pay defterine kayıt edilmezler. Hamiline yazılı hisse senetleri ilk basıldığında şirketin aldığı ve ticaret sicilde yayınlandığı şekilde basıldıktan sonra pay defterinde bundan önce bir kayıt varsa üzeri okunacak şekilde çizilerek hamiline yazılı hisse senetleri basılarak hissedarlara teslim edilmiştir ibaresi yazılır, kısacası hamiline yazılı pay senetleri pay defterine işlenmez. Bizi arayarak şirketimizde bu alanda profesyonel arkadaşlarımızdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu konuda yeni gelişme olduğundan ilgili linki tıklayıp güncel bilgi alabilirsiniz.
Hamiline Yazılı Pay Senedi Devrinde MKK Kaydı

Delikli imza

Borsaya kote firmalar fiziki hisse senedi bastırdıkları dönemde yüzbinlerce hisse senedi basılıyordu dolayısı ile ıslak imza atma ihtimali olmadığından imzalar matbu olarak matbaalarda basılmaktaydı, Delikli imza o dönemde kullanılan bir güvenlik uygulamasıydı, şu anda borsaya kote şirketler fiziki hisse senedi bastırmadığından onların senetleri dijital ortamda takas bankta saklanmaktadır. O sebeple Delikli imza şu an uygulanmayan eski bir uygulamadır.

Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Hisse Senedi Uygulaması

Anonim şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince sermayenin tamamının ödendiği tarihten itibaren 3 ay içinde ortaklarına hamiline yazılı hisse senedi bastırmak zorundadır.  Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre hisse senetleri Nama ve hamiline olarak iki şekle ayrılmıştır. Nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedinin farkı nama yazılı hisse senedinde hissedarın ismi ve adresi yazmaktadır, hamiline yazılı hisse senedinde ise isim yazmamaktadır en temel fark budur. Ayrıca yeni TTK, tanınan imtiyazlar ve varsa devir sınırlaması geçerlilik kazanabilmesi için şirket esas sözleşmesine yazılması gerekmektedir.

Anonim şirketler yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre pay senetlerinin sadece hamiline veya nama yazılı olarak düzenleyebilir.  Hamiline yazılı pay senetleri bedellerinin tamamı ödenmediği sürece çıkarılamaz. Eğer şirketler bu hükme aykırı olarak pay senedi bastırmışsa bunlar geçersiz sayılır.  Şirket ana sözleşmesinde aksi öngörülmediği sürece payını türü dönüştürme yolu ile de değiştirilebilir.  Fakat dönüştürmek için esas sözleşmenin değiştirilmesi gerekir. Kanununun gördüğü hallerde dönüştürme yönetim kurulu gerekli kararları aldıktan sonra derhal uygulanır ve bu esas sözleşmeye yansıtılır.

Güvenlikli Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı hakkında detaylı bilgi.

Hisse Senedi basımında sektörde lider olan firmamızın
Makronet kalitesiyle taklit edilemez yeni nesil güvenlik uygulamaları. 

Extra Small Print: Çıplak gözle okunamayan ancak 100 kat büyütüldüğünde okunabilen yazı tekniğidir. (Standart baskı işlemiyle basılamayan sektörde ender firmalar tarafından kullanılan özel güvenlik baskısı.)

Desen Çeşidi : Kopyalanamaz özellikli girdap desen (Giyoş deseni)

Invisible tekniği : Pay senedinde çıplak gözle görülemeyen sadece UV mor ışıkta ortaya çıkan şirket logonuzun yada şirket unvanınızı ultraviole baskı tekniğiyle şifreli gizli filigran baskısı. (Banknot paralarda da kullanılan en geçerli tekniklerden birisidir, aksi bilgilere itibar etmeyiniz.)

3D Hologram : Dünya hologramcılar birliği IHMA tarafından firmamız adına sertifikalandırılmış (Patentlenmiş) şirketimize özel tasarlanmış 3 Boyutlu Pay Senedi Hologramı. İçerisinde özel lazer tekniğiyle hazırlanmış herhangi bir müdahalede kendini imha özelliği dahil çeşitli teknolojik özellikler bulunmaktadır.
Önemli Not: IHMA hologramların üzerinde görünür şekilde firma ismi yazmıyorsa (No name isimsiz hologramdır) hiçbir değeri ve taklit edilememe özelliği yoktur. Bu bilgi kesindir şirketinizin zarar görmemesi için azami dikkat ediniz. Bu konuda kendi menfaatleri için sizi yanıltan basım ve danışmanlık merkezi adı altında faaliyet gösteren ofisindeki basit printer dan basım yapan firmalardan uzak durunuz.

Ürettiğimiz hisse senetlerin ve kullandığımız Adımıza patentli 3 Boyutlu hologramların hiç bir matbaanın veya firmanın bire bir yapamayacağını taahhüt ediyoruz.

Teslim Süresi : Onaydan sonra 2-3 gün, tesisimiz tamamen değerli evrak basımına göre dizayn edildiğinden gerektiğinde daha kısa sürede hisse senedi basımı yapabilmekteyiz (Özel bir durumdan dolayı hemen basılması gerekiyor ise lütfen bildiriniz işinizi iş akışının önüne alıp daha kısa sürede baskısını yapalım.)

Not : Değişen her kupür parada olduğu gibi ayrıştırılabilmesi için prosedür gereği farklı renk basılır.

Makronet Basım Matbaacılık özel güvenlikli Hisse senedi basımı konusunda sektörde öncü ve imalatçı bir işletmedir.

Dikkat!!! Eğer (IHMA) onaylı 3 Boyutlu Pay Senedi hologramı, baskı kalitesi ve kullanılan kağıdın niteliğinden şüphe duyuyorsanız lütfen örnek isteyiniz, biz 3 boyutlu hologram, kağıt, filigran, özel desen ve baskı kalitemize güvendiğimizden istemeniz durumunda size örnek çalışma gösteriyoruz. (Unutmayın söylenen sözler sizi yanıltabilir kaliteyi görerek teyit edin)

Genelde müşteriler daha önce Hisse Senedi basımı yaptırmadığından ve gerçek taklit edilemez güvenlik önlemleri ve kopyalanamaz 3D hologram görmediklerinden bu farkı mukayese edemez, tesisimizin Hisse senedi baskı kalitesi ve nitelikli güvenlik önlemleri olarak emsalleriyle arasında uçurum olduğunu konuyu daha önce araştırıp bizi tercih eden müşterilerimizi referanslarımız bölümünden arayarak sorgulayabilirsiniz.

Matbaamız Türkiye’nin tüm bölgelerine hisse senedi ve değerli evrak basımı yapmaktadır,
çalıştığımız illeri inceleyebilirsiniz.
Türkiye genelinde HİSSE SENEDİ bastığımız müşteri referanslarını görmek için linki tıklayınız. 

Matbaamız Hamiline hisse senedi basan matbaa olarak hizmet verdiği illerden bazıları Erzurum hisse senedi basan matbaa, Sakarya, Zonguldak, Malatya Çanakkale, Isparta Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kütahya, Van, Adıyaman, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Diyarbakır, Denizli, Mersin, Manisa, Eskişehir, Balıkesir, Hatay illerine hamiline yazılı hisse senedi basımı ve ücretsiz danışmanlık işlemleri yapılmaktadır.

Hamiline yazılı hisse senedi devri nasıl yapılır?

Her hisse senedi çeşidinde devir işlemler farklı bir şekilde yapılmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinde devir MKK kaydından sonra pay senetlerini devralana teslim edilmesinin ardından yine HPKS sistemi kullanılarak devir yapılmaktadır.
Sistem devir ve güncelleme ile ilgili günlük ücret almaktadır bu işlemlerin şu anki güncel ücret 92 TL dir.

Hamiline hisse senedinin avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Hamiline yazılı hisse senetlerinde MKK kaydı gerektiğinden belli oranda maddi külfeti bulunmaktadır, pay defterine kayıt edilmemesi bazı şirketler için çok önemli bir konudur ve onlar için hamiline yazılı hisse senedi bastırmak adeta bir mecburiyet gibidir.

Nama yazılı hisse senedi basımı, gerekli evrakları öğrenmek için tıklayınız.

Hamiline yazılı hisse senedi basım işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Hamiline yazılı hisse senetlerinin basımı gerekli evrakların temini ve sonraki aşamada firmamızın hazırlayacağı örnek taslağı detaylı incelendikten sonra konusunda uzman firmamız tarafından basımı yapılmaktadır. Geçilmesi gereken en önemli adımlardan MKK kaydı ve Ticaret Sicilin alınan yönetim kurulu kararını tescil etmesidir. Bu yönetim kurulu kararı hazırlanmadan önce sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. Yönetim kurulu kararı tescil edildikten sonra geriye kalan tek şey profesyonel bir firmanın tüm baskı işlemlerinin tamamlanmasıdır. Basım yeri seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır, bu noktaların başında güvenlik önlemleri gelmektedir.

Hamiline yazılı hisse senetlerinin basımı için en nitelikli kağıt ve baskı sistemi seçilmelidir. Hisse senetlerinin basımında genellikle ofset baskı tekniği kullanılmaktadır. Kağıt üzerinde de güvenliği sağlayacak bazı uygulamalar yapılmalıdır. Bu uygulamaların başında Firmamız adına patentli IHMA 3D yeni nesil hologram ve filigran teknikleri gelmektedir. Bu gibi tekniklerin uygulanmaması hisse senedinin her türlü tehlikeye açık hale gelmesini sağlayacaktır. Bu nedenle baskı yeri seçiminde son derece özenli olunmalı ve tüm bu imkanları içeren profesyonel bir işletmeden pay senetleriniz basılmalıdır.

İletişime geç

Hisse senedi örneklerimizi incelemek için alttaki linki tıklayınız.