Nama Yazılı Hisse Senedi

Nama yazılı hisse senedi nedir?

Anonim Şirketler tarafından son düzenlemeden sonra çok sık tercih edilen Nama Yazılı Hisse Senetleri, şirketinizin menfaatleri bakımından adeta zorunlu hale gelmiştir. Son çıkarılan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda eskiden olan hisse senedi kelimesi yasal olarak pay senedi olarak değiştirilmiştir bu sebeple hisse senedi ve pay senedi aynı ifadeyi temsil etmektedir.

Anonim şirketin payları şirketin ana sözleşmesindeki sermaye maddesinde nama yazılı veya hamiline yazılı olarak belirtilir. Payların nama yazılı veya hamiline yazılı olması vergisel avantajlar bakımından hiçbir farkı yoktur.

Nama yazılı hisse senetlerinde hissedarın adı ve adresi açık bir şekilde yazılır, tüzel yada gerçek kişi olması bu gerçeği değiştirmez. Bir şirketin paylarının tamamen ödenmemesi durumunda şirketin hamiline hisse senedi çıkarma hakkı bulunmaz. Bu durumda da şirket ana sözleşmesinde payların nevi ni nama yazılı olarak belirtmek koşulu ile Nama yazılı hisse senedi bastırması daha avantajlı ve aynı zaman daha güvenli olur.

Ayrıca hamiline yazılı pay senetleri için 01/05/2021 de yürürlüğü giren Merkezi Kayıt Kuruluşu yani Hamiline pay kayıt sistemine kayıt zorunluluğu getirilmiş olması (MKK) HPKS kayıt ücreti ve pay senedi basımına ilişkin kararın ticaret sicilde tescil edilme zorunluluğu şirketlere maddi külfet hem de gereksiz iş yükü getirdiğinden nama pay senetlerini daha avantajlı hale getirmiştir. Bu sebeple hamiline yazılı payları olan çoğu firma genel kurul yapıp sermaye maddelerinde değişiklik yaparak paylarını nama yazılı olarak çevirmektedir.

Nama yazılı pay senetlerinin devri oldukça kolaydır arka tarafında devir tablosu yer almaktadır hissedar bu tabloyu kullanılarak istediğinde kolayca devir yapabilmektedir.

Nama yazılı hisse senetlerinde, şirketin hisse senedi basımına ilişkin alacağı karar tescil ve ilan ettirilmez,
alınan kararı Yönetim kurulunun imzalaması yeterlidir.
Daha resmi olmasını isteyen şirketler noter onayı yaptırabilir bu şirketin tercihine kalmıştır.

1. Tertip Nama Yazılı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için TIKLAYINIZ
2. Tertip Nama Yazılı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için TIKLAYINIZ

Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Kurumsal İletişim hattı: 0533 350 00 83 / 0212 565 40 75 pbx

hisse senedi ornegi 56 01 300x212 - Nama Yazılı Hisse Senedi

Nama yazılı hisse senedi basımı için gerekli evraklar

– Anonim Şirketin kuruluş gazetesi.
– Limited’ten Anonim Şirkete geçmişse nevi değişikliği gazetesi.
– Kuruluştan sonra sermaye artırımı olmuşsa son sermaye artırım gazetesi.
– Kuruluştan sonra unvan değişikliği olmuşsa unvan değişikliği gazetesi.
– Hisse senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı. (Karar almadıysanız sizin yerinize, hissedar pay kupür düzenlemesi yaparak karar oluşturup word dökümanı olarak size iletiyoruz. Bu işlem ücretsizdir)
– Güncel hazirun cetveli (Hissedarların adres bilgileri)

Nama yazılı hisse senedi örnekleri için TIKLAYINIZ

Nama yazılı pay senetlerinin basımı yapıldıktan sonra şirket pay defterine kayıt edilmesi zorunludur.

Nama yazılı hisse senedi pay defterine nasıl işlenmelidir?

Kısa bir ön bilgiyle başlayalım, Nama yazılı hisse senedi bastırıldıktan sonra ön yüzündeki yönetim kurulu tarafından şirketin imza etmeye yetkili iki kişi tarafından imzalandıktan sonra (eğer tek kişilik bir anonim şirketse ve tek imza yetkilisi varsa tek kişi imza atması yeterlidir) imzalar atıldıktan sonra yönetim kurulu kararındaki tabloya göre herkesin ortaklık payı kadar hisse senetleri hissedarlara dağıtılır, hissedarlar kendi payına düşen senetleri aldığında hisse senetlerinin kimin namına yazılı olduğu bölümde yani arka taraftaki isminin yanındaki imza bölümünü kendisi ıslak imza şeklinde imzalar.

Anonim şirketler pay defteri tutmakla yükümlüdür, Yönetim kurulu her hissedarı ayrı bir sayfada takip etmek üzere şirketin pay defterine işler. Pay defterleri genel olarak standarttır ortağın adı soyadı, ortak kayıt numarası, baba adı, doğum yeri ve tarihi, ortaklığı giriş çıkış tarihi, adresi, pay adedi, beher payın değeri, tutarı, pay bedelinin yatırıldığı tarih, seri sıra numaraları, pay üzerinde rehin ve intifa sahipleri bilgisi, yeni hissedar bilgileri gibi.

Daha sonra hissedar pay senetlerini devretmek istediğinde pay senedinin arka tarafındaki devir tablosunu kullanarak devir yapabilir ve sonrasında yeni hissedarlarında vakit kaybetmeden şirketin pay defterine ayrı bir sayfada takip edilmesi gerekmektedir, deftere yapılan kayıtın geciktirilmesi durumunda şirketin cezai işleme maruz kalınacağı unutulmamalıdır.

Nama yazılı pay senedi devri

Anonim şirketlerde nama yazılı pay senetlerinin devri oldukça kolaydır pay senedinin arkasında bulunan devir tablosunu kullanarak rahatça devredebilirsiniz bu işlemi istediğiniz yerde yapabilirsiniz, devredenin adı soyadı imzası, devralanın adı soyadı imzası ve şirket yetikili imzaları, bunları doldurduğunuzda ve pay senedini devralana teslim ettiğinizde devir gerçekleşmiş olur,

bu işlemden sonra hisse senedinin yeni sahibi devralan kişi olmaktadır o yüzden devir yapılmadan anlaşmanızdaki tüm şartlar yerine getirildiğinden emin olmalısınız, tabi bunu yaparak işlemi tam olarak bitirmiş sayılmazsınız bu işlemin sonrasında devir işlemini pay defterine kayıt etmeniz şarttır, usülüne uygun olarak devredildiği ispat edilmediği sürece devralan pay defterine yazılamaz, pay defterine kayıt edilmeden kişi şirkete hissedar olmuş sayılmaz eğer pay defterine herhangi bir sebepten dolayı kayıt yapılmazsa devir işlemi sadece iki kişi arasındaki satış sözleşmesinden öteye geçemez, yani şirkete ortak olmuş sayılmazsınız, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse şirkette pay sahibi olarak kabul edilir.

Nama yazılı pay senetlerinin devrini kısıtlayan hükümler

Anonim şirkete esas sözleşme hazırlarken ileride oluşabilecek olumsuzlukları öngörerek nama yazılı pay devri yönetim kurulu onayıyla gerçekleştirilebileceğini öngörebilir, sadece buradaki maddeye dayanarak ve sebep göstermeksizin devri engellemesi TTK’ya göre mümkün görünmez.

Şirket ana sözleşmede önemli bir sebepten veya çekinceden bahsederek devrin gerçekleşmesini engelleyebilir, mesela şirketin menfaati için rakiplere pay devrini yasaklayabilir veya şirket sadece kurucu aile bireylerine yada belirli bir meslek kuruluşlarına mensup kişilere yada ilgili hissedar payını devredeceği zaman öncelikle yazılı olarak diğer hissedarlara teklif etmelidir şeklinde kısıtlayıcı ifadesi kullanabilir.


Türk Ticaret Kanununa göre nama yazılı pay senetlerinde olması gereken bilgiler

– Şirketin unvanı.
– Şirketin sermayesi.
– Şirketin kuruluş tarihi.
– Şirketin kuruluş sermayesi.
– Pay senetlerinin tertibi.
– Bunun tescili tarihi.
– Senedin türü (Nama-Hamiline)
– İtibari değeri.
– Senedin kaç payı içerdiği.
– Pay senedinin bedelinin ödenmiş olan miktarı.
– Senedin sahibinin adı soyadı veya tüzel kişilikse ticaret ünvanı.
– Hissedarın ikametgah bilgileri, tüzel kişilikse merkez adresi.
– Şirket adına imza yetkilisi olanlardan en az iki kişi tarafından imzalanması şarttır.


Not:
Eğer şirket tek kişilik bir anonim şirketse ve tek imza yetkilisi varsa bu sebeple tek imza yeterli olacaktır.


Nama yazılı hisse senetleri
ve hamiline yazılı hisse senetleri basım süresi, pay senetlerinin hazırladığımız örnek taslaklara onay verildiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde basımı bitmektedir. Eğer işleriniz daha acil elinize ulaşması gerekiyorsa lütfen bizimle telefonla irtibata geçiniz. Acil işlerinizi mevcut iş akışımızın önüne alarak ivedilikle işleme alıp sonrasında şirketinize teslimatını yapalım.Not: Hisse senedi basımı hassas bir konudur. Konusunda uzman olan ve referansları sağlam bir işletmeye yaptırmanız şirketinizin menfaatinedir.

Türkiye genelinde hisse senedi basımı yaptığımız REFERANSLARIMIZI görmek için linki tıklayınız.

Nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedi farkı

En önemli fark nama yazılı hisse senedinde hissedarın ismi yazmaktadır, hamiline yazılı hisse senetlerinde ise hissedarın ismi yazmaz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Hamiline pay kayıt sistemine kaydı yapılmak koşulu ile kimin elindeyse onun olduğu kabul edilir. Bir diğer farkta devir esnasında ortaya çıkar nama yazılı hisse senedini devrederken arkasındaki devir tablosunu kullanıp devredersiniz fakat hamiline yazılı hisse senedinde böyle bir tablo yoktur hisse senedinin teslim edip hemen akabinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna (MKK) Hamiline pay kayıt sistemine kaydını yaptırıp devir gerçekleştirmiş olursunuz.

Anonim Şirket, sermayesinin tamamının ödenmiş olması durumunda ana sözleşmesinin sermaye maddesinde pay senetleri hamiline yazılıdır ibaresi olması kaydıyla hamiline yazılı hisse senedi çıkartma hakkına sahip olur. Hamiline yazılı hisse senetlerinde sermayenin ödendiği tarihten itibaren 3 ay içinde bastırmaları zorunludur. Fakat şirketler genel olarak ana sözleşmelerinde hisse senetleri nama yazılıdır ifadesini kullanarak nama yazılı hisse senedi bastırmayı tercih ederler, eğer azlık hissedarların talebi olması durumunda anonim şirketlerde nama yazılı pay senedi bastırmak zorunlu hale gelir.

Pay senedi çıkarılması konusunda azlık hissedarların yazılı veya sözlü bir talepte bulunması durumunda ise yönetim kurulu derhal bu isteği işleme koymalı şirketin hisse senetlerini hızla bastırıp ve hissedarlara dağıtmalıdır. Eğer azlık hissedarların bu yönde bir talebi yoksa Anonim Şirketlerin nama yazılı hisse senedi bastırma zorunluluğu bulunmamaktadır, fakat birçok ekonomist ise bu konuda anonim şirketlerine nama yazılı hisse sahiplerinin vergi ve KDV avantajları olduğundan ivedilikle şirketin hisse senetlerini bastırmalarını önermektedir.

Anonim Şirket hissedarının yeni kanunla getirilen KDV ve vergi avantajlarından yararlanabilmesi için hisse senetlerini bastırmış olmaları gerekmektedir. Hisse senetleri basıldıktan sonra 2 yıl sonra devredilirse buradan elde edilen gelir vergiden muaf olur, ayrıca kurumsal işletmelerde buna ek olarak değer artışından oluşan KDV ödemesinden de muaftır.

Hisse senedi basımı için FİYAT TEKLİFİ sayfamıza ulaşmak için linki tıklayınız.

Nama yazılı hisse senedinin hamiline dönüştürmesi

Nama yazılı hisse senedinin hamiline yazılı hisse senedine dönüştürülebilmesi için öncelikle sermayenin tamamının ödenmiş olması şarttır, bununla ilgili ticaret sicilde işlemler yapılırken eğer sermayeniz kuruluş esnasında ödenmemişse ilgili memur sermayenin ödendiğiyle ilgili mali müşavirlik raporu ister, ayrıca genel kurul yaparak sermaye maddesindeki ‘hisse senetleri nama yazılıdır’ ibaresinin ‘hisse senetleri hamiline yazılıdır şeklinde dönüştürülmesi gerekmektedir’ genel kurul yapılıp sermaye maddenizin onaylanması sonrasında hamiline yazılı hisse senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı alıp (Yönetim kurulu kararını ücret almadan sizin yerinize oluşturuyoruz) bu işlemi müteakip Merkezi kayıt kuruluşu, hamiline pay kayıt sistemine (HPKS) kaydettirip (Kayıtla ilgili şirketlere ücretsiz destek vermekteyiz) ve ticaret sicile tescil ettirmenizden sonra hamiline yazılı hisse senetleriniz basılabilmektedir.

Nama Yazılı Hisse Senedi Hakkında.

Matbaamız Hisse senedi basan matbaa ve Nama yazılı hisse senedi basımlarınızda hatta İntifa senedi basımı türleri olarak mesela Katılma intifa senedi nedir gibi konularda bilgi almak istiyorsanız bize ulaşmanız yeterlidir bu konuda Türkiye genelindeki tüm illerimize hizmet vermekteyiz hizmet verdiğimiz illerden bazıları Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Adana, Afyon, Kocaeli, Konya, Diyarbakır, Denizli, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Gaziantep, Kayseri, Kütahya,  Balıkesir, Mersin, Hatay, Sakarya, Yalova, Giresun, Bolu, Uşak, Kayseri, Malatya, Düzce, Samsun, Trabzon, Giresun, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa İllerimize Nama ve Hamiline yazılı hisse senedi basım hizmeti ayrıca bu konularda Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti vermekteyiz.

18.03.2022
2.258
Ziyaretçi Yorumları (8)
 1. zaid usman dedi ki:

  Yapmış olduğunuz nama yazılı hisse senetlerim harika oldu ,teşekkür ederim.

 2. Tuğrul Semancı dedi ki:

  Şirketimiz için nama yazılı hisse senedi bastırdık, Halit bey işlerimizin basımı sürecinde teknik konularda bize çok yardımcı oldu tekrar çalışmak ümidiyle, iyi çalışmalar Makronet Basım.

 3. Galip Kaylan dedi ki:

  Merhaba Nama yazılı hisse senedi bastırmak istiyoruz, gerekli evraklar nelerdir acaba.

  1. admin dedi ki:

   Galip bey merhaba, Nama yazılı hisse senedi için gerekli evraklar ilgili sayfamızda mevcut fakat ben kısa değineyim,
   Kuruluş gazetesi, Sermaye artırım gazeteleri, Yönetim kurulu kararı, Güncel hazirun cetveli genel olarak istenilen evraklar bunlardır bazı durumlarda birkaç evrak daha isteyebilmekteyiz. İyi günler.

 4. Kamil Mutlu dedi ki:

  Nama yazılı hisse senedi basımı yaptıracağız bize yardımcı olmanızı rica edecektik, bu alanda araştırmalarımız sonucunda sizinle çalışmaya karar verdik bilgiverirseniz sevinirim,iyi çalışmalar.

 5. VEYSİ SÖNMEZ dedi ki:

  İyi günler ANONİM ŞİRKETİMİZDE NAMA YAZILI PAY SENEDİ BASTIRMAK İSTİYORUZ. BU İŞLEMDE KAFA KARIŞIKLIĞINA NEDEN OLAN KONU ŞÖYLEKİ NAMA YAZILI PAY SENETLERİNİN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ VE İLANI ZORUNLUMUDUR.
  BU KONU DA BİLGİ VERİRSENİZ ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

  1. admin dedi ki:

   Veysi bey merhaba Nama yazılı pay senetleri basımında alınan yönetim kurulu karırı Ticaret Sicilinde tescil ve ilan ettirilmez, yönetim kurulunun imzası sonrası noter onayı yaptırabilirsiniz.

 6. Tahir Korkut dedi ki:

  HİSSE SENEDİ BASIM SÜREÇLERİNDE TEKNİK,TASARIM VE UYGULAMA TARAFINDA PROFOSYONEL BİR HİZMET ALDIK.
  TEŞEKKÜR EDERİZ.

Whatsapp
Halit Kodan Makronet
Halit Kodan Makronet
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?