Hamiline yazılı hisse senedi nedir

Türk Ticaret Kanunu 486. ve 487 Maddesinde, Anonim Şirketlerde şirket sermayesine hamiline yazılı olması durumunda, hisse pay bedelinin tamamen ödenmesinden sonra 3 ay içinde hamiline yazılı pay senetlerinin çıkartılması ve hissedarlara dağıtılması gerekmektedir.

Hamiline Yazılı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için tıklayınız.

Hamiline yazılı pay senedi basımında 3 aylık sürecin başlangıç tarihi, hamiline yazılı payların bedellerinin tamamının ödendiği tarihtir. Eğer pay bedellerinin tamamı ödenmezse, pay senedinin çıkarılması da mümkün değildir, Hamiline yazılı pay senedi bastırılabilmesi için yönetim kurulu kararı alınması gerekir ve pay ların Merkezi kayıt kuruluşuna (MKK) kayıt ettirilmesi gerekir ve sonrasında alınan karar ticaret sicilde tescil ve ilan ettirilmelidir eğer sermayenin tamamı ödenmemişse ticaret sicil kararı tescil etmez sermayeyi ödeyip tekrar başvuru yapmanızı ister. Türk Ticaret Kanunu 484. maddesinde bu konu hakkında “Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi niyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır.” şeklinde bir hüküm yer almaktadır.

Aynı zamanda TTK 486. maddesinde de Hamiline yazılı pay senetlerini yönetim kurulu tarafından bastırılmasına karar verildikten sonra MKK kaydı ve kararın tescil ve ilan edilmesinin yanı sıra şirketin İnternet sitesine konulmasının zorunlu olduğu da belirtilmiştir. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere, bu konuda yönetim kurulunun bir karar alması zorunludur. Yönetim Kurulu, hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılması konusunda önce bir karar alır, sonra MKK kayıt ettirir ardından bu karar ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Ayrıca ilan şirketin İnternet sitesi üzerinden de yayınlanır.

Hamiline yazılı payların MKK’ya bildirimi yazımızı okumak için aşağıdaki linki tıklayınız.

 

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için gerekli evraklar

 • Anonim Şirketin kuruluş gazetesi.
 • Limited’ten Anonim Şirkette geçmişse nevi değişikliği gazetesi.
 • Kuruluştan sonra sermaye arttırımı yapılmışsa son sermaye arttırım gazetesi
 • Kuruluştan sonra unvan değişikliği olmuşsa unvan değişikliği gazetesi.
 • Hisse senedi basımı ile alakalı yönetim kurulu kararı.
 • Alınan Yönetim kurulu kararının ticaret sicil tescil gazetesi.

Hamiline hisse senedi nedir ne değildir sorusunu gerekli evraklar matbaamıza mail yoluyla ulaştıktan sonra,
kafanıza takılan soruları ve tüm teknik bilgileri size iletmekteyiz. MKK kaydı için bizi aradığınızda ücretsiz destek vermekteyiz.

Hızlı iletişim hattı: Tel: 0212 565 40 75 (pbx)  / 0533 350 00 83

Nama yazılı hisse senedi basımı, gerekli evrakları öğrenmek için tıklayınız.

hisse pay senedi 300x180 - Hamiline Yazılı Hisse Senedi

Yeni TTK Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde aşağıdakilerin bulunmasını zorunlu kılmıştır;

 • Şirketin ticaret unvanı.
 • Şirketin sermaye tutarı.
 • Şirketin kuruluş tarihi.
 • Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarı.
 • Çıkarılan pay senedinin tertibi.
 • Çıkarılan pay senedinin tertibinin tescili tarihini.
 • Senedin türünün ve itibari değerini.
 • Senedin kaç payı içerdiğinin belirtilmesi.

Yönetim kurulu tarafından bastırılacak olan hamiline yazılı pay senetlerinde mutlaka bulunması gereken bilgiler bunlardır. Aynı zamanda bastırılan hamiline yazılı pay senedinin geçerlilik kazanması için şirket adına imza yetkisi olan en az iki yetkili tarafından imzalanması şarttır. Bu konuda TTK 487. maddede birden fazla hissedarlı anonim şirketlerde hisse senedinin en az iki kişi tarafından imzalanabileceği gibi, imza atmaya yetkili olan yönetim kurulu üyelerinin tamamı tarafından da imzalanabileceği belirtilmiştir. Hamiline yazılı ve nama yazılı hisse senedi konusunda bilgi sahibi olmak isteyen işletmeler, sitemizde bu konu hakkında bir çok yazıya ulaşabilir ya da bizleri arayarak ücretsiz danışmanlık hizmetimizden yararlanabilirler. Hızlı iletişim 0533 350 00 83

Hamiline yazılı hisse senedinin avantajları

Hamiline yazılı pay senedinin avantajları, Yıl başında çıkarılan ve nisan ayında yürürlüğe giren Merkezi Kayıt Kuruluşu kaydının getirilmesinden sonra çok bir avantajının kaldığını söyleyemeyiz,  hamiline yazılı pay senedi iyi korunması gerekmektedir eğer kaybedilirse sıkıntı oluşabilecektir tabi kaybedildiğinde vakit kaybetmeden kaybedildiğini gerekli mercilere bildirmeniz sizin açınızdan önemli avantajlar sağlayacaktır.

Hamiline yazılı hisse senedi avantajları hakkında kafanıza takılan konular olduğunda şirketimizi arayıp ücretsiz destek alabilirsiniz.

Hamiline yazılı hisse senedinin pay defterine işlenmesi

Hamiline yazılı hisse senedi avantajları nelerdir diye soran müşterilerimize ilk söylediğimiz konu pay defterine kayıt edilmezler. Hamiline yazılı hisse senetleri ilk basıldığında şirketin aldığı ve ticaret sicilde yayınlandığı şekilde basıldıktan sonra pay defterinde bundan önce bir kayıt varsa üzeri okunacak şekilde çizilerek hamiline yazılı hisse senetleri basılarak hissedarlara teslim edilmiştir ibaresi yazılır, kısacası hamiline yazılı pay senetleri pay defterine işlenmez. Bizi arayarak şirketimizde bu alanda profesyonel arkadaşlarımızdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu konuda yeni gelişme olduğundan ilgili linki tıklayıp güncel bilgi alabilirisinz.
Hamiline Yazılı Pay Senedi Devrinde MKK Kaydı

Delikli imza

Borsaya kote firmalar fiziki hisse senedi bastırdıkları dönemde yüzbinlerce hisse senedi basılıyordu dolayısı ile ıslak imza atma ihtimali olmadığından imzalar matbu olarak matbaalarda basılmaktaydı, Delikli imza o dönemde kullanılan bir güvenlik uygulamasıydı, şu anda borsaya kote şirketler fiziki hisse senedi bastırmadığından onların senetleri dijital ortamda takas bankta saklanmaktadır. O sebeple Delikli imza şu an uygulanmayan eski bir uygulamadır.

Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Hisse Senedi Uygulaması

Anonim şirketler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri gereğince sermayenin tamamının ödendiği tarihten itibaren 3 ay içinde ortaklarına hamiline yazılı hisse senedi bastırmak zorundadır.  Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre hisse senetleri Nama ve hamiline olarak iki şekle ayrılmıştır. Nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedinin farkı nama yazılı hisse senedinde hissedarın ismi ve adresi yazmaktadır, hamiline yazılı hisse senedinde ise isim yazmamaktadır en temel fark budur. Ayrıca yeni TTK, tanınan imtiyazlar ve varsa devir sınırlaması geçerlilik kazanabilmesi için şirket esas sözleşmesine yazılması gerekmektedir.

Anonim şirketlerde genel kurul toplantısına bilindiği üzere sadece yönetim kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinde adı bulunanlar katılabilmektedir. Genel kurulun toplantı gününden en geç 1 gün önce hamiline yazılı pay senedi sahipleri bu senetlere sahip olduklarını ispatlamalı ve giriş kartı alarak bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantılarına katılmalıdır. Fakat pay sahipleri hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatladıktan sonraki genel kurullara katılabilirler. Buna göre yönetim kurulu genel kurula katılabilecekler listesini düzenler, senede bağlanmamış veya nama yazılı olan pay sahipleri için pay defteri kayıtlarını göz önünde bulundurur. Pay sahipliği haklarının nama yazılı pay senetlerinde pay defterine kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay sahibi tarafından yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi bu haktan yararlanabilir.

Anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinde pay sahibi olduğunu ispat eden kişi şirkete karşı pay sahiplerinden doğan bütün haklarını kullanabilir.  Fakat hamiline yazılı pay senedi hapis, rehin, nedeniyle elde bulunduran kimse pay sahipliği haklarını sadece pay sahibinin özel yazılı bir belgesi ile yetkilendirilerek kullanabilir.

Anonim şirketler yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre pay senetlerinin sadece hamiline veya nama yazılı olarak düzenleyebilir.  Hamiline yazılı pay senetleri bedellerinin tamamı ödenmediği sürece çıkarılamaz. Eğer şirketler bu hükme aykırı olarak pay senedi bastırmışsa bunlar geçersiz sayılır.  Şirket ana sözleşmesinde aksi öngörülmediği sürece payını türü dönüştürme yolu ile de değiştirilebilir.  Fakat dönüştürmek için esas sözleşmenin değiştirilmesi gerekir. Kanununun gördüğü hallerde dönüştürme yönetim kurulu gerekli kararları aldıktan sonra derhal uygulanır ve bu esas sözleşmeye yansıtılır.

Güvenlikli Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı hakkında detaylı bilgi.

Hisse Senedi basımında sektörde lider olan firmamızın
Makronet kalitesiyle taklit edilemez yeni nesil güvenlik uygulamaları. 

Extra Small Print: Çıplak gözle okunamayan ancak 100 kat büyütüldüğünde okunabilen yazı tekniğidir. (Standart baskı işlemiyle basılamayan sektörde ender firmalar tarafından kullanılan özel güvenlik baskısı.)

Desen Çeşidi : Kopyalanamaz özellikli girdap desen (Giyoş deseni)

Invisible tekniği : Pay senedinde çıplak gözle görülemeyen sadece UV mor ışıkta ortaya çıkan şirket logonuzun yada şirket unvanınızı ultraviole baskı tekniğiyle şifreli gizli filigran baskısı.

3D Hologram : Dünya hologramcılar birliği IHMA tarafından firmamız adına sertifikalandırılmış (Patentlenmiş) şirketimize özel tasarlanmış 3 Boyutlu Pay Senedi Hologramı, içerisinde özel lazer tekniğiyle hazırlanmış herhangi bir müdahalede kendini imha özelliği dahil çeşitli efektler bulunmaktadır.

(Dikkat hisse senedi ve değerli evraklarınızı basımı yaptıracağınız işletmeden IHMA sertifikasını mutlaka göstermesini isteyiniz aksi taktirde basit bir etiket yada her matbaanın kolayca yapabildiği hiçbir özelliği olmayan varak yaldız baskısı kullanılır, buda değerli evraklarınızın güvenliksiz basit ve sıradan olmasına sebep olur, firmanızın zarar görmemesi için buna hassasiyetle dikkat etmeniz gerekir)

Teslim Süresi : Onaydan sonra 2-3 gün, tesisimiz tamamen değerli evrak basımına göre dizayn edildiğinden gerektiğinde daha kısa sürede hisse senedi basımı yapabilmekteyiz (Özel bir durumdan dolayı hemen basılması gerekiyor ise lütfen bildiriniz işinizi iş akışının önüne alıp daha kısa sürede baskısını yapalım.)

Not : Değişen her kupür parada olduğu gibi ayrıştırılabilmesi için prosedür gereği farklı renk basılır.

Makronet Basım Matbaacılık özel güvenlikli Hisse senedi basımı konusunda sektörde öncü ve
imalatçı bir firmadır, hisse senetlerinizi güvenlik nedeniyle elden ele dolaşmaması için değerli
evrak basımında uzman deneyimli firmalarla çalışmanız sizin ve şirketinizin menfaatinedir.

Hisse senedi basımında bizimle çalışan konusunda uzman Mali Müşavirimiz bulunmaktadır, hisse senedi basımları Mali Müşavirimiz kontrolünde ve 6102 kanununa uygun olarak Hamiline yazılı pay senetlerinin avantajları hakkında tüm bilgiler firmamız tarafından verilmektedir.

Müşterilerimize hediyemiz: Ürettiğimiz Hisse Senetlerimizin özel güvenlik önlemlerini kontrol edebilmek için aynı zamanda sahte para da kontrol edebileceğiniz yurt dışından müşterilerimiz için ithal ettiğimiz yanınızda taşıyabileceğiniz pratik kullanımlı özel ucu olan sahteciliği ortaya çıkaran UV kontrol kalemi hediye ediyoruz. (Mali Müşavirlere ve Grup şirketlerine özel lütfen isteyiniz.)

Ürettiğimiz hisse senetlerin ve kullandığımız 3 Boyutlu hologramların hiç bir matbaanın veya firmanın yapamayacağını taahhüt ediyoruz.

Dikkat!!! Eğer (IHMA) onaylı 3 Boyutlu Pay Senedi hologramı, baskı kalitesi ve kullanılan kağıdın niteliğinden şüphe duyuyorsanız lütfen örnek isteyiniz, biz 3 boyutlu hologram, kağıt, fligran, özel desen ve baskı kalitemize güvendiğimizden istemeniz durumunda size örnek çalışma gösteriyoruz. (Unutmayın söylenen sözler sizi yanıltabilir kaliteyi görerek teyit edin)

Genelde müşteriler daha önce Hisse Senedi basımı yaptırmadığından ve gerçek taklit edilemez güvenlik önlemleri ve kopyalanamaz 3D hologram görmediklerinden bu farkı mukayese edemez, tesisimizin Hisse senedi baskı kalitesi ve nitelikli güvenlik önlemleri olarak emsalleriyle arasında uçurum olduğunu konuyu daha önce araştırıp bizi tercih eden müşterilerimizi referanslarımız bölümünden arayarak sorgulayabilirsiniz.

Matbaamız Türkiye’nin tüm bölgelerine hisse senedi ve değerli evrak basımı yapmaktadır,
çalıştığımız illeri inceleyebilirsiniz.
Türkiye genelinde HİSSE SENEDİ bastığımız müşteri referanslarını görmek için linki tıklayınız. 

Matbaamız Hamiline hisse senedi basan matbaa olarak hizmet verdiği illerden bazıları Erzurum hisse senedi basan matbaa, Sakarya, Zonguldak, Malatya Çanakkale, Isparta Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kütahya, Van, Adıyaman, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Aydın, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Diyarbakır, Denizli, Mersin, Manisa, Eskişehir, Balıkesir, Hatay illerine hamiline yazılı hisse senedi basımı ve ücretsiz danışmanlık işlemleri yapılmaktadır.

Hamiline Yazılı Hisse Senedinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

– Hamiline yazılı hisse senedi basımı çok dikkat gerektirir Anonim Şirket yetkilisi senetlerin muhafazası anlamında yeterince bilgilendirilmelidir.
– Değerli evrak statüsündeki işlerinizi firma adına IHMA onaylı hologram kullanan matbaalara yaptırmanız işin güvenliği açısından oldukça önemlidir.

hamiline yazılı hisse senedi

Hamiline yazılı hisse senedi devri nasıl yapılır?

 Her hisse senedi çeşidinde devir işlemler farklı bir şekilde yapılmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinde devir MKK kaydından sonra pay senetlerini devralana teslim etmesiyle gerçekleşir. Hamiline yazılı hisse senetlerinin nama yazılı hisse senetlerine göre en büyük avantajı budur. Hamiline yazılı hisse senetlerinde devir işlemleri MKK kaydı sonrası senedini teslim ile yapılmaktadır.

  Hamiline hisse senedinin avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Hamiline yazılı hisse senetlerinde MKK kaydı gerektiğinden belli oranda maddi külfeti bulunmaktadır, pay defterine kayıt edilmemesi bazı şirketler için bu çok önemli bir konudur ve onlar için hamiline yazılı hisse senedi bastırmak adeta bir mecburiyet gibidir. Dezavantajlarından biri ise Hamiline yazılı hisse senetlerinin kaybolması durumunda veya hırsızlığa maruz kalınması gibi dezavantajları olabilmektedir ve bu sebeple iyi korunmalıdır. Nama yazılı hisse senetleri bu anlam da çok daha güvenli olmaktadırlar.

Hamiline yazılı hisse senedi basım işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Hamiline yazılı hisse senetlerinin basımı gerekli evrakların temini ve sonraki aşamada firmamızın hazırlayacağı örnek taslağı detaylı incelendikten sonra konusunda uzman firmamız tarafından basımı yapılmaktadır. Geçilmesi gereken en önemli adımlardan MKK kaydı ve Ticaret Sicilin alınan yönetim kurulu kararını tescil etmesidir. Bu yönetim kurulu kararı hazırlanmadan önce sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir. Yönetim kurulu kararı tescil edildikten sonra geriye kalan tek şey profesyonel bir matbaanın bulunması ve tüm baskı işlemlerinin tamamlanmasıdır. Matbaa seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır, bu noktaların başında güvenlik önlemleri gelmektedir.

  Hamiline yazılı hisse senetlerinin basımı için en nitelikli kağıt ve baskı sistemi seçilmelidir. Hisse senetlerinin basımında genellikle ofset baskı tekniği kullanılmaktadır. Kağıt üzerinde de güvenliği sağlayacak bazı uygulamalar yapılmalıdır. Bu uygulamaların başında 3D yeni nesil hologram ve filigran teknikleri gelmektedir. Bu gibi tekniklerin uygulanmaması hisse senedinin her türlü tehlikeye açık hale gelmesini sağlayacaktır. Bu nedenle matbaa seçiminde son derece özenli olunmalı ve tüm bu imkanları içeren bir matbaadan baskı yapılmalıdır.

İletişime geç

 

[matbaa-faqpage]