Nama yazılı hisse senedi Nedir?

Nama yazılı hisse senedi hissedarın kim olduğu üzerinde açık bir şekilde yazılıdır. Ayrıca hissedarların ikametgâh adresinin de yazıldığı pay senedi türüdür.

Nama yazılı hisse senedi

Nama yazılı hisse senedi sermayenin tamamı ödenmeden çıkarılabildiğiden daha avantajlıdır.
Bize danışan şirketlerin paylarını kuruluş aşamasında ana sözleşmede nama olarak planlamasını tavsiye etmekteyiz. Payların nama yada hamiline yazılı olması vergisel avantajlar bakımından hiçbir farkı yoktur.
 
Son çıkarılan kanunda eskiden hisse senedi kelimesi artık pay senedi olarak değiştirilmiştir. Bu sebeple hisse senedi ve pay senedi aynı anlamı ifade etmektedir.
 
Nama Yazılı Hisse Senedi
6102 sayılı TTK’ya göre sermaye maddesinde “Paylar hamiline ya da nama olarak belirtilmelidir.” ifadesi geçmektedir. Maalesef bazı ana sözleşmelerde bilgi ekşikliğinden yada unutulduğundan payların türü hakkında bilgi yer almamaktadır.
 
Ana sözleşmenin sermaye maddesinde payların türü (nama, hamiline) olarak belirtilmelidir. Varsa imtiyazı gruplandırarak açık bir şekilde belirtilmelidir. Bu konuya dikkat edilmesi şirketin menfaatinedir.
6102 sayılı kanunda aşağıdaki linte PDF 121. sayfada pay senetleriyle alakalı maddeler yer almaktadır kontrol etmenizi önermekteyiz.

Nama Yazılı Hisse Senedi İçin Gerekli Evraklar

– Anonim Şirketin kuruluş gazetesi.
– Limited’ten Anonim Şirkete geçmişse Limited kuruluş gazetesi ve nevi değişikliği gazetesi.
– Kuruluştan sonra sermaye artırımı olmuşsa son sermaye artırım gazetesi.
– Kuruluştan sonra unvan değişikliği olmuşsa unvan değişikliği gazetesi.
– Hisse senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı.
(Karar almadıysanız sizin yerinize kupür çalışmasını yapıyoruz, şablon karar oluşturup word dokümanı olarak size iletiyoruz. (Bu işlem ücretsizdir)
– Hissedarların adres bilgileri
 

Nama Yazılı Hisse Senedi Örneği

Örneklerimiz sayfamızı ziyaret ettiğinizde 100’ün üzerinde örneğimiz mevcuttur.
 
Bunları 3 farklı kategoriye ayırdık.
 
– Yatay senet örnekleri,
– Dikey senet örnekleri
– Modern hem yatay hemde dikey senet örnekleri
şeklinde kategorilenmiştir.
 
Her senet örneğinin üzerinde kod bulunmaktadır. Bu kodu bize bildirdiğinizde ilgili desen kullanılarak örnek çalışmanız hazırlanacaktır. Hazırlanan çalışma size mail olarak iletilecektir.
 
 
Hisse Senedi Ornegi 56 01 1 Revizeİnternet aramalarında nama yazılı hisse senedi örneği Word, hisse senedi örneği boş şeklinde aramalara rastlamaktayız. Bunlar kıymetli evrak olduğundan profesyonel grafik programlarında hazırlanmaktadır. Örneğin word olarak oluşturma ihtimali yoktur.
Bu sebeple örnek sayfamızdan desenin kodunu bize ilettiğinizde çalışmanız seçiminize göre hazırlanıp size mail atılacaktır.

Nama Yazılı Hisse Senedi Pay Defterine Nasıl Işlenmelidir?

Nama yazılı hisse senedi pay defterine nasıl Işlenmelidir? sorusundan önce kısa bir ön bilgiyle başlayalım. Nama yazılı hisse senedi imza yetkililerinden en az ikisi tarafından imzalanmalıdır. (Eğer tek kişilik bir anonim şirketse ve tek imza yetkilisi varsa tek kişi imza atması yeterlidir.)
 
Sonra yönetim kurulu kararındaki tabloya göre herkesin ortaklık payı kadar hisse senetleri hissedarlara dağıtılır. Hissedar hisse senetlerinin kimin namına yazılı olduğu bölümü ıslak imza şeklinde imzalar.
 
Anonim şirketler pay defteri tutmakla yükümlüdür. Yönetim kurulu her hissedarı ayrı bir sayfada takip etmek üzere şirketin pay defterine işler.
 
Hisse devrinin pay defterine işlenmesi örnek görseli sayfamızda bulabilirsiniz. (Bizi aradığınızda size görseli yüksek kalitede ulaştıralım) Pay defterleri genel olarak standarttır.
 
 • Ortağın adı soyadı
 • Ortak kayıt numarası
 • Baba adı
 • Doğum yeri ve tarih
 • Ortaklığı giriş çıkış tarihi
 • Adresi
 • Pay adedi
 • Beher payın değeri
 • Tutarı
 • Pay bedelinin yatırıldığı tarih
 • Seri sıra numaraları
 • Pay üzerinde rehin ve intifa sahipleri bilgisi
 • Yeni hissedar bilgileri gibi
Hissedar senetlerini devretmek istediğinde arka tarafındaki devir tablosunu kullanarak devir yapabilir.
Yeni hissedarlarında şirketin pay defterine ayrı bir sayfada takip edilerek kaydedilmeleri gerekmektedir.
Pay defterine yapılan kaydın geciktirilmesi şirketin ceza alma riskini doğuracaktır.

Nama Yazılı Pay Senedinin Devri Nasıl Yapılır?

Anonim şirketlerde nama yazılı pay senetlerinin devri oldukça kolaydır. Pay senedinin arkasında bulunan devir tablosunu kullanarak devredebilirsiniz.
 
– Tarih
– Devredenin adı soyadı imzası
– Devralanın adı soyadı imzası
– Şirket yetikili imzaları
 
Pay senedini devralana teslim ettiğinizde devir gerçekleşmiş olur. Bu işlemden sonra hisse senedinin yeni sahibi devralan kişi olmaktadır. O yüzden devir yapılmadan anlaşmanızdaki tüm şartlar yerine getirildiğinden emin olmalısınız.
 
Nama Yazılı Hisse Senedi
Bu işlemin sonrasında devir işlemini pay defterine kayıt etmeniz şarttır. usülüne uygun olarak devredildiği ispat edilmediği sürece devralan pay defterine yazılamaz.
Hisse devrinde önemli kısımlardan biride, pay defterine kayıt edilmeden kişi şirkete hissedar olmuş sayılmaz.
 
Eğer pay defterine bir sebepten dolayı kayıt yapılmazsa devir işlemi sadece iki kişi arasındaki satış sözleşmesinden öteye geçemez, yani şirkete ortak olmuş sayılmazsınız. Sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse şirkette pay sahibi olarak kabul edilir.

Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devrini Kısıtlayan Hükümler

Anonim şirkette esas sözleşme hazırlanırken ileride oluşabilecek olumsuzlukları öngörerek nama yazılı pay devri yönetim kurulu onayına sunabilir. Sadece buradaki maddeye dayanarak ve sebep göstermeksizin devri engellemesi TTK’ya göre mümkün görünmez.
 
Şirket ana sözleşmede önemli bir sebepten veya çekinceden bahsederek devrin gerçekleşmesini engelleyebilir. Şirketin menfaati için şirketin mahrem bilgilerini korumak adına rakiplere pay
devrini yasaklayabilir.
 
Şirket sadece kurucu aile bireylerine yada belirli bir meslek kuruluşlarına mensup kişilere devir yapılabileceğini öngörebilir.
 
Yada ilgili hissedar payını devredeceği zaman öncelikle yazılı olarak diğer hissedarlara teklif etmelidir. Şeklinde kısıtlayıcı ifadesi kullanabilir.
 
Tabi eğer haksız yere bir kısıtlayıcı madde varsa hissedar bunu mahkeme yolu kullanarak aşabilir. ,Anonim şirketlerde hisse devri Yargıtay kararları ve hisse devrinin iptali davaları mevcuttur. Araştırıp incelemenizi tavsiye ederiz.

Nama Yazılı Pay Senedi Basımı

Anonim şirketlerde pay senedi basımı firmamızın uzmanlık alanıdır. Nama yazılı hisse senedi nasıl çıkartılır, firmamız bu konuda Türkiye genelinde sektör lideridir.
 
Referanslarımızı incelediğinizde daha önce sektörü araştırmış ve bizi tercih etmiş binlerce şirketi şehir şehir listeledik. Başka hiçbir işletmede bu kadar referans bulunmamaktadır.
 
Anonim şirketlerin %85 i sektörde uzman olduğumuzdan bizimle çalışmaktadır. Referanslarımızı incelediğinizde tanıdığınız şirketler mutlaka vardır. Onları arayıp bizim hisse senedi basım uzmanlığımızı sorgulayabilirsiniz. Pay senedi basım kalitemizi ve verdiğimiz ücretsiz danışmanlık hizmetimizden faydalanan şirketlere ulaşabilirsiniz.

Nama Yazılı Pay Senetlerinde Olması Gereken Bilgiler

– Şirketin unvanı
– Şirketin sermayesi
– Şirketin kuruluş tarihi
– Şirketin kuruluş sermayesi
– Pay senetlerinin tertibi
– Bunun tescili tarihi
– Senedin türü (Nama – Hamiline)
– İtibari değeri
– Senedin kaç payı içerdiği
– Pay senedinin bedelinin ödenmiş olan miktarı
– Senedin sahibinin adı soyadı TC No. veya tüzel kişilikse ticaret ünvanı Vergi No
– Hissedarın ikametgah bilgileri, tüzel kişilikse merkez adresi
– Şirket adına imza yetkilisi olanlardan en az iki kişi tarafından imzalanması şarttır

Not:
Eğer şirket tek kişilik bir anonim şirketse ve tek imza yetkilisi varsa bu sebeple tek imza yeterli olacaktır

Nama Yazılı Hisse Senedi Ile Hamiline Yazılı Hisse Senedi Farkı

En önemli fark nama yazılı hisse senedinde hissedarın kim olduğu yazmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinde ise hissedarın ismi senedin üzerinde yazmaz. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Hamiline pay kayıt sistemine payın kime ait olduğunun kaydı yapılır.
 
Bir diğer farkta devir esnasında ortaya çıkar. Nama yazılı hisse senedini devrederken devir tablosunu kullanarak devredebilirsiniz.
 
Fakat hamiline yazılı hisse senedinde böyle bir tablo yoktur. Hisse senedinin teslim edip hemen sonrasında Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) Hamiline pay kayıt sistemine kaydını yaptırıp devri gerçekleştirmiş olursunuz.
 
Anonim şirket sermayesinin tamamının ödenmiş olması durumunda ana sözleşmesinin sermaye maddesinde pay senetleri hamiline yazılıdır. ibaresi olması kaydıyla hamiline yazılı hisse senedi çıkartma hakkına sahip olur. Hamiline yazılı hisse senetlerinde sermayenin ödendiği tarihten itibaren 3 ay içinde bastırmaları zorunludur.
 
Fakat şirketler genel olarak ana sözleşmelerinde hisse senetleri nama yazılıdır. İfadesini kullanarak nama yazılı hisse senedi bastırmayı tercih ederler. Eğer azlık hissedarların talebi olması durumunda anonim şirketlerde nama yazılı pay senedi bastırmak zorunlu hale gelir.
 
Pay senedi çıkarılması konusunda azlık hissedarların yazılı veya sözlü bir talepte bulunması durumunda ise yönetim kurulu derhal bu isteği işleme koymalıdır. Şirketin hisse senetlerini hızla bastırıp ve hissedarlara dağıtmalıdır. Eğer azlık hissedarların bu yönde bir talebi yoksa, anonim şirketlerin nama yazılı hisse senedi bastırma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
Fakat ekonomistler nama yazılı hisse sahiplerinin vergi ve KDV avantajları olduğundan bastırmalarını önermektedir.
 
Yeni kanunla getirilen KDV ve vergi avantajlarından yararlanabilmesi için, hisse senetlerini bastırmalıdır.
Hisse senetleri basıldıktan sonra 2 yıl sonra devredilirse buradan elde edilen gelir vergiden muaf olur. Ayrıca kurumsal işletmelerde buna ek olarak değer artışından kaynaklanan KDV bakımından ciddi avantajı olur.

Nama Yazılı Hisse Senedi çalıştığımız Şehirler

Nama yazılı hisse senedi basımında hatta İntifa senedi basımı türleri nedir? gibi konularda bilgi almak istiyorsanız bize ulaşmanız yeterlidir. Bu konuda Türkiye genelindeki tüm illerimize hizmet vermekteyiz hizmet verdiğimiz illerden bazıları
 
Hisse senedi basımı hizmeti verdiğimiz illerden bazıları Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Alanya, Tekirdağ, Adana, Eskişehir, Çanakkale, Bodrum, Adana, Afyon, Kocaeli, Konya, Diyarbakır, Denizli, Aydın,
Muğla, Manisa, Gaziantep, Kayseri, Kütahya,  Balıkesir, Mersin, Hatay, Sakarya, Yalova, Giresun, Bolu, Uşak, Kayseri, Malatya, Mardin, Düzce, Samsun illerine profesyonel olarak hamiline ve nama yazılı pay senedi basımı yapmaktayız.

Nama Yazılı Hisse Senedinin Hamiline Dönüştürmesi

Nama yazılı hisse senedinin hamiline yazılı hisse senedine dönüştürülebilmesi için öncelikle sermayenin tamamının ödenmiş olması şarttır. Ticaret sicilde işlem yapılırken eğer sermayeniz kuruluş esnasında ödenmemişse ilgili memur sermayenin ödendiğiyle ilgili mali müşavirlik raporu ister.
 
Sermaye maddesindeki ‘hisse senetleri nama yazılıdır’ ibaresinin ‘hisse senetleri hamiline yazılıdır şeklinde dönüştürülmesi gerekmektedir. Genel kurul yapılıp sermaye maddenizin onaylanması sonrasında hamiline yazılı hisse senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı alınır.
 
Bu işlemi müteakip Merkezi kayıt kuruluşu, hamiline pay kayıt sistemine (HPKS) kaydettirilir. Akabinde Ticaret Sicile tescil ettirmenizden sonra hamiline yazılı hisse senetleriniz basılabilmektedir.

Pay Senedi Kıymetli Evrak Mıdır?

Pay senetlerinin tümü kıymetli evrak statüsündedir.
 
 • Nama yazılı
 • Hamiline yazılı
 • İntifa senedi
 • Katılma intifa senedi
 • Kurucu intifa senedi
 • Adi intifa senedi
Kıymetli evrak statüsündedir ve 6102 Türk Ticaret kanununu 487. maddesinde sahtekârlığı engelleyici işlem içermelidir. İfadesinin yerine getirilerek basılması gerekmektedir.
 
Sahtekârlığı engelleyici işlem içermelidir, ne demek diyecek olursak. Kopyalanamayan ve banknot parada ve banka çeklerinde olduğu gibi taklit edilemeyen özel işlemler uygulanarak basılması anlamına gelir.
 
IHMA patentli 3D hologram, filigran, görünmez baskı, giyoş desen, mikro yazı, özel kağıt vs.
Makronet Hisse Senedi Basım Uzmanlığı ve Ücretsiz Danışmanlık
Kurumsal Hat: 0533 350 00 83 – 0212 565 40 75 pbx
info@makronetbasim.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Yapmış olduğunuz nama yazılı hisse senetlerim harika oldu ,teşekkür ederim.

 2. Şirketimiz için nama yazılı hisse senedi bastırdık, Halit bey işlerimizin basımı sürecinde teknik konularda bize çok yardımcı oldu tekrar çalışmak ümidiyle, iyi çalışmalar Makronet Basım.

 3. Merhaba Nama yazılı hisse senedi bastırmak istiyoruz, gerekli evraklar nelerdir acaba.

  1. Galip bey merhaba, Nama yazılı hisse senedi için gerekli evraklar ilgili sayfamızda mevcut fakat ben kısa değineyim,
   Kuruluş gazetesi, Sermaye artırım gazeteleri, Yönetim kurulu kararı, Güncel hazirun cetveli genel olarak istenilen evraklar bunlardır bazı durumlarda birkaç evrak daha isteyebilmekteyiz. İyi günler.

 4. Nama yazılı hisse senedi basımı yaptıracağız bize yardımcı olmanızı rica edecektik, bu alanda araştırmalarımız sonucunda sizinle çalışmaya karar verdik bilgiverirseniz sevinirim,iyi çalışmalar.

 5. İyi günler ANONİM ŞİRKETİMİZDE NAMA YAZILI PAY SENEDİ BASTIRMAK İSTİYORUZ. BU İŞLEMDE KAFA KARIŞIKLIĞINA NEDEN OLAN KONU ŞÖYLEKİ NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ VE İLANI ZORUNLUMUDUR.
  BU KONU DA BİLGİ VERİRSENİZ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

  1. Veysi bey merhaba Nama yazılı pay senetleri basımında alınan yönetim kurulu karırı Ticaret Sicilinde tescil ve ilan ettirilmez, yönetim kurulunun imzası sonrası noter onayı yaptırabilirsiniz.

 6. HİSSE SENEDİ BASIM SÜREÇLERİNDE TEKNİK,TASARIM VE UYGULAMA TARAFINDA PROFOSYONEL BİR HİZMET ALDIK.
  TEŞEKKÜR EDERİZ.

  1. Biz teşekkür ederiz Tahir bey, tekrar görüşmek dileğiyle…

 7. Geri bildirim: Hisse Senedi Basımı | Makronet Hisse Senedi Basımı
 8. Geri bildirim: Pay Hisse Senedi Bastırmanın Vergisel Ve KDV Avantajları |
 9. Geri bildirim: Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri - Makronet
 10. Geri bildirim: Hisse Senedi Basım Ve Pay Sahiplerinin Hak Ve Yükümlülükleri
 11. Geri bildirim: Bodrum Hisse Senedi Basımı / Makronet Hisse Senedi Basımı
 12. Geri bildirim: Konya Hisse Senedi Basımı | Makronet Hisse Senedi Basımı
 13. Geri bildirim: Pay Senedi Nedir? - Makronet
 14. Nama yazılı hisse senedini sermaye artımından ne kadar sonra bastırmamız gerekiyor?.

  1. Ayten hn. merhaba, Nama yazılı hisse senetleri sermaye artırımı yapıldıktan sonra ivedilikle bastırmanız gerekmektedir çünkü güncel sermayeye göre senetleriniz eksik durumdadır biran önce güncel sermayeye eşleştirmeniz gerekmektedir.