Makronet Slide 1 Scaled

Makronet-Slide2

Makronet-Slide3

Makronet-Slide4

Sayılarla Biz

PAY SENEDİ BASIM HİZMETİ
DESEN ÇEŞİDİ
YARDIM TALEBİ
BORSAYA KOTE ŞİRKETLER

Sık Sorulan Sorular

TTK 486. Maddesinde hamiline yazılı paylar için sermayenin tamamı ödendikten sonra 3 ay içinde pay senedi çıkarma zorunluluğu belirtilmiştir. Bahse konu süreden sonra basım yaptıran şirketler için herhangi bir hüküm olmadığından net bir bilgi yoktur, şirketinizin menfaatleri açısından paylarınızı ivedilikle bastırmanızı şiddetle öneririz.

Pay senetleri sermayenin tamamını teşkil edecek şekilde ihraç edildiğinden sermayenin tamamına basım yapılıp tüm pay sahiplerine dağıtılmalıdır. Nama yazılı paylarda hissedarlar talepte bulunmazsa hisse senedi basma zorunluluğu yoktur fakat hissedarlar talepte bulunduğunda bastırma zorunluğu oluşur. Sadece bir hissedar talepte bulunsa dahi sadece onun adına basılamaz, tüm sermayeyi kapsayacak şekilde tüm hissedarlara basılmalıdır. Hamiline yazılı paylarda hissedarların talep etmesine gerek yoktur, kanunda sermayenin tamamı ödendiği tarihten itibaren tüm sermayeyi kapsayacak şekilde payların tamamına basılacağına dair hüküm bulunmaktadır.

Hayır. Maliyet ve kullanım kolaylığı açısından paylarınızı çeşitli kupürler ile bastırmanız şirketiniz adına daha uygun olacaktır. Bizi aradığınızda Profesyonel ekibimiz dağılım ve adet çalışması hakkında ücretsiz destek verecektir.

Geçici ilmühaberlerin edinim tarihi net olarak tespit edilemediğinden vergi müfettişleri tarafından geçersiz sayılabilmektedir. İktisap tarihi ile ilgili en net veri profesyonel pay basımı yaptırdığınız işletmenin düzenlemiş olduğu pay senedi basım fatura tarihidir.

HPKS sisteminden önce hamiline yazılı pay senetlerinin kaybolması veya çalınması ciddi sorun teşkil etmekteydi. Hamiline yazılı pay devirleri günümüzde HPKS üzerinden iki aşamalı olarak yapıldığından daha rahat korunabiliyor ve takip edilebilir, yine de Hamiline pay senetlerinizi dikkatli bir şekilde muhafaza etmenizi öneririz.

Senetlerin çalınması, kaybolması, yıpranması ve kullanılmayacak şekilde zarar görmesi durumunda öncelikle mahkeme yolunu kullanarak ve sonrasında yeni bir pay basım kararı alarak eski senetlerin geçersiz olduğunu ve yeni senetlerin ayırt edilebilmesi için farklı bir seri numarası ile basılacağına dair hisse basım kararı alarak senetlerinizi tekrar bastırabilirsiniz.

Nama yazılı pay basımı kararının noterden onaylatılması zorunlu değildir, Yönetim Kurulunun kararı imzalaması yeterlidir. Daha resmi olmasını önemseyen şirketler noter onayı yaptırabilir, bu şirketin tercihine kalmıştır. Hamiline yazılı pay basım kararı ise önce MKK kaydı sonrasında ticaret sicilde tescil ve ilan edileceğinden öncelikle noterden onaylatılmalıdır.

MKK sistemindeki bilgiler Mersis’ten çekilmektedir, sisteme hamiline yazılı payları bulunan şirketlerin giriş yetkisi bulunuyor. HPKS sadece hamiline yazılı payların kayıtları için oluşturulmuş bir platformdur, dolayısı ile nama yazılı paylar MKK ya kayıt ettirilmez.

TTK 486. Maddesinde hamiline yazılı paylar için alınan basım kararının tescil ve ilan edilmesi gerektiği açık biçimde yazmaktadır, nama yazılı basım kararı için benzer bir hüküm bulunmadığından nama yazılı pay senedi basım kararı tescil edilmez.

Tek ortaklı şirket için 1 adet veya çok ortaklı şirket için her hissedar adına 1 adet senet basılabilir. Az adetli veya fazla adetli basımın özellikle kullanış ve maliyet açısından dezavantajları bulunduğundan paylarınızı çeşitli kupürler ile bastırmanız daha uygun olacaktır. Profesyonel ekibimiz bizi aradığınızda dağılım ve adet çalışması hakkında ücretsiz destek verecektir.

TTK 487. Maddesinde Pay senedinin şekli bölümünde "Sahtekarlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir." ibaresi açık bir şekilde yazmaktadır. Ayrıca minimum olarak içerikte şekil şartlarında belirtilen bilgiler yer almalıdır. Bahsedilen şartları sağladığını iddia eden işletmeler size yazılı şekilde taahhüt etmedikçe itibar etmeyiniz. (birçok güvenlik uygulaması çıplak gözle ayırt edilemediğinden basım yaptıracağınız işletmeden işlemlerin uygulandığına dair yazılı taahhütname isteyiniz aksi halde senetleriniz geçersiz sayılabilecektir.) bu anlamda doğru adım için alanında uzman, profesyonel olarak pay senedi basımıyla ilgili fazlaca referansları olan işletmeleri tercih etmelisiniz.

Nama yazılı senet basımlarında paylarınızı pay defterine kayıt ediyorsunuz, hamiline yazılı senet basımlarında ise paylarınızı MKK’ya kayıt etmeniz gerekiyor. Bunlar dışında herhangi bir yere bildirimde bulunulmuyor.

Şekil şartları gereği pay senetlerinin üzerinde tertip ibaresinin bulunması ve pay senedinin tertibinin rakam ile belirtilmesi zorunludur. İlk defa yapılan basımlarda senetler 1. Tertip olarak ihraç edilmelidir, sermaye artırımlarına ilişkin yeni basımlarda son kalan tertip numarasını takip edecek şekilde yeni tertip numarası verilmelidir.

Evraklarınız tarafımıza ulaştıktan sonra aynı gün içerisinde pay senetleriniz dijital ortamda hazırlanıp basımdan önce onayınıza sunulmaktadır. İçerik kontrolünüzün ve onayınızın ardından basım süreci 2-3 iş günüdür, bulunduğunuz lokasyona göre 1-2 iş gününde de senetleri fiziki olarak teslim ediyoruz. Teslimat sürecini kısaltmak için senetlerinizi ofisimizden de teslim alabilirsiniz.

Hisse Senedi Basımı Yapılan Müşterilerimizden Bazıları

En Çok Görüntülenen Sayfalarımız

Hisse Pay Defteri Nasıl Doldurulur

Pay Defteri Nasıl Doldurulur?

Şirketlerde hisse devirlerinde Pay defteri nasıl doldurulur? diye soran müşterilerimizin sayısı attığından konuya açıklık getirmek istedik. Pay defterinde ortakların adı soyadı, adresleri, pay adedi, beher payın değeri, Toplam TL tutarı, payların TL değerinin ödendiği tarih gibi temel bilgilerin doldurulması gerekmektedir….

Şirket Payını Geçici Ilmühaberle Devredip Risk Almayın

Şirket Hissesini Geçici İlmühaberle Devredip Risk Almayın

Şirket hissesini geçici ilmühaberle devredip risk almayın şirket sahiplerini bu anlamda uyarmaktayız. Anonim şirketlerde karşılaşılan bir durum olan ilmühaber kullanımı, bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Bu makalede, “Şirket hissesini geçici ilmühaberle devredip risk almayın” ana fikri etrafında, ilmühaber kullanımının potansiyel riskleri ve…

Anonim Şirketlerde Hisse Devri Nedir

Anonim Şirketlerde Hisse Devri

Anonim şirketlerde hisse devrinin, şirketin mali yapısını ve yönetim dinamiklerini etkileyen önemli bir süreç olduğunu belirtmek gerekir. Hisse devri, genellikle şirket ortaklarının kararları ve şirket sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde gerçekleşir. Bu süreç, hisselerin satışı veya devri yoluyla, şirketin sahiplik yapısında değişikliklere…

Hakkımızda


Makronet Basım Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. hisse senedi basımı konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda sektör lideri olup tüm Türkiye’ye Hisse senedi basımı konusunda profesyonel hizmet vermektedir. Müşterilerimize Hisse senedi basımı ve Hamiline Pay Kayıt Sistemi HPKS hakkında ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Hamiline ve nama yazılı hisse pay senedi basımı için gerekli tüm prosedürler, size detaylıca anlatılmaktadır. Örnek Yönetim Kurulu Kararı ve A.Ş’lerdeki büyük vergi avantajı hakkında bilgi için bizi aramanız yeterlidir. Makronet Hisse Senedi Basım ve Danışmanlık Merkezi 1997 yılında Matbaacılığın kalbi olarak kabul edilen Babı-ali Caddesi Cağaloğlu’nda hizmetine başlamıştır.

Topkapı’daki yeni yerinde sektörde önemli yenilikler yapan firmamız Hisse pay senedi basımı ve hisse senedi basan matbaa olarak markalaşmıştır. Nama yazılı hisse senedi ve hamiline yazılı hisse senedi resmi IHMA sertifikalı 3 boyutlu hologram uygulamalarında uzmanlaşmış hisse pay senedi alanında Patent alarak marka olmuştur. Değerli evraklarda kopyalanamaz garantili resmi IHMA sertifikalı Hologram’larımız ve taklit edilemez özel güvenlik uygulamalarımız hakkında bilgi almak için bizi arayınız.

