Pay Defteri Nasıl Doldurulur?

Hisse Pay Defteri Nasıl Doldurulur

Şirketlerde hisse devirlerinde Pay defteri nasıl doldurulur? diye soran müşterilerimizin sayısı attığından konuya açıklık getirmek istedik. Pay defterinde ortakların adı soyadı, adresleri, pay adedi, beher payın değeri, Toplam TL tutarı, payların TL değerinin ödendiği tarih gibi temel bilgilerin doldurulması gerekmektedir. Aslında pay defterlerinde standart bir format yoktur. Pay defteri sektöründe kırtasiyelerde çeşitli formatlarda pay defterleri mevcuttur her şirket farklı biçimde defter basabiliyor. Ancak buna rağmen uyulması gereken temel kurallar bulunmaktadır. Bu kuralları sayfamızdaki içeriği okuduğunuzda öğrenmiş olacaksınız.

Kısaca anlatımı bu şekildedir. Sayfamızın tamamını dikkatlice okuduğunuzda tüm detayları hakim olacaksınız.

Pay Defteri Nedir?

Pay defteri, anonim şirketlerde pay sahiplerinin kaydedildiği, Limited şirketlerde ise, şirket ortaklarının tutulduğu bir defterdir. Ayrıca kanunen tutulması zorunlu, ciltli ve sayfaları numaralı bir ticari defterdir.

Mevcut piyasadaki pay defterlerinin hepsi birbirinden farklıdır. Kayıt yapacak kişinin kafasının karışmaması için aşağıdaki belirttiğimiz pay defterine kaydedilmesi gereken bilgiler bölümüne bakınız. İlgili bölümündeki maddeleri elinizdeki pay defterindeki yaklaşık ifadelere göre kaydı gerçekleştiriniz.

Pay Defteri Nasıl Doldurulur?

Ticari pay defteri mevzuatı hakkında detaylı bilgi için linki tıklayabilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=9&MevzuatNo=16859&MevzuatTertip=5

Anonim Şirketlerde Pay Defterine Kaydedilmesi Gereken Bilgiler

Hisse Devrinde Pay Defteri Nasıl Doldurulur
 • Pay sahibinin adı, soyadı veya unvanı.
 • Pay sahibinin iletişim bilgileri.
 • Payın nominal değeri.
 • Payın tertibi.
 • Sahip olunan pay sayısı ve toplam tutar.
 • Deftere kayıt tarihi.
 • Payın senede bağlanıp bağlanmadığı ve türü.
 • Payın edinme tarihi.
 • Payın edinimi ve devrine ilişkin açıklamalar.
 • İntifa hakkı sahiplerinin iletişim bilgileri (varsa).
 • İntifa hakkı sahiplerinin adı, soyadı veya unvanı ve ilgili paylar (varsa)

Ortaklar Pay Defteri Nasıl Doldurulur?

Ortaklar Pay Defter Nasıl Doldurulur
 1. Ortakların adı,
 2. Adresi,
 3. Her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı,
 4. Esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri,
 5. İtibari değerleri,
 6. Grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları sahiplerinin adları ve adresleri kaydedilir.

Hisse Devrinde Pay Defteri Nasıl Doldurulur

 • Her pay sahibi ve pay senedini devralan yeni ortak, defterde ayrı bir sayfada izlenir.
 • Eğer pay devreden ortak varsa, o ortağın sayfasında, hangi tarih ve yevmiye numarası altında yapılan devir sözleşmesiyle ne kadar pay devredildiği belirtilir.
 • Yeni bir ortak pay devralıyorsa, onun için defterde yeni bir sayfa açılır. Bu sayfada, hangi tarih ve yevmiye numarası altındaki devir sözleşmesiyle ne kadar pay aldığı yazılır.
 • Eğer devralan ortak zaten mevcut bir ortaksa, bu bilgi onun mevcut sayfasının altına eklenir.
 • Defterler ve diğer gerekli kayıtlar Türkçe olarak tutulmalıdır. Eğer kısaltmalar, rakamlar, harfler veya semboller kullanılırsa, bunların anlamları açıkça yazılmalıdır.
 • Yazımlar ve kayıtlar, önceki içeriğin anlaşılamayacak şekilde silinmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Kayıtların ne zaman yapıldığı, kayıt sırasındamı yoksa sonradan mı olduğu belirsizse, bu değişiklikler kabul edilemez.
 • Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında, defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından onaylanabilir. Noter tarafından açılış onayı yapıldığında, noterin ticaret sicili tasdiknamesini kontrol etmesi gerekir.
 • Pay defteri, tasdike tabi bir defterdir. Ancak, yeterli sayıda yaprağı bulunuyorsa, sonraki faaliyet dönemlerinde açılış onayı olmadan da kullanılmaya devam edilebilir.
 • Defterler, incelemede bulunacakların makul bir süre içinde yapacakları kontrollerde, işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında bilgi sağlayacak şekilde tutulmalıdır.
 • İşletme faaliyetlerinin nasıl oluştuğu ve geliştiği defterlerden anlaşılabilir olmalıdır.
 • Senede bağlanmamış Hamiline yazılı payların silinmesi; Anonim şirketlerde senetler sahiplerine teslim edildikten sonraki 10 gün içinde defterden önceki kayıt silinir.
 • Hamiline yazılı paylardaki HPKS kaydı işlemişle ilgili ücretsiz danışmanlık hizmetim vardır. İsterseniz bizi arayarak bilgi alın isterseniz konuyu detaylıca işlediğimiz ilgili sayfamızı tıklayınız. www.hissesenedibasim.com/hamiline-yazili-hisse-senedi-mkk-bildirim/
 • Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu kanıtlanmadıkça, devralan kişi veya intifa hakkı sahibi, pay defterine yazılamaz.
 • Kaydın silinmesi, şirket paylarını edinenin hatalı beyanında neticesinde pay defterine işlenen kaydın, konuyla alakalı kişilerin görüşlerini alarak silebilir. Konunun muhataplarına, silinmeyle ilgili yazılı bilgilendirme ivedilikle yapılır.
 • Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, hamiline yazılı pay senedi sahibi olduğunu kanıtlayanlar ve sadece pay defterinde kayıtlı olanlar, pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir.
 • Limited şirketlerde, pay defterine ortakların adları, adresleri, her bir ortağın esas sermaye pay sayısı, bu payların devir ve geçiş bilgileri, itibari değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları sahiplerinin adları ve adresleri yazılmalıdır.

Bu prosedür, hisse devri pay defterine nasıl işlendiği ve sistematik bir şekilde kaydedilmesini sağlar. Bu güncelleme talimatları, pay defterinizi en son düzenlemelere uygun hale getirmenize yardımcı olacaktır.

Pay Defterinin Önemi ve Cezai Yaptırımlar:

Pay defterinin tutulması ve onaylatılması büyük önem taşır. Anonim şirketlere ve Limited şirketler pay defterinin hiç tutulmaması veya kayıt içermemesi durumunda, sorumlulara 6 bin TL ile 73 bin TL arasında adli para cezası uygulanır. Pay defterinin açılış onayı olmadan kullanılması halinde ise şirkete 5 bin 209 TL ile 15 bin 627 TL arasında idari para cezası verilir.

Sık Sorulan Sorular

Makronet Hisse Senedi Basım Uzmanlığı ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
info@makronetbasim.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir