Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirimi

Hamiline Yazılı Payların Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması  Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bastırılması, Dağıtılması ve Devri Pay senetlerinin bastırılması ve dağıtılması konusu Madde 4: (1) Hamiline yazılı olan pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinden sonra yönetim kurulu tarafından alınacak karara istinaden bastırılmaktadır. Yönetim kurulu kararı kapsamında asgari olarak, bastırılması gereken pay senetlerinin bilgileri … Okumaya devam et Hamiline Yazılı Payların MKK’ya Bildirimi