Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Hamiline yazılı hisse senedi nedir

Nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedi farkı, en belirgin fark hamiline yazılı hisse senedin üzerinde hissedarın isminin yazmamasıdır, bunun dışında vergisel avantajlar bakımından hamiline ve nama yazılı senetler arasında bir fark yoktur, açıkçası yeni çıkarılan Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminden sonra hamiline yazılı senetlerin bir avantajının kalmadığını düşünmekteyiz, MKK sistemine kaydedilirken ve hisse senedi basımı için alınan yönetim kurulu kararını önce noter onayı sonrasında Ticaret Sicile tescil ettirirken kamu kurumlarına ayrıca ödemeler yapılması gerektiğinden artı maliyet oluşmaktadır.

Son çıkarılan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda eskiden olan hisse senedi kelimesi yasal olarak pay senedi olarak değiştirilmiştir bu sebeple hisse senedi ve pay senedi aynı ifadeyi temsil etmektedir.

01/04/2021 tarihi itibariyle Hamiline yazılı payların Merkezi kayıt kuruluşuna kayıt zorunluluğu getirilmiştir. bu tarihten önce hamiline payları olan şirketlerin paylarını Hamiline pay kayıt sistemi HPKS ye ivedilikle kayıt ettirmeleri gerekmektedir kayıt yapılmazsa 20.000 TL cezai yaptırımla karşılaşmamak için Anonim Şirketlerin buna azami dikkat etmeleri gerekmektedir.

Hamiline yazılı hisse senedi bastırmak isteyen şirket yetkilisinin yapması gerekenler;
Hamiline yazılı pay senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı alacak (Karar oluşturmakla ilgili ücretsiz olarak hissedar pay dağılımı dahil kararınızı hazırlayıp Word ortamında mail yoluyla iletmekteyiz) kararda hissedar pay oranlarına göre dağılım yapıldıktan sonra yani her bir hissedara kaç farklı değerde kaç adet hisse senedi basılacağı kararda açık bir şekilde belirlenecek ve sonrasında, Merkezi kayıt kuruluşu HPKS sistemine girerek her bir senet için ayrı MKK referans numarası oluşturulacaktır. Bu işlemi yapmakta zorlanan müşterilerimiz için müşteri memnuniyeti kapsamında, talep etmeleri halinde Makronet olarak profesyonel ÜCRETSİZ danışmanımız bilgisayarlarına uzaktan bağlanarak kaydı hatasız olarak danışmanımızla birlikte yapabilirsiniz.
Hızlı kurumsal iletişim hattı: 0533 350 00 83

Hamiline Pay kayıt Sistemi daha detaylı bilgi için linki tıklayınız.

Hamiline Pay Kayıt Sistemi HPKS işlemi bittikten sonra Hisse senedi basımıyla ilgili alınan yönetim kurulu kararı Ticaret Sicile tescil ettirilecek, tescil onayından sonra oluşturulan her bir tekil referans numarası senetlerin üzerinde ayrı ayrı yazılı olacak şekilde basım işlemine geçilecek, pay senetleri basımı bittikten sonra özel ambalajında şirketinize teslim edilecek. Şirket pay senetlerini teslim aldıktan sonra yönetim kurulu imza açılan alandaki bölümleri ıslak imza yaparak süreci tamamlayacaktır. Sonrasında şirket yetkilisi tarafından yönetim kurulu kararındaki pay oranlarına göre teslim tesellüm belgesiyle hissedarlara dağıtım yoluyla teslim edilecektir.
HPKS sistemine linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Eğer sermayenin tamamı ödenmemişse Ticaret Sicil kararı tescil etmez sermayeyi ödeyip tekrar başvuru yapmanızı ister. Ticaret sicil Merkezi kayıt kuruluşu Hamiline Pay Kayıt sistemini (HPKS) eş zamanlı olarak görmektedir eğer MKK kaydı yaptırmadan Ticaret Sicile giderseniz yine kararınız tescilden dönecektir bunlara azami bir şekilde dikkat etmenizi öneririz. Türk Ticaret Kanunu 484. maddesinde bu konu hakkında “Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi niyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır.” şeklinde bir hüküm yer almaktadır.

Kayıtları kendileri yapmak isteyen müşterilerimize Merkezi kayıt kuruluşu ile ilgili kaydı nasıl yapacaklarıyla ilgili kayıt kılavuzu kapsamında detaylı mail atılacaktır.

Hamiline yazılı pay senedi bastırma zorunluluğu için 3 aylık sürecin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamının ödendiği tarihtir.

Makronet olarak MKK kaydı ile ilgili müşterilerimizi ücretsiz tam destek vermekteyiz. MKK kaydı yapmakta sorun yaşayan müşterilerimizin bilgisayarına uzaktan bağlanıp kayıt işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlıyoruz. Bunla ilgili ayrıca ücret almıyoruz bu işlemi “Pay senedi danışmanlık merkezi” adı altında ücret karşılığı yapan fırsatçı firmalara itibar etmeyiniz.

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için gerekli evraklar

 • Anonim Şirketin kuruluş gazetesi.
 • Limited’ten Anonim Şirkette geçmişse nevi değişikliği gazetesi.
 • Kuruluştan sonra sermaye arttırımı yapılmışsa son sermaye arttırım gazetesi
 • Kuruluştan sonra unvan değişikliği olmuşsa unvan değişikliği gazetesi.
 • Hisse senedi basımı ile alakalı yönetim kurulu kararı.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu kaydı.
 • Alınan Yönetim kurulu kararının ticaret sicilde tescil ve ilanı.

Hamiline hisse senedi nedir ne değildir sorusunu, gerekli evraklar hakkında detaylı bilgiyi Makronet olarak kafanıza takılan soruları ve tüm teknik bilgileri size detaylı bir şekilde anlatmaktayız.
Hızlı iletişim hattı: Tel: 0212 565 40 75 (pbx)  / 0533 350 00 83

hisse pay senedi 300x180 - Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Yeni TTK Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde aşağıdakilerin bulunmasını zorunlu kılmıştır;

 • Şirketin ticaret unvanı.
 • Şirketin sermaye tutarı.
 • Şirketin kuruluş tarihi.
 • Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarı.
 • Çıkarılan pay senedinin tertibi.
 • Çıkarılan pay senedinin tertibinin tescil tarihini.
 • Senedin türünün ve itibari değerini.
 • Senedin kaç payı içerdiğinin belirtilmesi.
 • Her bir senette MKK referans numarasının yazılı olması.

Yönetim kurulu tarafından bastırılacak olan hamiline yazılı pay senetlerinde mutlaka bulunması gereken bilgiler bunlardır. Aynı zamanda bastırılan hamiline yazılı pay senedinin geçerlilik kazanması için şirket adına imza yetkisi olan en az iki yetkili tarafından imzalanması şarttır. Bu konuda TTK 487. maddede birden fazla hissedarlı anonim şirketlerde hisse senedinin en az iki kişi tarafından imzalanabileceği gibi, imza atmaya yetkili olan yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarafından da imzalanabileceği belirtilmiştir.

Hamiline yazılı payların nama yazılı olarak değiştirilmesi

Hamiline yazılı payların nama yazılı paylara dönüştürülebilmesi için şirketin genel kurul yapıp öncelikle ana sözleşmedeki ‘hisse senetleri hamiline yazılıdır’ ibaresini ‘hisse senetleri nama yazılıdır’ şeklinde dönüştürme yoluyla değiştirilmesi gerekmektedir. Sonrasında nama yazılı hisse senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı alıp, kararda önceden basılmış hamiline yazılı pay senetlerini hissedarlardan alınıp yeni basılacak nama yazılı pay senetleriyle değiştirilmesinden bahsedilmesi herhangi bir karışıklık olmaması adına sağlıklı olacaktır. (Yönetim kurulu kararını ücret almadan sizin yerinize düzenliyoruz)

sonra nama yazılı hisse senetlerinizi yönetim kurulu kararındaki adetlere göre basılıp hissedarlara dağıtıldıktan sonra senetleriniz artık nama yazılı olarak kullanılacaktır. Bundan sonraki devirleri artık hamiline pay kayıt sisteminden değil nama yazılı pay senedinin arkasındaki devir tablosunu kullanarak devredeceksiniz. Böylelikle her devirde HPKS sistemine ödemeniz gereken yükten kurtulmuş olacaksınız.

Hamiline yazılı hisse senedinin avantajları

Hamiline yazılı pay senedi nedir? Hamiline yazılı pay senedinin avantajları, 01/04/2021 tarihinde yürürlüğe giren Merkezi Kayıt Kuruluşu kaydının getirilmesinden sonra çok bir avantajının kaldığını söyleyemeyiz,  hamiline yazılı pay senedi iyi korunması gerekmektedir eğer kaybedilirse sıkıntı oluşabilecektir tabi kaybedildiğinde vakit kaybetmeden kaybedildiğini gerekli mercilere bildirmeniz sizin açınızdan önemli avantajlar sağlayacaktır.

Hamiline yazılı hisse senedinin pay defterine işlenmesi

Hamiline yazılı hisse senedi avantajları nelerdir diye soran müşterilerimize ilk söylediğimiz konu pay defterine kayıt edilmezler. Hamiline yazılı hisse senetleri ilk basıldığında şirketin aldığı ve ticaret sicilde yayınlandığı şekilde basıldıktan sonra pay defterinde bundan önce bir kayıt varsa üzeri okunacak şekilde çizilerek hamiline yazılı hisse senetleri basılarak hissedarlara teslim edilmiştir ibaresi yazılır, kısacası hamiline yazılı pay senetleri pay defterine işlenmez yeni çıkan kanuna göre bu bilgiler artık Merkezi Kayıt Kuruluşuna girilir. Bizi arayarak şirketimizden bu alanda profesyonel arkadaşlarımızdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu konuda yeni gelişme olduğundan ilgili linki tıklayıp güncel bilgi alabilirsiniz.
Hamiline Yazılı Pay Senedi Devrinde MKK Kaydı

Delikli imza

Borsaya kote firmalar fiziki hisse senedi bastırdıkları dönemde yüzbinlerce hisse senedi basılıyordu dolayısı ile ıslak imza atma ihtimali olmadığından imzalar matbu olarak matbaalarda basılmaktaydı, Delikli imza o dönemde kullanılan bir güvenlik uygulamasıydı, şu anda borsaya kote şirketler fiziki hisse senedi bastırmadığından onların senetleri dijital ortamda takas bankta saklanmaktadır. O sebeple Delikli imza şu an uygulanmayan eski bir uygulamadır.

Güvenlikli Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı hakkında detaylı bilgi.

Hisse Senedi basımında sektörde lider olan firmamızın Makronet kalitesiyle taklit edilemez yeni nesil güvenlik uygulamaları.

3D Hologram : Dünya hologramcılar birliği IHMA tarafından firmamız adına sertifikalandırılmış (Patentlenmiş) şirketimize özel tasarlanmış 3 Boyutlu Pay Senedi Hologramı. İçerisinde özel lazer tekniğiyle hazırlanmış herhangi bir müdahalede kendini imha özelliği dahil çeşitli teknolojik özellikler bulunmaktadır.
Önemli Not: IHMA hologramların üzerinde görünür şekilde firma ismi yazmıyorsa (No name isimsiz hologramdır) hiçbir değeri ve taklit edilememe özelliği yoktur. Bu bilgi kesindir şirketinizin zarar görmemesi için azami dikkat ediniz. Bu konuda kendi menfaatleri için sizi yanıltan basım ve danışmanlık merkezi adı altında faaliyet gösteren ofisindeki basit printer dan basım yapan firmalardan uzak durunuz.

Extra Small Print: Çıplak gözle okunamayan ancak 100 kat büyütüldüğünde okunabilen yazı tekniğidir. (Standart baskı işlemiyle basılamayan sektörde ender firmalar tarafından kullanılan özel güvenlik baskısı.)

Desen Çeşidi : Kopyalanamaz özellikli girdap desen (Giyoş deseni)

Invisible tekniği : Pay senedinde çıplak gözle görülemeyen sadece UV mor ışıkta ortaya çıkan şirket logonuzun yada şirket unvanınızı ultraviole baskı tekniğiyle şifreli gizli filigran baskısı. (Banknot paralarda da kullanılan en geçerli tekniklerden birisidir, aksi bilgilere itibar etmeyiniz.)

Ürettiğimiz hisse senetlerin ve kullandığımız Adımıza patentli 3 Boyutlu hologramların hiç bir matbaanın veya firmanın bire bir yapamayacağını taahhüt ediyoruz.

Teslim Süresi : Onaydan sonra 3 iş günü tesisimiz tamamen değerli evrak basımına göre dizayn edildiğinden gerektiğinde daha kısa sürede hisse senedi basımı yapabilmekteyiz (Özel bir durumdan dolayı hemen basılması gerekiyor ise lütfen bildiriniz işinizi iş akışının önüne alıp daha kısa sürede baskısını yapalım.)

Not : Değişen her kupür parada olduğu gibi ayrıştırılabilmesi için prosedür gereği farklı renk basılır.

Dikkat!!! Eğer (IHMA) onaylı 3 Boyutlu Pay Senedi hologramı, baskı kalitesi ve kullanılan kağıdın niteliğinden şüphe duyuyorsanız lütfen örnek isteyiniz, biz 3 boyutlu hologram, kağıt, filigran, özel desen ve baskı kalitemize güvendiğimizden istemeniz durumunda size örnek çalışma gösteriyoruz. (Unutmayın söylenen sözler sizi yanıltabilir kaliteyi görerek teyit edin)

Genelde müşteriler daha önce Hisse Senedi basımı yaptırmadığından ve gerçek taklit edilemez güvenlik önlemleri ve kopyalanamaz Hologram görmediklerinden bu farkı mukayese edemez, tesisimizin Hisse senedi baskı kalitesi ve nitelikli güvenlik önlemleri olarak emsalleriyle arasında uçurum olduğunu konuyu daha önce araştırıp bizi tercih eden müşterilerimizi referanslarımız bölümünden arayarak sorgulayabilirsiniz.
Türkiye genelinde HİSSE SENEDİ bastığımız müşteri referanslarını görmek için linki tıklayınız. 

Matbaamız Türkiye’nin tüm bölgelerine hisse senedi ve değerli evrak basımı yapmaktadır, çalıştığımız illeri inceleyebilirsiniz.

Matbaamız Hamiline hisse senedi basan matbaa olarak hizmet verdiği illerden bazıları Ankara hisse senedi basan matbaa, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Muğla, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Zonguldak, Malatya Çanakkale, Isparta Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Kütahya, Van, Adıyaman, Kayseri, Aydın, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Denizli, Mersin, Manisa, Eskişehir, Hatay illerine hamiline yazılı hisse senedi basımı ve ücretsiz danışmanlık işlemleri yapılmaktadır.

Hamiline yazılı hisse senedi devri nasıl yapılır?

Her hisse senedi türünde devir işlemler farklı bir şekilde yapılmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinde devir MKK kaydından sonra pay senetlerini devralana teslim edilmesinin ardından yine HPKS sistemi kullanılarak ayrıca devir yapılmaktadır.
Sistem devir ve güncelleme ile ilgili ücret almaktadır bu işlemlerin şu anki güncel ücret 141 TL+KDV dir.

İletişime geç

Hisse senedi örneklerimizi incelemek için linki tıklayınız.

18.03.2022
3.703
Ziyaretçi Yorumları (110)
 1. Aylin Serttaş dedi ki:

  Bastıkları hisse senetlerini çok beğendik Ihma hologram kullanıyorlar çok nitelikli bir hologram, daha önce bastırdığımız hisse senetlerinden çok farklıydı, Teşekkürler Makronet Basım.

 2. Selim Kiraz dedi ki:

  Nama yazılı hisse senetlerimizi hatasız şekilde bastılar ben tavsiye ederim.

 3. Ahmet Turan dedi ki:

  Hamiline hisse senedimizi 1 günde basıp teslim ettiler.

 4. Zeynep Korkmaz dedi ki:

  Şirketimiz için hisse pay senedi bastırmıştık sağolsunlar bazı konular danışmıştık cevapladılar, hizmetlerinden memnun kaldık.

 5. Kenan Yankı dedi ki:

  Ankara’daki firmamız için hizmet almıştır çok tecrübeliler, bir çok sorumuza adınlatıcı cevap aldık 3 gün içinde işleri bize yolladılar teşekkürler Makronet Hisse Senedi basım.

 6. Levent Şenyüz dedi ki:

  Hisse pay senedi basımında firmanın referanslarına bakarak tercih etmiştim çok memnun kaldım.

 7. Tugay Bartu dedi ki:

  Firmanızın yaptığı Hisse senedi basımından çok memnun kaldık.Herkese tavsiye edeceğimiz yegane yerlerden biri.

 8. Akın Sima dedi ki:

  Hisse senedi basımı yaptırdık ve memnun kaldık. Teşşekür ederiz.

 9. Rıza Arslan dedi ki:

  Hisse senedi basımı yaptırdık.Herkese önereceğimiz bir firmasınız.Teşekkür ederiz,kaliteli bir iş yapıyorsunuz.

 10. Aslıhan Farlı dedi ki:

  Şirketimize yaptığınız hisse senedi basımını çok beğendik.Sürekli sizinle çalışmak isteriz.

 11. Harun Tekgül dedi ki:

  Teşekkür ederim.Şüphelerimi yersiz kılıp istediğim biçimde hisse senedimi bastığınız için.

 12. Tarık Fehmi dedi ki:

  Hisse senedi basımı için tek tercihim sizsiniz.İlgi ve alakanız için teşekkürler.

 13. Selahattin Halıcı dedi ki:

  Büyüyen firmamda kıymetli evrak basımı yapmak için sizden bilgi almıştım.Sayenizde hisse senedi ile ilgili tüm sorunlarım çözüldü.Hisse senedimi zamanında getirdikleri ve kaliteli bir şekilde yaptıkları için teşekkürler.

 14. Ömer Faysal dedi ki:

  Hisse senedimi bu kadar kaliteli ve düzgün hazırladığınız için teşekkür ederim.

 15. Bülent Ulu dedi ki:

  Müşteri memnuniyeti ön planda olan tüm isteklerimi eksiksiz olarak yerine getiren, hisse senedi basımı yapan arkadaşlara çok teşekkürler.

 16. Hatice Sözen dedi ki:

  Tek kelimeyle harikaydınız.Gerek hisse senedi baımı gerek iş ahlakı olarak zamanında söz verdiğiniz gibi değerli evraklarımın vaktinde elime ulaşması beni çok memnun etti.Çook teşekkürler.

 17. Kahraman Yitik dedi ki:

  Hisse senedimi sorunsuz bir şekilde yapıp vaktine yetiştirdiğiniz için çok teşekkürler.

 18. Elif Paker dedi ki:

  Kıymetli evrak basımında tek tercihim sizsiniz, teşekkürler.

 19. Yavuz Sine dedi ki:

  Hisse senedi ile ilgili tüm sorularımı içtenlikle cevaplayıp ve istediğim şekilde yaptıkları için teşekkür ederim.

 20. demir sancak dedi ki:

  Hisse senedi bastırıcaklara şiddetle tavsiye ederim.Kesinlikle memnun kalıcaksınız.

 21. ali tepe dedi ki:

  Bundan sonra sürekli sizle çalışmalıyım.Hisse senedimi bu kadar kaliteli basan bir yer olmamıştı.Çok teşekkürler.

 22. faruk tevet dedi ki:

  Değerli evraklarımın basımı için internetten araştırıp bulduğum kaliteli düzgün bir müessese.Hisse senedimi ve diğer evraklarımı güvenilir bir biçimde düzgün ve hızlı şekilde yetiştiren firma çalışanlarına çok teşekkürler.

 23. zeynep toraman dedi ki:

  Hisse senedi bastırdım ve memnum kaldım. Hisse senedi basımı yer arayanlara tavsiyemdir.Teşekkürler.

 24. ahmet har dedi ki:

  Hisse senedi ile ilgili tüm sorularımı sabırla cevaplayıp ilgilenen şirket çalışanlarına çok teşekkür ederim.

 25. leyla bodur dedi ki:

  Hisse senedi basımını bu kadar kaliteli yapan bir yer görmedim. Süpersiniz.

 26. Gönül Fırat dedi ki:

  Hisse senedi basımı için bundan böyle tek tercihimiz sizsiniz. Teşekkür ederiz.

 27. Melda Dilmen dedi ki:

  Hisse senedi basımı için çalışmıştık, çok memnun kaldık diğer basım işlerinde de sizinle çalışmak isteriz Teşekkürler.

 28. Olcay Duru dedi ki:

  Hisse senedi basımı yaptırmıştım ve bu sebeple tanışmıştık. Firma çalışanlarının ilgisi, güleryüzü çok iyiydi.Kaliteli bir iş çıkarmışlardı, teşekküe ederim.

 29. Zafer Maral dedi ki:

  Web sitenizdeki gibi mi oluyor hisse senedi basımı?

 30. Ilgaz Yalın dedi ki:

  Hisse senedi basımı yaptırmıştım ve gören herkes çok beğendi.Kağıt üstündeki desen tam istediğim biçimdeydi, teşekkürler.

 31. Şakir Hancı dedi ki:

  Teşekkür ederim, hisse senediyle ilgili aklımdaki soruları cevaplandırıp kaliteli bir iş sunduğunuz için.

 32. Cezmi Göyük dedi ki:

  Kıymetli evraklarımı ve hisse senedimin basımını yapmıştınız. Kaliteli işler yapıyorsunuz.

 33. Uğur Yama dedi ki:

  Hisse senedi basımı yaptırdım, gayet düzgün ve kaliteli bir şekilde ulaştı elime. Teşekkürler

 34. Nesrin Darı dedi ki:

  Size hisse senedi basımı yaptırıp da memnun olmayan var mıdır? bence yok, çünkü o kadar kaliteli bir iş yapıyorsunuz ki, inşallah yeniden çalışırız sizle, teşekkür ederim.

 35. Gaye Kurt dedi ki:

  Tavsiye üzerine size hisse senedi bastırmıştım. Size ve tavsiye eden arkadaşıma çok teşekkür ederim.

 36. Selçuk Hancı dedi ki:

  Teşekkür ederim kaliteli bir şekilde hisse senedimi bastığınız için.

 37. Lale Munzur dedi ki:

  Yeriniz tam olarak nerde? Birebir danışmak isterim hisse senedi basımı için.

 38. Reyhan Kale dedi ki:

  İlk defa hisse senedi basımı yaptırıcam, neler gerekli hisse senedi basımı için?

 39. Timuçin Eser dedi ki:

  Hisse senediyle ilgili tüm sorularımı yanıtlayıp eşsiz bir hisse senedi basan size ve ekibinize çok teşkkür ederim.

 40. Resul Kaplan dedi ki:

  Hisse senedi ve diğer kıymetli evraklarımı bastırmıştım. Sorunsuz, hızlı ve güzel bir şekilde ulaştırdığınız için teşekkür ederim.

 41. Perihan Alıcı dedi ki:

  Hisse senedi basımı için tek geçerim sizi.Yaptığınız çalışmalardan çok memnun kaldım, teşekkürler.

 42. Doruk Gert dedi ki:

  Tavsiye üzerine görüşüp hisse senedi bastırmıştım, gerçekten çok beğendim ve benimde şüphesiz önerebileceğim bir matbaasınız.

 43. Umut Rehza dedi ki:

  Hisse senediyle ilgili o kadar çok uğraştırdım ki sizi, sabrınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim.

 44. Zafer Ekin dedi ki:

  Hisse senedi bastırmıştım ve de çok memnun kaldım, teşekkürler.

 45. Orkun Yüce dedi ki:

  Emeğinize sağlık, pay senetlerimi kaliteli ve hızlı bir şekilde ulaştırdınız.

 46. Asiye Lala dedi ki:

  Hisse senedi ile ilgili meğer hiç birşey bilmiyormuşum, zaman ayırıp anlattığınız için teşekkürler.

 47. Bora Utku dedi ki:

  Bence hisse senedi basan matbaalar arasında zirvedesiniz. Çünkü hisse senetlerini bu kadar kaliteli ve düzgün yapan yer yok.

 48. Nevin Martı dedi ki:

  Pay senedi bastırdım, kaliteli ve hızlı şekilde elime ulaştı, teşekkürler.

 49. Yusuf Ardınç dedi ki:

  Herşey için çok sağolun, hisse senedimin deseni harika oldu.

 50. Faruk Sarı dedi ki:

  Pay senetlerimi size yaptırmıştım, tam istediğim gibi oldu, teşekkür ederim.

 51. İpek Yekar dedi ki:

  Hisse senedi basımı yaptırmıştım, Hem kaliteli hem de fiyatları çok uygun.

 52. İlhan Aydın dedi ki:

  Nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedi arasındaki fark nedir?

 53. Tülin Benli dedi ki:

  Hisse senedi bastırmak istiyorum, neler gerekli?

 54. Mürsel Tülük dedi ki:

  Hisse pay senedimi bastırdım, tam istediğim gibi oldu, teşekkürler.

 55. Pelin Ran dedi ki:

  Hamiline pay senedi yapıyor musunuz?

 56. İhsan Cemil dedi ki:

  İyi çalışmalar Hamiline yazılı hisse senetleri basıldıktan sonra deftere kayıt edilirmi bilgi verirseniz çok sevinirim açıkçası bu konuda bir bilgiye ulaşamadım.

 57. Yasin Şenli dedi ki:

  Sizinle iş yapmak çok keyifliydi, gerek tasarımlarınız gerek alakanız ile istediğim biçimde bir pay senedi hazırlandı, teşekkürler.

 58. Ebru Dönmez dedi ki:

  Pay senedi bastırmak istiyorum ama İstanbulda değilim, Erzuruma ulaştırıyor musunuz?

 59. Damla Uyanık dedi ki:

  Hisse senedi ile ilgili mail atmıştım ve kısa süre içinde geri dönüş oldu,teşekkürler.

 60. İrem Göne dedi ki:

  Hisse senedi için harika işler yapıyorsunuz.

 61. Kadri Öter dedi ki:

  Hamiline hisse senetleri elimizi ulaştı çok teşekkür ederiz.

 62. Yağmur Acar dedi ki:

  Pay senedi basımı yapacak matbaa arıyordum, sizi önerdiler, yakında sizinle iş yapıcam.

 63. Taner Kardeş dedi ki:

  Webde gezinirken sitenizi gördüm, hisse senedi basımı yapıyorsunuz sanırım

 64. Baki kurtuluş dedi ki:

  Hisse senedi bastırmak istiyorum fakat hiç bir bilgim yok

 65. Berrin Doğan dedi ki:

  Hisse senedi bastırmıştık size ve çok memnun kaldık, teşekkürler.

 66. Dilan Şen dedi ki:

  Sizinle daha önceden başka firma altında çalışırken iş yapmıştım ve çok memnun kalmıştım,şimdi ise yeni bir şirkette çalışıyorum ve hisse senedi basımı için yer arıyoruz.Aklıma ilk siz geldiniz, bir hafta içinde iletişime geçicez, iyi çalışmalar.

 67. Yasin Kalın dedi ki:

  Hisse senedi için biz desen seçebiliyor muyuz?

 68. Volkan Kaya dedi ki:

  Hisse senedi için bütün evraklarımı hazırladım,umarım eksik bişeyler yoktur.

 69. Yücel Sart dedi ki:

  Hisse senedi bastırmak istiyorum ama kendi tasarladğım bir hisse senedi örneği var,aynısından istiyorum, bu mümkün mü?

 70. Yasin Boran dedi ki:

  Hisse senedi bastırmıştım size 3 ay evvel ve ok güzel bir iş çıkarmıştınız.Zamanında gelmesi ve kalitesi çok iyiydi, teşekkürler.

 71. Emel Tanyeli dedi ki:

  Nama yazılı hisse senedi bastırmak istiyorum, web sitenizdeki örnekler çok iyi, onlar gibi istiyorum.

 72. Tuna Derin dedi ki:

  Hamiline hisse senedi için sizle yüzyüze görüşmek isterim.Bu sektörde tanıdığım herkes sizi öneriyor, birebir istediğim örneği yapacağınızdan kuşkum yok.

 73. Esra Yıldırım dedi ki:

  Gerçekten yaptığınız hisse senetleri çok kaliteli, iyiki sizle çalışmışız,teşekkürler.

 74. Ulaş Değirmenci dedi ki:

  Sizinle çalışmak çok keyifliydi, bu sektörde bir numarasınız, hisse senetlerini adeta tasarımla uçurmuşsunuz, ellerinize sağlık.

 75. Orçun Terzi dedi ki:

  Yeniden yapılanan firmamız için hisse senedi bastırmayı düşünüyoruz, web sitenizde yer alan çalışmaları çok beğendik ve kısa zaman içinde sizinle iletişim kurucaz.

 76. Eymen Bulut dedi ki:

  Firmamızın yeni ortakları için hisse senedi basımı yaptırıcaz, sizinle ön görüşmeyi yaptık bile :)

 77. Umut GÖĞEN dedi ki:

  Hisse senedi basımı yaptırmak istiyorum fakat güven sorunum var yani her matbaa güvenilirmi ki, şu ana kadar yaptığım araştırmalara ve verdiğiniz referansları da baz alarak sizinle çalışmaya karar verdim.

 78. Ömer Süregelen dedi ki:

  Hisse senedi basımı için gerekli bilgileri vermişsiniz sitenizde, bunlar dışında başka evrak gereksimi olmaz umarım, git gel yapmayalım lakin zamanımız çok kısıtlı, bir an önce değerli evrakların elimizde olması lazım.

 79. Sarp Tevet dedi ki:

  Gümüşhanede büyüyen bir firmayız.Yeni ortaklarmız dahil oldu bünyemize. Şirketimize yaraşır bir hisse senedi istiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla özel çalışma yapıyorsunuz.Size birazdan mail yoluyla gerekli evrakları atıcaz, bir iki çalışma yapıp bize yollar mısınız? Ona göre şirket ortaklarıyla karar verip işleme geçmek istiyoruz. İyi Çalışmalar

 80. Sunay Kılıç dedi ki:

  Elazığda bulunan şirketim için hisse senedi bastırmak istiyorum.Buralarda işin ehli hiçbir matbaa bulamadım.Acil bir şekilde elimizde olması gerekli hisse senetlerinin. Yardımcı olabilir misiniz ? Şimdiden teşekkür ederim, kolay gelsin.

 81. Ilgaz Güner dedi ki:

  Sitenizdeki bilgilere göre birçok ile hisse senedi basmışsınız. Hisse senetlerini kargoyla mı yoksa başka bir şekilde mi ulaştırıyorsunuz?

 82. Ahmet Şanlı dedi ki:

  Sizinle telefon görüşmeleri neticesinde tam istediğim şekilde hisse senetlerimi basmıştınız, teşekkür ederim.

 83. Elvan Demir dedi ki:

  Kahramanmaraşta bulunan bir firmayız. Buralarda hisse senedi basan matbaa bulamadık. Daha doğrusu güvenemedik, sonra sizi keşfettik.İstanbul dışına hisse senedi basıyor musunuz, acil cevaplar mısınız, kolay gelsin.

 84. Emre Yalçın dedi ki:

  Hala matbaanız topkapıda mı,yine hisse senedi basımı işi çıktı, sizi önerdim, kolay gelsin.

 85. Hüseyin Sert dedi ki:

  Daha önceden hisse senedi bastırmıştık. Ama şu an pay senedini devretmek isteyenler var. Sizinle ilk hisse senedi basımında uzun uzun konuşmuştuk soru cevap şeklinde. Engin bilgi birikimine sahip olduğunuz için size bir danışayım dedim, teşekkür ederim şimdiden vereceğiniz cevaplar için, kolay gelsin.

 86. Oktay Darmak dedi ki:

  Matbaanızda çalışan herkese çok teşekkür ederim. İlgi, alaka, iş disiplini açısından çalışanlarınız çok iyi. Zaten basmış olduğunuz hisse senetleri bir o kadar kaliteli ve güvenlikli. Kolay gelsin.

 87. Burak Ordu dedi ki:

  Pay senedi basımında neler gerekli diye arama motorlarında bir araştırma yaptım. Baya bir gezindikten sonra sizin sitenizdeki bilgileri faydalı buldum. Teşekkür ederim böyle yararlı bir site bize sunduğunuz için.

 88. Sevda Arıcı dedi ki:

  Hisse senedi basımı için birçok matbaayla görüştük ve sizi seçtik. IHMA sertifikanızın olması sizi tercih etmemizin ilk nedenlerinden biri, gerisi zaten gayet başarılı, teşekkür ederiz.

 89. Derin Mareget dedi ki:

  Hisse senedi bastırmak istiyoruz ama şirketimizin kuruluş gazetesini nerden temin edebiliriz, ilk defa yapıcağımız için acemiyiz.
  Kolay gelsin.

 90. Mert Kalın dedi ki:

  Hisse senedi hakkında en ufak bilgim dahi yoktu, ta ki Şirketimin hisse senedi ihtiyacı olana dek. Sonra sizinle konuştuk.Bıkmadan usanmadan her soruma cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.

 91. Baki Herste dedi ki:

  Topkapıda birçok matbaa var ama sadece sizin matbaa hisse senetleri basımında uzman.Tavsiye üzerine gelmiştim ve baya memnun kaldım. Şunuda belirtmeliyim ki iş ahlakınız harika, teşekkür ederim.

 92. Deniz Fesli dedi ki:

  Geçenlerde matbaanıza gelmiştim hisse senedi örneği için. Tasarımlarınız içerisinden birini seçmek oldukça güç. Çünkü hepsi birbirinden farklı ve güzel. Nihayetinde bir tane seçmek zorundayım ve buldum sanırım. Kısa zaman içinde görüşmek üzere, kolay gelsin.

 93. Güneş Bilir dedi ki:

  Hisse senedini her firma için tasarımını özel mi yoksa genel bir şablon üzerinden yapıyorsunuz?

 94. Melis Sönmez dedi ki:

  Nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedinin basımı için gerekli evraklar aynı mı yoksa farklı mı?

 95. Doğan Tarık dedi ki:

  Özel Giyoş tekniği sahteciliğe karşı etkin bir yöntem ve bunu kullandığınız için diğer matbaalardan daha kaliteli iş yaptığınızın kanıtıdır, kolay gelsin.

 96. Ayşe Bodur dedi ki:

  Büyüyen firmamıza hisse senedi bastırmak şart oldu, diğer şirketlerden farkımız olsun. Topkapıdaki matbaanıza gelip ön görüşme yapmak istiyoruz, kolay gelsin.

 97. Utku Malta dedi ki:

  Geçen sene bize hisse senedi basmıştınız lakin hisse senetleri sahiplerinin ikamet adresleri değişti. Nasıl yapalım, yeniden mi basılcak pay senetleri, cevap verirseniz seviniriz şimdiden teşekkür ederiz, kolay gelsin.

 98. Aşkın Duru dedi ki:

  Geçen ay, pay senedi basmıştınız şirketimize, tüm ortaklar çok beğendik.Şirketimize uygun özel giyoş desenler ile üstün derecede güvenlikli olan sisteminize rakip firmalar bile gıpta ettiler. Bu iş dünyasında rekabet güzeldir. Teşekkür ederiz.

 99. Yaşam Rast dedi ki:

  Hisse senedi basımı için uzun uzun araştırma yaptıktan sonra size ulaşmıştım. Güvenimi boşa çıkartmadığınız için teşekkür ederim, emeğinize sağlık, kolay gelsin.

 100. Metin Tosun dedi ki:

  Bir arkadaş tavsiyesi üzerine sizinle hisse senedi için görüşmüştük ama sonuca bağlayamadık.Size bir türlü geri dönüş yapamadım,neyse telafi ederiz artık. Kısa zaman içinde çok güzel pay senetlerimin olmasını istiyorum, teşekkürler.

 101. Aslı Lale dedi ki:

  Pay senetleri gerçekten kurumlara KDV avantajı getiriyor, pay senedi olması firmanın menfaatinedir. Verdiğiniz doğru bilgiler neticesinde şirketlerin Hisse senetlerindeki isteği artıyor ve dolayısıyla iş kalitemiz yükseliyor, teşekkürler.

 102. Songül Karpat dedi ki:

  İşimizi 1 günde yetiştirdiniz çok makbule geçti sizi herkeze tavsiye ediyorum, çok memnun kaldım hisse pay senedi basımında gerçekter başarılı işler çıkarıyorsunuz.

 103. Osman Kardeş dedi ki:

  Büyüyen firmamıza yeni gelen ortaklarına pay senedi lazım. Biz daha önceden sizinle anlaşıp pay senetlerimizi basmıştınız.Şimdi yeni ortaklar geldiğine göre yine en başından mı başlıycaz işlemlere yoksa aynı tasarımdan onlarada mı yapılcak ?

 104. Arda Göner dedi ki:

  Şirketimize hisse senedi lazım, bu konuda herkes sizin matbaayı öneriyor. Bizde sizinle çalışmayı düşünüyoruz, ama yüzyüze konuşmak neler istediğimizi söylememiz gerek.

 105. Pelin Kara dedi ki:

  Hisse senetlerinin devri nasıl oluyor, ne yapmamız gerekiyor ?

 106. Hande Dörtyol dedi ki:

  Pay senedi konusunda gerçekten uzman bir matbaa arayanlara önerebileceğim yegane yer sizsiniz. Biz çok memnun kaldık, teşekkür ederiz.

 107. Onur Doğan dedi ki:

  Hisse senedi basımında uzman bir matbaayla çalışmış olmanın vermiş olduğu güvenle çok mutluyuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan hatta bizi hiç yormadan hallettiler hisse senetlerimizi, teşekkür ederiz.

 108. Bahri Mert dedi ki:

  Resmi IHMA sertifikalı mı hologramlarınız, Malum çok sahtecilik yapan var.

 109. Dışinyaa dedi ki:

  hamiline yazılı hisse senedi yaptıracağım sizi buldum, ama telefonunuz cevap vermedi acaba kaça kadar açıksınız, mesajımı okuduğunuzda dönüş yaparmısınız. 325 47 81 serkan istediiniz saatte arayabilirsiniz.

  1. admin dedi ki:

   Serkan bey merhaba, muhtemelen çalışma satteleri dışında aramışsınızdır, mesai saatleri dışında sadece internet destek ekibi çalışmaktadır, 09,00 / 19,00 saatleri arasında aradığınızda arkadaşlarımız size yardımcı olacaktır.

Whatsapp
Halit Kodan Makronet
Halit Kodan Makronet
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?