Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir?

 

Nama yazılı hisse senedi hissedarın kim olduğu ve ikametgah adresinin açık bir şekilde yazılı olduğu pay senedi türüdür. Ayrıca yine senedin arka bölümünde hissedarların payını devretmek istediğinde kullanacağı devir tablosu vardır. Bu tabloyu kullanarak notere gerek kalmadan payını rahatça devredebilir. Nama yazılı hisse senedi basımı zayi durumunda diğer senet türüne (hamiline) göre biraz daha güvenlidir.

Nama Yazılı Pay Senedi

Nama yazılı pay senedi sermayenin tamamı ödenmeden çıkarılabildiğinden daha avantajlıdır. Bize danışan şirketlerin paylarını kuruluş aşamasında ana sözleşmede nama olarak yazmasını tavsiye etmekteyiz. Payların nama yada hamiline yazılı olması vergisel avantajlar bakımından hiçbir farkı yoktur.

Nama Yazılı Pay Senedi
6102 sayılı TTK’ya göre sermaye maddesinde “Paylar hamiline ya da nama olarak belirtilmelidir.” ifadesi geçmektedir. Bazı ana sözleşmelerde bilgi eksikliğinden yada unutulduğundan payların türü hakkında bilgi yer almamaktadır.

Ana sözleşmenin sermaye maddesinde payların türü (nama, hamiline) olarak belirtilmelidir. Varsa imtiyazı gruplandırarak açık bir şekilde belirtilmelidir. Bu konuya dikkat edilmesi şirketin menfaatinedir.

6102 sayılı kanunda aşağıdaki linkte PDF 121. sayfada pay senetleriyle alakalı maddeler yer almaktadır kontrol etmenizi önermekteyiz.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6102.pdf

Son çıkarılan kanunda eskiden hisse senedi kelimesi artık pay senedi olarak değiştirilmiştir. Bu sebeple hisse senedi ve pay senedi aynı anlamı ifade etmektedir.

Nama Yazılı Hisse Senedi İçin Gerekli Evraklar

 • Anonim Şirketin kuruluş gazetesi.
 • Limited den Anonim Şirkete geçmişse Limited kuruluş gazetesi ve nevi değişikliği gazetesi.
 • Kuruluştan sonra sermaye artırımı olmuşsa son sermaye artırım gazetesi.
 • Kuruluştan sonra unvan değişikliği olmuşsa unvan değişikliği gazetesi.
 • Hisse senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı. (Karar almadıysanız sizin yerinize kupür çalışmasını yapıyoruz, şablon karar oluşturup Word dokümanı olarak size iletiyoruz. (Bu işlem ücretsizdir)
 • Hissedarların adres bilgileri

Nama yazılı hisse senedi basımı Yönetim Kurulu Kararı örneği için tıklayınız.

Nama Yazılı Hisse Senedi Örneği

Örneklerimiz sayfamızı ziyaret ettiğinizde 100’ün üzerinde örneğimiz mevcuttur.
Bunları 3 farklı kategoriye ayırdık.

 • Yatay senet örnekleri,
 • Dikey senet örnekleri
 • Modern hem yatay hem de dikey senet örnekleri
  şeklinde düzenlenmiştir.

Her senet örneğinin üzerinde kod bulunmaktadır. Bu kodu bize bildirdiğinizde ilgili desen kullanılarak örnek çalışmanız hazırlanacaktır. Hazırlanan çalışma size mail olarak iletilecektir.

Hisse senedi örneklerimizi görmek için tıklayınız.

Nama Yazılı Hisse Senediİnternet aramalarında nama yazılı hisse senedi örneği Word şeklinde aramalara rastlamaktayız. Bunlar kıymetli evrak olduğundan profesyonel grafik programlarında hazırlanmaktadır.

Örneğin Word olarak oluşturma ihtimali yoktur. Bu sebeple örnek sayfamızdan desenin kodunu bize ilettiğinizde çalışmanız seçiminize göre hazırlanıp size mail atılacaktır.

Nama Yazılı Hisse Senedi Pay Defterine Nasıl İşlenmelidir?

Nama yazılı hisse senedi pay defterine nasıl işlenmelidir? sorusundan önce kısa bir ön bilgiyle başlayalım. Nama yazılı hisse senedi imza yetkililerinden en az ikisi tarafından imzalanmalıdır. (Eğer tek kişilik bir anonim şirketse ve tek imza yetkilisi varsa tek kişi imza atması yeterlidir.)

Sonra yönetim kurulu kararındaki tabloya göre herkesin ortaklık payı kadar hisse senetleri hissedarlara dağıtılır. Hissedar hisse senetlerinin kimin namına yazılı olduğu bölümü ıslak imza şeklinde imzalar.

Anonim şirketler pay defteri tutmakla yükümlüdür. Yönetim kurulu her hissedarı ayrı bir sayfada takip etmek üzere şirketin pay defterine işler.

Hisse devrinin pay defterine işlenmesi örnek görseli sayfamızda bulabilirsiniz. (Bizi aradığınızda size görseli yüksek kalitede ulaştıralım) Pay defterleri genel olarak standarttır.

Pay Defterindeki Bilgiler

 • Ortağın adı soyadı

 • Ortak kayıt numarası

 • Baba adı

 • Doğum yeri ve tarih

 • Ortaklığı giriş çıkış tarihi

 • Adresi

 • Pay adedi

 • Beher payın değeri

 • Tutarı

 • Pay bedelinin yatırıldığı tarih

 • Seri sıra numaraları

 • Pay üzerinde rehin ve intifa sahipleri bilgisi

 • Yeni hissedar bilgileri gibi

– Yeni hissedarlarında şirketin pay defterine ayrı bir sayfada takip edilerek kaydedilmeleri gerekmektedir.
– Pay defterine yapılan kaydın geciktirilmesi şirketin ceza alma riskini doğuracaktır.

Nama Yazılı Pay Senedinin Devri Nasıl Yapılır?

Anonim şirketlerde nama yazılı pay senetlerinin devri oldukça kolaydır. Pay senedinin arkasında bulunan devir tablosunu kullanarak devredebilirsiniz.

 • Tarih
 • Devredenin adı soyadı imzası
 • Devralanın adı soyadı imzası
 • Şirket yetkili imzaları

Pay senedini devralana teslim ettiğinizde devir gerçekleşmiş olur. Bu işlemden sonra hisse senedinin yeni sahibi devralan kişi olmaktadır. O yüzden devir yapılmadan anlaşmanızdaki tüm şartlar yerine getirildiğinden emin olmalısınız.

Bu işlemin sonrasında devir işlemini pay defterine kayıt etmeniz şarttır. usulüne uygun olarak devredildiği ispat edilmediği sürece devralan pay defterine yazılamaz.

Hisse devrinde önemli kısımlardan biride, pay defterine kayıt edilmeden kişi şirkete hissedar olmuş sayılmaz.

Eğer pay defterine bir sebepten dolayı kayıt yapılmazsa devir işlemi geçerli sayılmaz. Sadece iki kişi arasındaki satış sözleşmesinden öteye geçemez, yani şirkete ortak olmuş sayılmazsınız. Sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse şirkette pay sahibi olarak kabul edilir.

Nama Yazılı Pay Senedinin Devri

Pay devri hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.
https://www.hissesenedibasim.com/anonim-sirketlerde-hisse-devri/

Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devrini Kısıtlayan Hükümler

A.Ş. de ana sözleşme hazırlanırken oluşabilecek olumsuzlukları öngörerek pay devri yönetim kurulu onayına sunulabilir. Önemli bir sebepten veya çekinceden bahsederek devrin gerçekleşmesini engelleyebilir.

Ayrıca şirketin mahrem bilgilerini korumak adına rakiplere pay devrini yasaklayabilir. Şirket sadece kurucu aile bireylerine yada belirli bir meslek kuruluşlarına mensup kişilere devir yapılabileceğini öngörebilir.

Yeterli sebep göstermeksizin devri engellemesi TTK ya göre mümkün görünmez.

Yada hissedar payını devredeceği zaman yazılı olarak diğer hissedarlara teklif etmelidir. Şeklinde kısıtlayıcı ifadesi kullanabilir.

Tabi eğer haksız yere bir kısıtlayıcı madde varsa hissedar bunu mahkeme yolu kullanarak aşabilir. Anonim şirketlerde hisse devri Yargıtay kararları ve hisse devrinin iptali davaları mevcuttur. Araştırıp incelemenizi tavsiye ederiz.

Nama Yazılı Pay Senetlerinde Olması Gereken Bilgiler

1) Şirketin unvanı
2) Şirketin sermayesi
3) Şirketin kuruluş tarihi
4) Şirketin kuruluş sermayesi
5) Pay senetlerinin tertibi
6) Bunun tescili tarihi
7) Senedin türü (Nama – Hamiline)
8) İtibari değeri
9) Senedin kaç payı içerdiği
10) Pay senedinin bedelinin ödenmiş olan miktarı
11) Senedin sahibinin adı soyadı TC No. veya tüzel kişilikse ticaret ünvanı Vergi No
12) Hissedarın ikametgah bilgileri, tüzel kişilikse merkez adresi
13) Şirket adına imza yetkilisi olanlardan en az iki kişi tarafından imzalanması şarttır

Not: Eğer şirket tek kişilik bir anonim şirketse ve tek imza yetkilisi varsa bu sebeple tek imza yeterli olacaktır

Nama Yazılı Hisse Senedi ile Hamiline Yazılı Hisse Senedi Farkı

En önemli fark nama yazılı hisse senedinde hissedarın kim olduğu yazmaktadır. Hamiline yazılı hisse senetlerinde ise hissedarın ismi senedin üzerinde yazmaz. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Hamiline pay kayıt sistemine payın kime ait olduğunun kaydı yapılır.

Bir diğer farkta devir esnasında ortaya çıkar. Nama yazılı hisse senedini devrederken devir tablosunu kullanarak devredebilirsiniz.

Fakat hamiline yazılı hisse senedinde böyle bir tablo yoktur. Hisse senedinin teslim edip hemen sonrasında Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) Hamiline pay kayıt sistemine kaydını yaptırıp devri gerçekleştirmiş olursunuz.

Nama Yazılı Hisse Senedi Ile Hamiline Yazılı Hisse Senedi FarkıAnonim şirket sermayesinin tamamının ödenmiş olması durumunda ana sözleşmesinin sermaye maddesinde pay senetleri hamiline yazılıdır. ibaresi olması kaydıyla hamiline yazılı hisse senedi çıkartma hakkına sahip olur. Hamiline yazılı hisse senetlerinde sermayenin ödendiği tarihten itibaren 3 ay içinde bastırmaları zorunludur.

Fakat şirketler genel olarak ana sözleşmelerinde hisse senetleri nama yazılıdır. İfadesini kullanarak nama yazılı hisse senedi bastırmayı tercih ederler. Eğer azlık hissedarların talebi olması durumunda a.ş.de nama yazılı pay senedi bastırmak zorunlu hale gelir.

Pay senedi çıkarılması konusunda azlık hissedarların talepte bulunması durumunda ise yönetim kurulu derhal bu isteği işleme koymalıdır. Şirketin hisse senetlerini hızla bastırıp ve hissedarlara dağıtmalıdır. Eğer azlık hissedarların bu yönde bir talebi yoksa. Anonim şirketlerin nama yazılı hisse senedi bastırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Fakat ekonomistler nama yazılı hisse sahiplerinin vergisel avantajları olduğundan A.Ş. lerin vakit kaybetmeden bastırmalarını önermektedir.

Yeni kanunla getirilen vergisel avantajlarından yararlanabilmek için. Hisse senetlerinin basılı olması gerekmektedir. Hisse senetleri basıldıktan sonra 2 yıl sonra devredilirse buradan elde edilen gelir vergiden muaf olur. Ayrıca kurumsal işletmelerde buna ek olarak değer artışından kaynaklanan KDV bakımından ciddi avantajı olur.

Nama Yazılı Hisse Senedinin Hamiline Dönüştürmesi

Nama yazılı hisse senedinin hamiline yazılı hale dönüştürülebilmesi için öncelikle sermayenin tamamının ödenmiş olması şarttır.

Sermaye maddesindeki ‘hisse senetleri nama yazılıdır’ ibaresinin ‘hisse senetleri hamiline yazılıdır. şeklinde dönüştürülmesi gerekmektedir. Genel kurul yapılıp sermaye maddenizin onaylanmasın ardından hamiline yazılı hisse senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı alınır.

Alınan yönetim kurulu kararı ticaret sicilde işlem yapılırken eğer sermayeniz kuruluş esnasında ödenmemişse. İlgili memur sermayenin ödendiğine dair mali müşavirlik raporu ister.

Bu işlemi müteakip Merkezi kayıt kuruluşu, hamiline pay kayıt sistemine (HPKS) kaydettirilir. Akabinde ticaret sicile tescil ettirmenizden sonra hamiline yazılı hisse senetleriniz basılabilmektedir.

Nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedi farkı

Nama yazılı hisse senetleri ve hamiline yazılı hisse senetleri, hisse senetlerinin iki farklı türüdür ve aralarında önemli farklar bulunmaktadır. Bu farklar, hisse senedinin nasıl devredileceği, kaydedilmesi ve takip edilmesi gibi konularda kendini gösterir.

Nama Yazılı Hisse Senetleri

 • Pay Defterine Kayıt Şartı: Nama yazılı hisse senetleri, belirli bir kişi yada tüzel kişi adına düzenlenir. Hisse senedinin sahibi, şirketin pay defterinde adı geçen kişidir.
 • Devir Şekli: Nama yazılı hisse senetlerinin devri senedin arka yüzüne devir tablosu bulunmaktadır. Bu tabloyu kullanarak devir yapılır. Sonrasında senedi teslimat ederek devir gerçekleşir. Devir işlemini şirket yetkiliside onaylar. Şirket yetkilisinin onaylamadı kişi pay defterine işlenemez.
 • Hisse Sahibinin Kolayca Belirlenmesi: Nama yazılı hisse senetleri, hisse sahibinin kimliğini açıkça belirtir. Bu, şirketin hissedarlarını kolayca tanımasını ve iletişim kurmasını sağlar.

Hamiline Yazılı Hisse Senetleri

 • Senet Üzerinde Sahibinin Adı Yoktur: Hamiline yazılı hisse senetleri, belirli bir kişinin adına düzenlenmez. Bu hisse senetlerinin sahibi, MKK’nın Hamiline pay kayıt sistemindeki kişidir. Ayrıca hisse senedini fiilen elinde bulunduran kişidir.
 • Devir Farklılığı: Hamiline yazılı hisse senetleri, MKK kaydından sonra teslim edilerek kolayca devredilebilir.
 • Anonimlik: Hamiline yazılı hisse senetleri, sahibinin kimliğini açıkça ortaya koymaz. Bu nedenle, hisse sahibinin kimliği sadece MKK sisteminde kayıtlıdır. MKK bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını bildirmiştir.

Karşılaştırma

 • Şeffaflık: Nama yazılı hisse senetleri, hisse sahibinin kimliğini belirgin bir şekilde ortaya koyduğu için daha şeffaftır.
 • Devir İşlemleri: Hamiline yazılı hisse senetleri, devir işlemleri MKK üzerinden devir yapılır MKK sistemi ücretli bir platform olduğundan sisteme ödeme yapılması gerekmektedir. Nama yazılı pay senetlerinde devir işlemin pay defterine kayıt girilerek yapıldığından ücret ödenmez dolayısı ile nama yazılı daha pratik ve avantajlıdır.
 • Anonimlik: Hamiline yazılı hisse senetleri, MKK ve resmi kurumlar dışında sahip anonimliğini korurken, nama yazılı hisse senetleri sahibin kimliğini açıkça ortaya koyar.

Hangi tür hisse senedinin tercih edileceği, şirketin ihtiyaçları, işleyişi ve yasal gerekliliklere bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda, şirket sermayesinin bir kısmı nama bir kısmı hamiline olabilir.

