Hamiline yazılı paylar MKK kaydına alınarak yeni bir dönem başlıyor. Pay sahipleri, sahip oldukları paya ilişkin olarak bilgileri MKK’ya bildirerek kayıt altına alması gerekmektedir. Bu sayede tüm sahiplik bilgileri ve devir işlemleri de şeffaf bir temelde, güven ortamında muhafaza edilebilecektir. Hamiline yazılı pay senetlerinin çıkarılmadan önce ve sonraki devir sürecinde talep edilen tüm bilgilerin MKK yani Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi gerekiyor.

Hamiline Pay Senetleri için Şeffaf Süreç Başlıyor

Pay senetlerinin devri, alınan yeni karar ile Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayıt altına alınıyor. Geçmiş uygulamalarda pay senedini devir olarak alan kişiye teslim yeterliyken yeni kanun değişimi ile beraber bu devrin muhakkak Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi gerekmekte. Şayet pay senedi sahipleri bildirimde bulunmuyorsa, kanundan doğan paya bağlı olarak haklarını da kullanması söz konusu olmayacak.

Hamiline MKK kaydi - Hamiline yazılı paylar MKK kaydına alınıyor

Hamiline Pay Senetlerinde Yeni Süreç Ne Zaman Başlayacak?

Hamiline pay senetlerinde yeni MKK dönemi, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlatılacak. Bu tarihten itibaren hamiline yazılı olan pay senetlerinin pay sahiplerine dağıtılmasından önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmesi şartı aranacak. Bundan önceki dönemde hamiline yazılı pay senedi olan hissedarların şirkete başvurması ve yönetim kurulunun da paylara ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar bildirmesi gerekmektedir. Yeni dönem kapsamında bu durumu bildirmeyen pay senedi sahiplerine 20 Bin TL para cezası, payı devralan ancak MKK’ya durumu bildirmeyen kişiler ise 5 Bin TL idari para cezası ödemek durumunda.

  • Hamiline yazılı paya sahip olan kişilerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildiride bulunması gerekiyor. Anonim şirkete başvuruda bulunan yönetim kurulu, 5 iş günü içerisinde hamiline yazılı pay sahipleri ve devralan kişiler, durumu MKK’ya bildirmek zorunda.
  • MKK’ya başvuru ve bildiri sorumluluğunu yerine getirmemiş olan yönetim kurulu üyeleri ve pay senedi sahipleri ise 20 Bin TL idari para cezası ödemek durumunda.
  • Bildiri yaparken dikkat edilmesi gereken usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenerek şirketlere iletilecek. Yapılacak düzenlemeler kapsamında bildirime ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı tarafından da iletilecek.

7262 sayılı Kanunun 34’üncü maddesi ile Türk Ticaret Kanunu, geçici 14. Maddesini şu şekilde eklemiştir:

“Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurur. Başvuru üzerine anonim şirket yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri anonim şirkete başvurmazsa bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamaz. ‘’

Hamiline yazılı pay senedi hakkında genel bilgi.

Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı:  0533 350 00 83 / 0212 565 40 75 pbx / info(@)makronetbasim.com
Türkiye genelinde hisse senedi basımı konusunda en çok tercih edilen işletmeyiz. Referanslarımızı tıklayınız.

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması