Anonim Şirketler tarafından günümüzde çok sık tercih edilen Nama Yazılı Hisse Senetleri, şirketinizin menfaatleri bakımından adeta zorunlu hale gelmiştir. Bir şirketin paylarının tamamen ödenmemesi durumunda şirketin hamiline hisse senedi çıkarma hakkı bulunmaz. Bu durumda da Nama yazılı hisse senedi bastırması daha kolay ve güvenli olur.

Çalınmaya karşı nama yazılı hisse senedi önemli bir seçenektir. Pay senedi başkasının eline geçerse, nama yazılı hisse senetlerinde pay sahibinin adı soyadı ve açık adresi bulunduğundan herhangi bir işlem yapılamaz. İlgili bölümünde ıslak imza atılacağından, nama yazılı hisse senedinin kaybolması açısından’da önemli bir tercih olmaktadır. Hisse senedinin arka kısmında pay devri sırasında kullanılmak üzere devir tablosu yer almaktadır. Anonim şirketlerden istenen gerekli evraklar detaylı bir şekilde aşağıda belirtilmiştir.

1. Tertip Nama Yazılı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için tıklayınız.

2. Tertip Nama Yazılı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için tıklayınız.

Nama yazılı hisse senedi basımı için gerekli evraklar

– Anonim Şirketin kuruluş gazetesi.
– Limited’ten Anonim Şirkete geçmişse nevi değişikliği gazetesi.
– Kuruluştan sonra sermaye artırımı olmuşsa son sermaye artırım gazetesi.
– Kuruluştan sonra unvan değişikliği olmuşsa unvan değişikliği gazetesi.
Hisse senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı.
– Güncel hazirun cetveli (Hissedarların adres bilgileri)

Nama yazılı pay senedi basıldıktan sonra şirket pay defterine kayıt edilmesi zorunludur.  Nama yazılı hisse senetlerinde Yönetim Kurulu kararı tescil ve ilanı ettirilmez. Yönetim Kurulu kararını imza yetkilileri eğer ikiden fazla ise en az iki imza yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir, eğer tek kişilik bir anonim şirketse imza yetkilisi tek kişi olacağından tek imza yeterli olacaktır.

Nama yazılı hisse senedi pay defterine nasıl işlenmelidir?

Nama yazılı hisse senedi basıldıktan sonra ön yüzündeki şirketin imza atmaya yetkili iki kişi tarafından imzalandıktan sonra (Hisse senetlerinin geçerli sayılabilmesi için eğer imza yetkilisi 2 den fazla ise bunlardan en az 2 kişi imza atmaları gerekmektedir, eğer tek kişilik bir anonim şirketse tek kişi imza atması yeterlidir) imzalar atıldıktan sonra yönetim kurulu kararındaki tabloya göre herkesin ortaklık payı kadar hisse senetleri hissedarlara dağıtılır, hissedarlar kendi payına düşen senetleri aldığında hisse senetlerinin kimin namına yazılı olduğu bölümde yani arka taraftaki isminin yanındaki imza bölümünü kendisi ıslak olarak imzalar. Yönetim kurulu alınan karara göre hissedarların pay oranlarına göre her hissedarı ayrı bir sayfada takip etmek üzere şirketin pay defterine işler. Daha sonra hissedar pay senetlerini devretmek istediğinde arka tarafındaki devir tablosunu kullanarak devir yapabilir ve sonrasında yeni hissedarlarında vakit kaybetmeden şirketin pay defterine işlenmesi gerekmektedir, deftere yapılan kayıtın gecikilmesi durumunda şirketin cezai işleme maruz kalınacağı unutulmamalıdır.

Hamiline yazılı hisse senedi basımı, gerekli evrakları öğrenmek için tıklayınız

pay hisse senedi 1 e1530344742991 300x151 - Nama Yazılı Hisse SenediAnonim şirket, sermayesinin tamamının ödenmiş olması durumunda ana sözleşmesinin sermaye maddesinde pay senetleri hamiline yazılıdır ibaresi olması kaydıyla hamiline yazılı hisse senedi çıkartma hakkına sahip olur. Fakat şirketler genel olarak nama yazılı hisse senedi bastırmayı tercih ederler, eğer azlık hissedarların talebi olması durumunda anonim şirketlerde nama yazılı pay senedi bastırmak zorunlu hale gelir. Hisse senedi çıkarılması konusunda azlık hissedarların yazılı veya sözlü bir talepte bulunması durumunda ise yönetim kurulu derhal bu isteği işleme koymalı şirketin hisse senetlerini hızla bastırıp ve hissedarlara dağıtmalıdır.