Makronet 1997 yılından beri tüm Türkiye genelinde hisse senedi basımı ve hisse senedi basan matbaa olarak hizmet vermektedir, müşterilerimize pay senedi nedir ne değildir Hisse senedi bastıran A.Ş’lerde gelir artış vergisi yok KDV yok, bunları detaylı bir şekilde anlatmaktayız, nama yazılı hisse senedi, hamiline yazılı hisse senedi nasıl bastırılır diye çok soruluyor bu konuda bilgilendirme yapalım, nama yazılı pay senedi bastırmak için kuruluş gazetesi, son sermaye artırım gazetesi ve yönetim kurulu kararı almak gerekmektedir.

Hamiline yazılı hisse senedi için yine kuruluş gazetesi, son sermaye artırım gazetesi ve yönetim kurulu kararı almanız gerekiyor ve bu kararı ticaret sicilde tescil ettirmeniz gerekmektedir, ayrıca tescilden önce yeni çıkan kanun gereği merkezi kayıt kuruluşuna yani hamiline pay kayıt sistemine HPKS kayıt ettirmeniz gerekmektedir. Şirketimiz hamiline pay kayıt sistemi konusunda sorun yaşayan müşterilerimize uzaktan bağlanıp ücretsiz destek vermektedir. MKK kaydında detaylı bilgi için linki tıklayınız. Ayrıca Ticaret sicilin tescil edebilmesi için sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir, ana sözleşmenizin sermaye maddesinde net bir şekilde hisse senetleri hamiline yazılıdır ibaresinin geçiyor olması şarttır pay senedi bastırmada kabaca gerekli evraklar bunlardır.

Bu evraklar bize gönderildiğinde öncelikle detaylı bir fiyatlandırma maili atılacaktır, müşterilerimize kolaylık olması açısından istemeleri durumunda mali müşavirimizin hazırladığı hisse senedi basım karar örneği göndermekteyiz yada sizin yerinize şirketiniz adına olması gerektiği gibi hazırlamaktayız akabinde pay senedi örneği, hisse senedi örneği oluşturularak size mail olarak atılacaktır pay senedi basımı yüksek güvenlikli ve nitelikli bir şekilde hazırlanıp faturası kesilerek adresinize iletilecektir.

Uyguladığımız yeni nesil özel güvenlik uygulamalarımız, IHMA (Dünya Hologramcılar birliği) sertifikalı 3 boyutlu hologram, UV mor ışıkta ortaya çıkan görünmez güvenlik baskısı, çıplak gözle görülemeyen ekstra küçük yazı basımı, bu tekniği Dünyada uygulayabilen ender firmadan biriyiz, bunun yanında Giyoş desen özel pay senedi kağıdı ve çeşitli güvenlik uygulamaları bulunmaktadır. Bizi arayan müşterilerimize hisse senedi bastırma prosedürü hakkında bu konuda uzman olduğumuzdan doyurucu detaylı bilgiler vermekteyiz.

Web sitemizde hisse senedi basımı hakkında çeşitli örnek çalışmalar bulunmaktadır, nama yazılı hisse senedi örneği ve hamiline yazılı hisse senedi örneği bunları tasarımlarımıza güvendiğimizden ilgili sayfamızda açık bir şekilde müşterilerimize sergilemekteyiz, yine müşterilerimiz tarafından nama yazılı hisse senedini hamiline hisse senedine nasıl dönüştürebiliriz sorusu çok sorulan sorulardandır bunu şöyle cevaplandıralım kısaca genel kurul yapıp sermaye maddesinde tadil yaparak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bir diğer soruda anonim şirketlerde hisse senedi çıkarmanın avantajları nelerdir bunu kısaca şöyle açıklayabiliriz hamiline ve nama pay senedi bastırmanın avantajları bastırdıktan sonra 2 yıl süre ile elinizde bulundurduğunuzda değer artışında KDV ve vergi ödemiyorsunuz, anonim şirketlerde hisse devri nasıl yapılır sorusu üzerine hamiline, nama yazılı hisse senedi devri için ise ilgili sayfamızda detaylı bir şekilde bilgilendirme yapılmıştır Blog bölümümüzde ilgili sayfalara kolayca ulaşabilirsiniz.

Yine sermaye artırımı da hisse senedi basımı konusu da sorulan sorulardan birisidir, bunu da şöyle açıklayalım ilk basılanlar senetler 1. tertip olarak basılır sermaye artırımında ise pay senetleri artırılan sermaye kadar 2. tertip olarak bastırılmaktadır. Son zamanlarda intifa senedi nedir ne değildir katılma intifa senedi, kurucu intifa senedi gibi sorular sorulmaktadır Blog bölümümüzde ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz. Bunların dışında başka sorularınız olduğunda lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Makronet Hisse Senedi Basım Uzmanlığı &
Ücretsiz Danışmanlık

Bize Ulaşın

Makronet Hisse Senedi Basım şirketine ulaşmak için bir çağrı bırakabilir, e-posta gönderebilir veya ofisimizi ziyaret edebilirsiniz.

Bizi Arayın

0 (212) 565 40 75 pbx

0 (533) 350 00 83

E-posta Gönderin

info@makronetbasim.com

Ziyaret Edin

Topkapı, davutpaşa cad. tim1 İş merkezi No:6, D:272, 34010 Zeytinburnu/İstanbul