Nama Yazılı Hisse Senedi Çalıştığımız Şehirler

Nama yazılı hisse senedi basımında hatta İntifa senedi basımı türleri nedir? gibi konularda bilgi almak istiyorsanız bize ulaşmanız yeterlidir. Bu konuda Türkiye genelindeki tüm illerimize hizmet vermekteyiz hizmet verdiğimiz. illerden bazıları

Hisse senedi basımı hizmeti verdiğimiz illerden bazıları. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Alanya, Adana, Bodrum, Kocaeli, Diyarbakır, Denizli, Aydın.

Muğla, Manisa, Gaziantep, Kayseri, Balıkesir, Mersin, Sakarya, Samsun. illerine profesyonel olarak hamiline ve nama yazılı pay senedi basımı yapmaktayız.

Sık Sorulan Sorular

Makronet Hisse Senedi Basım Uzmanlığı ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
info@makronetbasim.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 Yorum

 1. Yapmış olduğunuz nama yazılı hisse senetlerim harika oldu ,teşekkür ederim.

 2. Şirketimiz için nama yazılı hisse senedi bastırdık, Halit bey işlerimizin basımı sürecinde teknik konularda bize çok yardımcı oldu tekrar çalışmak ümidiyle, iyi çalışmalar Makronet Basım.

 3. Merhaba Nama yazılı hisse senedi bastırmak istiyoruz, gerekli evraklar nelerdir acaba.

  1. Galip bey merhaba, Nama yazılı hisse senedi için gerekli evraklar ilgili sayfamızda mevcut fakat ben kısa değineyim,
   Kuruluş gazetesi, Sermaye artırım gazeteleri, Yönetim kurulu kararı, Güncel hazirun cetveli genel olarak istenilen evraklar bunlardır bazı durumlarda birkaç evrak daha isteyebilmekteyiz. İyi günler.

 4. Nama yazılı hisse senedi basımı yaptıracağız bize yardımcı olmanızı rica edecektik, bu alanda araştırmalarımız sonucunda sizinle çalışmaya karar verdik bilgiverirseniz sevinirim,iyi çalışmalar.

 5. İyi günler ANONİM ŞİRKETİMİZDE NAMA YAZILI PAY SENEDİ BASTIRMAK İSTİYORUZ. BU İŞLEMDE KAFA KARIŞIKLIĞINA NEDEN OLAN KONU ŞÖYLEKİ NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ VE İLANI ZORUNLUMUDUR.
  BU KONU DA BİLGİ VERİRSENİZ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

  1. Veysi bey merhaba Nama yazılı pay senetleri basımında alınan yönetim kurulu karırı Ticaret Sicilinde tescil ve ilan ettirilmez, yönetim kurulunun imzası sonrası noter onayı yaptırabilirsiniz.

 6. HİSSE SENEDİ BASIM SÜREÇLERİNDE TEKNİK,TASARIM VE UYGULAMA TARAFINDA PROFOSYONEL BİR HİZMET ALDIK.
  TEŞEKKÜR EDERİZ.

 7. Geri bildirim: Hisse Senedi Basımı | Makronet Hisse Senedi Basımı
 8. Geri bildirim: Pay Hisse Senedi Bastırmanın Vergisel Ve KDV Avantajları |
 9. Geri bildirim: Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri - Makronet
 10. Geri bildirim: Hisse Senedi Basım Ve Pay Sahiplerinin Hak Ve Yükümlülükleri
 11. Geri bildirim: Pay Senedi Nedir? - Makronet
 12. Nama yazılı hisse senedini sermaye artımından ne kadar sonra bastırmamız gerekiyor?.

  1. Ayten hn. merhaba, Nama yazılı hisse senetleri sermaye artırımı yapıldıktan sonra ivedilikle bastırmanız gerekmektedir çünkü güncel sermayeye göre senetleriniz eksik durumdadır biran önce güncel sermayeye eşleştirmeniz gerekmektedir.

 13. Geri bildirim: Nominal Değer Nedir? - Makronet