Eğer azlık hissedarların bu yönde bir talebi yoksa Anonim Şirketlerin nama yazılı hisse senedi bastırma zorunluluğu bulunmamaktadır, fakat birçok ekonomist ise bu konuda anonim şirketlerine nama yazılı hisse sahiplerinin vergi ve KDV avantajları olduğundan ivedilikle şirketin hisse senetlerini bastırmalarını önermektedir.

Anonim Şirket hissedarının yeni kanunla getirilen KDV ve vergi avantajlarından yararlanabilmesi için hisse senetlerini bastırmış olmaları gerekmektedir. Hisse senetleri basıldıktan sonra 2 yıl sonra devredilirse buradan elde edilen gelir vergiden muaf olur, ayrıca kurumsal işletmelerde buna ek olarak değer artışından oluşan KDV ödemesinin önemli bir kısmından muaftır.

Türk Ticaret Kanununa göre nama yazılı pay senetlerinde olması gereken bilgiler
Şirketin unvanı.
– Şirketin sermayesi.
– Şirketin kuruluş tarihi.
– Şirketin kuruluş sermayesi.
– Pay senetlerinin tertibi.
– Pay senetlerinin tescili tarihi.
– Senedin türü (Nama) İtibari değeri.
– Senedin kaç payı içerdiği.
– Pay senedinin bedelinin tamamı ödenmemişse ödenen miktarının belirtilmesi gerekir.
– Senedin sahibinin adı soyadı veya tüzel kişilikse ticaret ünvanı.
– Hissedarın ikametgah bilgileri, tüzel kişilikse merkez adresi.
Nama yazılı hisse senedi basımı hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız
bizi arayabilirsiniz. 0212 565 40 75 pbx

Nama yazılı hisse senetleri ve hamiline yazılı hisse senetleri basım süresi, pay senetlerinin hazırladığımız örnek taslaklara onay verildiği tarihten itibaren 2 – 3 gün içerisinde basımı bitmektedir. Eğer işleriniz daha acil elinize ulaşması gerekiyorsa lütfen bizimle telefonla irtibata geçiniz. Acil işlerinizi mevcut iş akışımızın önüne alarak ivedilikle işleme alıp sonrasında şirketinize teslimatını yapalım.

Not: Hisse senedi basımı hassas bir konudur. Konusunda uzman olmayan yerlere yaptırmamanız şirketinizin menfaatinedir.

Nama Yazılı Hisse Senedi Hakkında

Nama yazılı Hisse Pay Senedi basımı konusunda Uzman Mali Müşavirimiz kontrolünde, hisse senedi kupür dağılımı için şirketiniz için en doğru adetlerde hazırlayarak size mail yoluyla gönderelim, sizde kontrol ettikten sonra eğer gerekirse dağılımdaki revize işlemini yıllardır edindiğimiz deneyimi ve tecrübeyi kullanarak şirketiniz için sonraki yıllarda rahat ve sorunsuzca kullanabileceğiniz şekilde tekrar revize ederek sonuçlandıralım.

Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir?

Bildiğiniz üzere şirket ortaklarının şirketteki paylarını belirten ve adeta bir ortaklık kimlik kartı olarak da değerlendirilebilecek evraklara pay senedi denilmektedir. Hisse senetleri anonim şirketler tarafından nama veya hamiline yazılı olarak bastırılabilir. Adından da anlaşılacağı gibi nama yazılı hisse senedi, “pay sahibinin adına” düzenlenen senet şeklidir. Bir pay senedinin ön yüzünde, senedin türünün belirtilmesi zorunludur, Nama yazılı olan bir senedin ön yüzünde büyük puntolarla yazılmış olarak “NAMA YAZILI” ibaresi görmek mümkündür.

Nama yazılı hisse senetlerinin, ön yüzü olduğu kadar arka yüzleri de önemlidir. Çünkü pay senetlerinin arka yüzünde “şirketle ilgili bilgiler”, “pay sahibinin adı, soyadı” ve “payların devri” gibi üç ana kutu bulunur.

  • Pay sahibinin adı soyadı,
  • Pay sahibinin açık adresi

Senedin arka yüzünde mutlaka bulunması gereken bilgilerdir.

Pay senedinin güvenliği bakımından payların devir kutusu kısmı da çok önemlidir. Bu kısımda, şirket ortaklarından birinin payını devretmesi durumunda hem devreden kişinin kimlik bilgileri, hem de devralan kişinin kimlik bilgileri yer alır. Bu bilgiler aynı zamanda pay defterine de kayıt edilmek zorundadır. Bütün bu detaylar, kanunlar tarafından zorunlu kılınmıştır ve hisse senetlerinde mutlaka yer alması gerekir. Eğer şirkette hisse sahibi olan kişi T.C. vatandaşı değil ise Nama yazılı hisse senedinin arka kısmında bulunan kimlik bilgisi kutusuna ortağın T.C. Kimlik numarası yerine vergi numarası yazılır.