Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri

Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri, tabi oldukları şekil koşulları ve farklı düzenlemeler bulunmasından dolayı birçok kişinin kafasını karıştıran konuların başında gelir. Nama yazılı olan hisse seneleri; sahip olan hissedarın adına yazılır.

Şirket esas sözleşmesi kapsamında aksine hüküm olmadığı sürece devredilebilir. Nama yazılı hisse senedi devri ise esas sözleşme ya da kanun hükümleri kapsamında yasaklanmış da olabilmektedir.

Nama yazılı pay senetlerinin devrini kısıtlayan hükümler; esas sözleşme ile hisselerin devredilmesi genel olarak şirkete yabancı girmemesi, belirli özelliklerin kaybolmaması için tercih edilmiş olabilir. Ortak olacak hissedarın ödeme zorluğu çekmesi halinde ya da ekonomik durumu zayıf olan kişilerin şirkete girmesi durumunda devir yasaklanabilir ya da belirli kıstaslara bağlanabilir.

Hisse devri yasak olan şirketlerde, bu durum göz ardı edilip şirket devredilirse, bu işlem devir alan kişi ve devreden kişi arasında geçerli bir satış sözleşmesi gibi algılanacaktır. Kısacası bu işlem şirketi bağlamaz.

Hisse Senedi Ornegi 134 01 1 RevizeNama yazılı olan hisse devirleri; ciro edilmiş olan pay senetlerinin devir almış olan kişiye teslim edilmesi ya da alacağım temliki beyan edilmesi ile hisse senedi teslim edilebilmektedir. Bu devir kapsamında anonim şirketlere karşı fakat devrin pay defterine kaydı ile hükmü ifade eden bir durumdur. Şirket esas sözleşmesindeki hisselerin devredilmesi için Genel Kurul ya da Yönetim Kurulu tarafından onay vermesi gerekir. Onay geldikten sonra hisse devri geçerli olacaktır. Bu düzenleme sözleşmede mevcut ise hisse devirleri hangi merciinin onayına bağlanmış vaziyette ise o alanın onayının alınmasından sonra pay defterine işlenmesi gerekmektedir.

Hamiline Yazılı Hisse Senedi Devri

Nama yazılı olan hisse senetlerinin aksine, anonim şirket hamiline yazılı hisse senedi devrinde kısıtlama yetisi bulunmaz. Bu aşamada, hamiline yazılı paylarda tam bir devir serbestisi söz konusu olduğu için devredilmesi daha kolaydır. Devredilmesi kolay olduğundan daha dikkatli muhafaza edilmesi gerekir. Hamiline yazılı olan hisse senetleri; metin ve biçiminden hamili kim ise, o kimsenin hak sahibi olarak kabul edileceğini belirtilen hisse senetlerini ifade etmektedir.

Bu senetlerin devredilmesi için TTK 415. Maddesine göre hareket edilmesi gerekmektedir. Buna göre hamile yazılı hisse senetlerinin elden teslim ile hüküm ifade edeceği düzenlenmiştir. Madde metninde bu durum `’Hamile yazılı hisse senetlerinin devri şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak teslim ile hüküm ifade eder.’’ şeklinde bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca yeni bir düzenlemeyle artık hamiline yazılı paylar yönetim kurulu kararının tescili öncesinde Merkezi kayıt kuruluşuna kayıt ettirilmesi ve bundan sonraki devirlerde de merkezi kayıt kuruluşuna kaydedilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
Hisse senedi basımında tüm Türkiye’ye profesyonel hizmet vermekteyiz.
info(@)makronetbasim.com

https://www.hissesenedibasim.com/nama-yazili-hisse-senetleri/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir