Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Devri

Anonim Şirketlerde Nama ve Hamiline Yazılı hisse devri, tabi oldukları şekil koşulları ve farklı düzenlemeler bulunmasından dolayı birçok kişinin kafasını karıştıran konuların başında gelir.

Anonim Şirketlerde Hisse Devri Nasıl Yapılır?

Nama yazılı olan hisse seneleri; sahip olan hissedarın adına yazılır. Şirket esas sözleşmesi kapsamında aksine hüküm olmadığı sürece devredilebilir. Nama yazılı olan hisse senetlerinin devredilmesi ise esas sözleşme ya da kanun hükümleri kapsamında yasaklanmış da olabilmektedir.

Nama Ve Hamiline Yazılı Hisse DevriEsas sözleşme ile hisselerin devredilmesi genel olarak şirkete yabancı girmemesi, belirli özelliklerin kaybolmaması için tercih edilmiş olabilir. Ortak olacak hissedarın ödeme zorluğu çekmesi halinde ya da ekonomik durumu zayıf olan kişilerin şirkete girmesi durumunda devir yasaklanabilir ya da belirli kıstaslara bağlanabilir.

Hisse devri yasak olan şirketlerde, bu durum göz ardı edilip şirket devredilirse, bu işlem devir alan kişi ve devreden kişi arasında geçerli bir satış sözleşmesi gibi algılanacaktır. Kısacası bu işlem şirketi bağlamaz.

Nama yazılı olan hisse devirleri; ciro edilmiş olan pay senetlerinin devir almış olan kişiye teslim edilmesi ya da alacağım temliki beyan edilmesi ile hisse senedi teslim edilebilmektedir. Bu devir kapsamında anonim şirketlere karşı fakat devrin pay defterine kaydı ile hükmü ifade eden bir durumdur.

Şirket esas sözleşmesindeki hisselerin devredilmesi için Genel Kurul ya da Yönetim Kurulu tarafından onay vermesi gerekir.

Onay geldikten sonra hisse devri geçerli olacaktır. Bu düzenleme sözleşmede mevcut ise hisse devirleri hangi merciinin onayına bağlanmış vaziyette ise o alanın onayının alınmasından sonra pay defterine işlenmesi gerekmektedir.

Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinin Devri

Nama yazılı olan hisse senetlerinin aksine, anonim ortaklıklar hamiline yazılı payların devrini kısıtlama yetisi bulunmaz. Bu aşamada, hamiline yazılı paylarda tam bir devir serbestisi söz konusu olduğu için devredilmesi daha kolaydır. Devredilmesi kolay olduğundan daha dikkatli muhafaza edilmesi gerekir.

Nama Ve Hamiline Yazılı Hisse DevriHamiline yazılı olan hisse senetleri; metin ve biçiminden hamili kim ise, o kimsenin hak sahibi olarak kabul edileceğini belirtilen hisse senetlerini ifade etmektedir. Bu senetlerin devredilmesi için TTK 415. Maddesine göre hareket edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yeni düzenleme ile hamiline yazılı payların MKK’na kayıt ettirilmesi gerekmektedir.
Hamiline yazılı payların MKK’ya bildirimi için linki tıklayınız.

Buna göre hamile yazılı hisse senetlerinin elden teslim ile hüküm ifade edeceği düzenlenmiştir. Madde metninde bu durum `’Hamile yazılı hisse senetlerinin devri şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak teslim ile hüküm ifade eder.’’ şeklinde bilgilendirme yapılmıştır.

Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
Hisse senedi basımında tüm Türkiye’ye profesyonel hizmet vermekteyiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir