Hisse Senedi Basımı

Hisse Senedi Basımı uzmanlığı olarak sektörde 23 yıllık deneyimle müşterilerimize profesyonel olarak  Pay Senedi Basım hizmetinin yanında ayrıca ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

M2 Scaled 1Şirket yetkilisine Değerli evrak basımı nasıl yapılır ve bilinmesi gereken mevzuatı, kafanıza takılan soruları yılların deneyimiyle cevaplamaktayız, şirket yetkilisinin bu kapsamda ne yapması gerektiğini ve istenilen evrakların neler olduğunu detaylı bir şekilde anlatıyoruz.

Kısacası hizmetlerimizden faydalanmak için bizi aramanız yeterlidir. Dilerseniz gerekli tüm bilgileri size iletelim yada web sitemizi dikkatlice inceleyerek gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

Hisse Senedi Basımı Dikkat Edilmesi Gerekenler

Matbaamız 3279 numaralı Maliye Anlaşmalı Matbaa statüsündedir. Anlaşmalı Matbaa statüsünden bahsetme amacımız bizim gerçek donanımlı bir matbaa olduğumuzu teyit ettiği içindir.

Her yıl düzenli olarak maliye tarafından şirketimizin güvenilirliği ve gerekli ekipmanımızın olup olmadığı denetlenmektedir, unvanlarında pay senedi basım merkezi olan bazı  firmalar hisse senetlerinizi ofislerindeki basit fotokopi makinesinde ekonomik adı altında güvenlik önlemsiz kalitesiz bir şekilde basıp değerli evrak diye gönderen “Değerli evrak bastığını iddia eden” işletmelerden ayrılmak için anlaşmalı matbaa olduğumuzu ifade etmekteyiz, yoksa kıymetli evrak basabilmek için anlaşmalı matbaa olmak gerekmez, gerekli olan sağlam referansları olan deneyimli işinde uzman bir firmayla çalışmanızdır.

Yoksa ofisindeki fotokopi makinasıyla ürettiği evrakları size ekonomik hisse senedi diye göndermeleri kaçınılmazdır. Kalitelerine güvenmediklerinden ön ödeme talep ederler (bu yazımızdan sonra ön ödemeyi kaldırmışlar 🙂 işi teslim aldığınızda kalitesizliği farkedeceksiniz bundan dolayı bize gelen bir çok müşteri mevcuttur.

Hisse Senedi BasımıOfis yazıcı ile basılan değerli evraklar hiçbir özelliği olmayan sıradan herkesin üretebildiği kalitededir ve TTK. 487. maddesindeki “Sahtekarlığı engelleyici güvenlik uygulamaları uygulanması gerekir” ifadesinin yerine getirilmemesi anlamına gelir, buda pay senetleri geçerli olmayacağı anlamı taşıyabilmektedir.

Şirketinizin kıymetli evrak basımını yapacak firmanın bu yetenekte ve donanımda olduğunu ayrıca uygulamayı taahhüt ettiği güvenlik uygulamalarını yazdığı nitelikte olacağını size yazılı olarak taahhüt etmesini isteyiniz. (Bu değerli evraklarınızın güvenliği için oldukça önemlidir.) bu uygulayacağımız güvenlik uygulamalarının doğruluğunun taahhüt ve teminatıdır. Bu yazımızı Pay senedi kimler basabilir sorusunun cevabı olarak düşünebilirsiniz.

NOT: Tesisimizin kıymetli evrak baskı kalitesi, yeni nesil IHMA sertifikalı 3 Boyutlu Hologramını ücretsiz danışmanlık hizmetimizi kullanan ve kıymetli evrak kalitesi olarak emsalleriyle arasında uçurum olduğunu konuyu daha önce araştırıp bizi tercih eden müşterilerimize Referanslarımızı görmek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. https://www.hissesenedibasim.com/referanslarimiz/

Memnuniyetlerini sorgulayabilirsiniz unutmayın genelde müşteriler daha önce değerli evrak basımı yaptırmadığından aradaki kalite farkını kıyaslama yapamamaktadır ve bu sebeple yanılmaktadır bu konuya hassasiyetle dikkat etmeniz şirketinizin menfaatine olacaktır.

Nama, Hamiline Pay Senedi Basımı

6102 Yeni Türk Ticaret Kanununda anonim şirketlerde Pay senedi basım mecburiyeti bazı şartlara bağlıdır, bu şartlar senedin nama veya hamiline yazılı olması koşuluna bağlıdır. Hamiline yazılı pay senetleri sermayenin tamamının ödenmesinden itibaren 3 ay içinde bastırmak zorundadır. Nama yazılı pay senetlerinde bu zorunluluk bulunmamaktadır.

Fakat senetlerinizi ivedilikle bastırmak şirketlere önemli vergisel avantajlar sağlamaktadır. Pay senedini bastırıp 2 tam yıl elinde tuttuktan sonra devreden anonim şirketler gelir vergisi ve KDV ödemiyor, kısacası gelir artış vergisi yok KDV yok bunu öğrenen tüm anonim şirketler ve mali müşavirler şirketleri için hemen senetlerini bastırmak için bizimle iletişime geçiyor. (Değer artış vergisindeki büyük avantajlardan faydalanabilmek için çoğu limited şirket nevi değiştirip anonim şirkete geçmektedir)

Hisse Senedi Basımı - 2Pay senedi ve hisse senedi arasındaki fark nedir? müşterilerimiz devamlı sormaktadır kısaca şöyle cevaplayalım eskiden adı hisse senedi olarak tanımlanmaktaydı fakat yeni TTK’ya göre yeni adı pay senedi olmuştur olarak cevaplayabiliriz. Kısaca iki ifadede aynı anlama gelmektedir.


Pay Senedi Basımı Gerekli Evraklar

– Anonim Şirketin kuruluş gazetesi, Limited Şirketinden Anonim Şirketine dönüş yapılmışsa nevi değişikliği gazetesi
– Kuruluştan sonra sermaye artırımı olmuşsa son sermaye artırımı gazetesi
– Kuruluştan sonra unvan değişikliği olmuşsa unvan değişikliği gazetesi
– Nama yazılı paylarda sermayenin tamamı ödenmemişse ödenmiş olan miktar
– Konuyla alakalı yönetim kurulu kararı (Örnek yönetim kurulu kararını ilgili sayfamızdan World dokümanı olarak indirebilirsiniz)
– Nama Yazılı Hisse Senetlerinde güncel hazirun cetveli (Ortakların isim ve ikametgah adres bilgileri)
– Hamiline yazılı hisse senetlerinde yönetim kurulu kararının tescil edildiği gazete

Pay senedi hakkında detaylı bilgi için linki tıklayınız. https://www.hissesenedibasim.com/pay-senedi/

Hisse Senedi Ornegi 60 01 1 Revize

Pay senedi basım hikayesi

 • Pay Senedi basımı konusunda uzmanlaşmış matbaamıza istenilen evraklar ulaştığında gerekli incelemeler yapıldıktan sonra şirketinizin kuruluş gazetesindeki bilgiler incelenerek akabinde eğer sermaye artırımı yapıldıysa ilgili gazetedeki son güncel sermaye yapınız ve diğer dokümanlarınız kontrol edilerek örnek çalışma hazırlanıp size mail olarak gönderiyoruz.
 • Gönderilen örnek çalışma şirket yetkilisi tarafından kontrol ediliyor ve düzeltilmesi gereken bir bölüm varsa düzeltilmesi yapılıp tekrar onay maili gönderiyoruz.
 • Düzeltme yaptığımız çalışmanın şirket yetkilisi kontrollerini yapıp herhangi bir sorun görmediği taktirde bize onay maili gönderiyor. (Mevzuatla ilgili tüm teknik kontroller tarafımızca dikkatlice yapılmaktadır, sizden isteğimiz yazım hatası olup olmadığını kontrol etmenizdir diğer teknik kısımları biz takip ediyoruz)
 • Bunun akabinde konusunda uzman ekibimiz gözden kaçan hata olabileceğini düşünerek işi tekrar detaylı bir şekilde gözden geçirip kontrol ediyor ve hata görülmediği taktirde basıma geçiliyor.
 • Baskı bittikten sonra yeni nesil güvenlik işlemleri titizlikle uygulanıyor ve özel korumalı kutularla paketlenip faturası kesildikten sonra şirketinize gönderilmek üzere yola çıkıyor.
 • Basım süremiz 3 iş günü civarındadır, fakat daha acil işleriniz olduğunda bizimle irtibata geçtiğinizde acil işlerinizi mevcut iş akışının önüne alıp müşteri memnuniyeti ilkemiz gereği daha kısa sürede basıp teslim etmekteyiz.

3 Boyutlu hologram hakkında bilgiler

Türk Ticaret Kanununun 487. maddesinin 1. fıkrasında pay senetlerinde asgari ölçüde bulunması gereken bilgiler yazıldıktan sonra, sahtekarlığı engelleyici güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir yazısına istinaden, 3 Boyutlu Hologram, gizli Filigran, Giyoş desen ve matbaamızın firmamıza özel uyguladığı diğer güvenlik önlemleriyle birlikte kıymetli evraklarınızı ilgili kanunun istediği ölçülerde matbaamızda basımını yapıyoruz.

Kullandığımız hologramlar IHMA Dünya hologramcılar birliği ve şirketimiz adına patentli sertifikalı olduğundan değerli evraklarınızı kopyalanamaz hale gelmektedir.

Unutmayın her işletmenin yaptığı kıymetli evrak aynı kalitede ve nitelikte değildir. Ayrıca TTK normlarında olmayabilir herhangi bir olumsuz durumda yapılan hata seneler sonra ortaya çıkacağından, kıymetli evraklarınızın geçersiz sayılması şirket için geriye dönük ciddi mali sorunlar çıkarabilir.

Türk Ticaret Kanunu hisse senedi basımı ile ilgili maddeleri

6102 sayılı TTK Madde 486

Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar
geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür.
(2) Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi
tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır.

Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca
şirketin internet sitesine konulur. (Ek cümle: 27/12/2020-7262/31 mad.) Hamiline yazılı pay
sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce
Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir.
İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.
(3) Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi
sahiplerine dağıtılır.
(4) Tescilden önce pay senedi çıkaran kimse, bundan doğan zararlardan sorumludur.

6102 sayılı TTK Madde 487 https://www.ticaretkanunu.net/ttk-madde-487/

Pay senetlerinin şekli

MADDE 487- (1) Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini,
bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin
türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili
olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde
imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması
gerekir.

(2) Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını,
yerleşim yerini, pay senedi bedelinin

Nama Yazılı Hisse Senedi için gerekli bilgiler

1) Şirket ticari unvanı (Tam unvanı)
2) Şirketin sermaye tutarı (Ödenmiş sermaye ayrıca yazılmalıdır)
3) Şirketin kuruluş tarihi (Anonim Şirketin kuruluş tarihi yazılmalıdır)
4) Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarı (Anonim şirketteki kuruluş sermayesi yazılmalıdır)
5) Çıkarılan pay senedinin tertibi, (1. Tertip 2. Tertip gibi)
6) Bunun tescili tarihi
7) Senedin türü ve itibari değeri (Senedin nama yada hamiline olduğu belirtilmelidir, ayrıca nominal değeri yazılmalıdır)
8) Senedin kaç payı içerdiği (Senedin TL ve Pay miktarı ayrı ayrı yazılmalıdır)
9) Senedin sahibinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı (Senet üzerinde kimin namına olduğu belirtilmelidir)
10) Senet sahibinin yerleşim yeri (hissedarın güncel adres bilgileri yazmalıdır)
11) Yönetim kurulu kararı

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı için gerekli bilgiler

1) Şirket ticari unvanı, (Tam unvanı)
2) Şirketin sermaye tutarı, (Ödenmiş sermaye ayrıca yazılmalıdır, hamiline yazılı şirketlerde sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.)
3) Şirketin kuruluş tarihi, (Anonim Şirketin kuruluş tarihi yazılmalıdır)
4) Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarı, (Anonim şirketteki kuruluş sermayesi yazılmalıdır)
5) Çıkarılan pay senedinin tertibi, (1. Tertip 2. Tertip)
6) Bunun tescili tarihi
7) Senedin türü ve itibari değeri, (Senedin nama yada hamiline olduğu belirtilmelidir, ayrıca nominal değeri yazılmalıdır)
8) Senedin kaç payı içerdiği, (Senedin TL ve Pay miktarı ayrı ayrı yazılmalıdır)
9) MKK kayıt referans numaraları
10) Yönetim kurulu kararı (Ticaret sicilde tescil edilmesi gerekir)

Nama, Hamiline Hisse Pay Senedi Basımı yapan matbaamızın Türkiye genelinde hizmet verdiği şehirler

Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, çağdaş gelişmiş aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir, deneyimi profesyonellik ile birleştiren Makronet Pay Senedi Basım ve Danışmanlık Şirketi
canlı ve kozmopolit bir şehir olan

İzmir nama hamiline hisse pay senedi basımı hizmetini bölgede anonim şirket olan bir çok firmaya sunmuştur, ve tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir bunlardan bazıları Ankara pay senedi basımı , Antalya , Kocaeli , Bursa , Muğla, Gaziantep, Adana, Mersin olarak sıralayabiliriz.

Arayın detaylı bir şekilde bilgilendirelim.
Makronet Pay Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx – 0533 350 00 83

 Videolar

YouTube video

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Hisse senedi basımında tüm yardımlarınızdan dolayı teşekkürler hizmet kaliteniz çok başarılı müşteri memnuniyet odaklı çalışıyorsunuz, bir sonraki işimizde görüşmek dileğiyle.

 2. Türkiye’de kaliteli hisse senedi basımı yapan matbaa bulmak bir hayli zor.Ama sizin çizginiz apayrı ve bu kadar düzgün bir şekilde hisse senetlerinin hakkını veren bir matbaa olduğunuz için teşekkür ederiz. Umarım sizin bu sektördeki kaliteniz her matbaaya örnek olur,İyi çalışmalar.

   1. Anonim Şirketlerimizin hisse senedi basımlarını hazırlarken tüm sorunlarımızın çözümü için desteğini esirgemeyen Halit bey ve Makronet çalışanlarına teşekkürlerimi iletiyorum.

 3. RT @TEMELANALIZCI: Aylik alimlarla hisse senedi piyasalarina yatirim yapan bir dostum.
  hisse senedi basımı yaptırmak istiyor gerekli evrakları yollarmısınız,

 4. Geri bildirim: Hisse Senedi Örnekleri | Makronet Hisse Senedi Basımı
 5. Geri bildirim: Pay Senedi Nedir? | Makronet Hisse Senedi Basımı
 6. Geri bildirim: Hisse Senedi Nasıl Bastırılır | Makronet Hisse Senedi Basımı
 7. Geri bildirim: İlmuhaber Basımı Ile Pay Senedi Basımı İkilemi
 8. Geri bildirim: Anonim Şirketlerin Pay Hisse Senedi Çıkarması Zorunlu Mudur?
 9. Geri bildirim: Hisse Senedi Bastırma | Makronet Hisse Senedi Basımı
 10. Geri bildirim: Pay Senedi Kupür Nedir? - Makronet
 11. Geri bildirim: Hisse Senedinde Zayii - Makronet
 12. Geri bildirim: Antalya Pay Senedi Basan Matbaa Hisse Senedi Basımı
 13. Geri bildirim: Hisse Senedi Bastırma Prosedürü Makronet Hisse Senedi Basımı
 14. Geri bildirim: Bir Payın Nominal Değeri Nedir? Makronet Hisse Senedi Basımı
 15. Geri bildirim: Limited Şirketler Pay Senedi Çıkarabilir Mi?
 16. Geri bildirim: Hisse Senedi Basım Ve Pay Sahiplerinin Hak Ve Yükümlülükleri
 17. Geri bildirim: Isparta Hisse Senedi Basımı | Makronet Hisse Senedi Basımı
 18. Geri bildirim: Şanlıurfa Hisse Senedi Basan Matbaa Hisse Senedi Basımı |
 19. Geri bildirim: Zonguldak Hisse Senedi Basan Matbaa Hisse Senedi Basımı
 20. Geri bildirim: Batman Hisse Senedi Basan Matbaa | Makronet
 21. Geri bildirim: Erzurum Hisse Senedi Basan Matbaa | Makronet
 22. Geri bildirim: Ağrı Hisse Senedi Basan Matbaa |Makronet Hisse Senedi Basımı
 23. Geri bildirim: Kahramanmaraş Hisse Senedi Basan Matbaa
 24. Geri bildirim: Sivas Hisse Senedi Basan Matbaa
 25. Geri bildirim: Rize Hisse Senedi Basan Matbaa Rize Pay Hisse Senedi Basım
 26. Geri bildirim: Mardin Hisse Senesi Basan Matbaa | Makronet
 27. Geri bildirim: Malatya Hisse Senedi Basan Matbaa
 28. Geri bildirim: Aydın Hisse Senedi Basan Matbaa
 29. Geri bildirim: Kayseri Hisse Senedi Basan Matbaa | Makronet
 30. Geri bildirim: Tekirdağ Hisse Senedi Basımı
 31. Geri bildirim: Ankara Hisse Senedi Basımı | Makronet Hisse Senedi Basımı
 32. Geri bildirim: Edirne Hisse Senedi Basan Matbaa | Makronet
 33. Geri bildirim: İzmir Hisse Senedi Basan Matbaa | Makronet
 34. Geri bildirim: Mersin Hisse Senedi Basan Matbaa | Makronet