Nama yazılı hisse senedi nedir?

Anonim Şirketler tarafından günümüzde çok sık tercih edilen Nama Yazılı Hisse Senetleri, şirketinizin menfaatleri bakımından adeta zorunlu hale gelmiştir. Bir şirketin paylarının tamamen ödenmemesi durumunda şirketin hamiline hisse senedi çıkarma hakkı bulunmaz. Bu durumda da Nama yazılı hisse senedi bastırması daha kolay ve güvenli olur.

Çalınmaya ve kaybolma riskine karşı nama yazılı hisse senedinin kaybolması yada kaybolabilmesi bakımından önemli bir avantajdır. Pay senedi başkasının eline geçerse, nama yazılı pay senetlerinde pay sahibinin adı soyadı ve açık adresi bulunduğundan herhangi bir işlem yapılamaz. İlgili bölümünde ıslak imza atılacağından, nama yazılı hisse senedinin kaybolması dikkate alındığından önemli bir avantajlı tercih olacaktır. nama yazılı pay senetlerinin devri için arka tarafında devir tablosu yer almaktadır. Anonim şirketlerden istenen gerekli evraklar detaylı bir şekilde aşağıda belirtilmiştir.

1. Tertip Nama Yazılı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için TIKLAYINIZ

2. Tertip Nama Yazılı Yönetim Kurulu Kararı indirmek için TIKLAYINIZ

Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal İletişim hattı: 0533 350 00 83 / 0212 565 40 75 pbx

Nama yazılı hisse senedi basımı için gerekli evraklar

– Anonim Şirketin kuruluş gazetesi.
– Limited’ten Anonim Şirkete geçmişse nevi değişikliği gazetesi.
– Kuruluştan sonra sermaye artırımı olmuşsa son sermaye artırım gazetesi.
– Kuruluştan sonra unvan değişikliği olmuşsa unvan değişikliği gazetesi.
– Hisse senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı.
– Güncel hazirun cetveli (Hissedarların adres bilgileri)

Nama yazılı pay senetlerinin devri, basımı yapıldıktan sonra şirket pay defterine kayıt edilmesi zorunludur.  Nama yazılı hisse senetlerinde Yönetim Kurulu kararı tescil ve ilanı ettirilmez. Yönetim Kurulu kararını imza yetkilileri eğer ikiden fazla ise en az iki imza yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir, eğer tek kişilik bir anonim şirketse imza yetkilisi tek kişi olacağından tek imza yeterli olacaktır.

Nama yazılı senet örneği için TIKLAYINIZ

Nama yazılı hisse senedi pay defterine nasıl işlenmelidir?

Nama yazılı hisse senedi bastırıldıktan sonra ön yüzündeki şirketin imza atmaya yetkili iki kişi tarafından imzalandıktan sonra (Hisse senetlerinin geçerli sayılabilmesi için eğer imza yetkilisi 2 den fazla ise bunlardan en az 2 kişi imza atmaları gerekmektedir, eğer tek kişilik bir anonim şirketse tek kişi imza atması yeterlidir) imzalar atıldıktan sonra yönetim kurulu kararındaki tabloya göre herkesin ortaklık payı kadar hisse senetleri hissedarlara dağıtılır, hissedarlar kendi payına düşen senetleri aldığında hisse senetlerinin kimin namına yazılı olduğu bölümde yani arka taraftaki isminin yanındaki imza bölümünü kendisi ıslak imza şeklinde imzalar. Yönetim kurulu hissedarların pay oranlarına göre her hissedarı ayrı bir sayfada takip etmek üzere şirketin pay defterine işler, daha sonra hissedar pay senetlerini devretmek istediğinde arka tarafındaki devir tablosunu kullanarak devir yapabilir ve sonrasında yeni hissedarlarında vakit kaybetmeden şirketin pay defterine işlenmesi gerekmektedir, deftere yapılan kayıtın geciktirilmesi durumunda şirketin cezai işleme maruz kalınacağı unutulmamalıdır.

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için gerekli evrakları görmek için tıklayınız.

pay hisse senedi 1 e1530344742991 300x151 - Nama Yazılı Hisse Senedi

Nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedi farkı

En önemli fark nama yazılı hisse senedinde hissedarın ismi yazmaktadır, hamiline yazılı hisse senetlerinde ise hissedarın ismi yazmaz kimin elindeyse onun olduğu kabul edilir. Bir diğer farkta devir esnasında ortaya çıkar nama yazılı hisse senedini devrederken arkasındaki devir tablosunu kullanıp devredersiniz fakat hamiline yazılı hisse senedinde böyle bir tablo yoktur hisse senedinin teslim ederek devri gerçekleştirmiş olursunuz yani herhangi bir yazı veya ciro yapılmaz.

Anonim şirket, sermayesinin tamamının ödenmiş olması durumunda ana sözleşmesinin sermaye maddesinde pay senetleri hamiline yazılıdır ibaresi olması kaydıyla hamiline yazılı hisse senedi çıkartma hakkına sahip olur. Fakat şirketler genel olarak nama yazılı hisse senedi bastırmayı tercih ederler, eğer azlık hissedarların talebi olması durumunda anonim şirketlerde nama yazılı pay senedi bastırmak zorunlu hale gelir. Hisse senedi çıkarılması konusunda azlık hissedarların yazılı veya sözlü bir talepte bulunması durumunda ise yönetim kurulu derhal bu isteği işleme koymalı şirketin hisse senetlerini hızla bastırıp ve hissedarlara dağıtmalıdır.

Eğer azlık hissedarların bu yönde bir talebi yoksa Anonim Şirketlerin nama yazılı hisse senedi bastırma zorunluluğu bulunmamaktadır, fakat birçok ekonomist ise bu konuda anonim şirketlerine nama yazılı hisse sahiplerinin vergi ve KDV avantajları olduğundan ivedilikle şirketin hisse senetlerini bastırmalarını önermektedir.

Anonim Şirket hissedarının yeni kanunla getirilen KDV ve vergi avantajlarından yararlanabilmesi için hisse senetlerini bastırmış olmaları gerekmektedir. Hisse senetleri basıldıktan sonra 2 yıl sonra devredilirse buradan elde edilen gelir vergiden muaf olur, ayrıca kurumsal işletmelerde buna ek olarak değer artışından oluşan KDV ödemesinin önemli bir kısmından muaftır.

Nama yazılı pay senedi devri

Anonim şirketlerde nama yazılı pay senetlerinin devri oldukça kolaydır pay senedinin arkasında bulunan devir tablosunu kullanarak rahatça devredebilirsiniz bu işlemi istediğiniz yerde yapabilirsiniz, devredenin adı soyadı imzası, devralanın adı soyadı imzası ve şirket yetikili imzaları bunları doldurduğunuzda devir gerçekleşmiş olur,

bu işlemden sonra hisse senedinin yeni sahibi devralan kişi olmaktadır o yüzden devir yapılmadın anlaşmanızdaki tüm şartlar yerine getirildiğinden emin olmalısınız, tabi bunu yaparak işlemi tam olarak bitirmiş sayılmazsınız bu işlemin sonrasında devir işlemini pay defterine kayıt etmeniz şarttır, usulune uygun olarak devredildiği ispat edilmediği sürece devralan pay defterine yazılamaz, pay defterine kayıt edilmeden kişi şirkete hissedar olmuş sayılmaz eğer pay defterine herhangi bir sebepten dolayı kayıt yapılmazsa devir işlemi sadece iki kişi arasındaki satış sözleşmesinden öteye geçmez, yani şirkete ortak olmuş sayılmazsınız.

Nama yazılı pay senetlerinin devrini kısıtlayan hükümler

Anonim şirket esas sözleşme hazırlarken ileride oluşabilecek olumsuzlukları öngörerek nama yazılı pay devri yönetim kurulu onayıyla gerçekleştirilebileceğini öngörebilir, sadece buradaki maddeye dayanarak ve sebep göstermeksizin devri engellemesi TTK’ya göre mümkün görünmez.

Şirket ana sözleşmede önemli bir sebepten veya çekinceden bahsederek devrin gerçekleşmesini engelleyebilir, mesela şirketin menfaati için rakiplere pay devrini yasaklayabilir veya şirket sadece kurucu aile bireylerine yada belirli bir meslek kuruluşlarına mensup kişilere yada ilgili hissedar payını devredeceği zaman öncelikle yazılı olarak diğer hissedarlara teklif etmelidir şeklinde kısıtlayıcı ifadesi kullanabilir.

Türk Ticaret Kanununa göre nama yazılı pay senetlerinde olması gereken bilgiler
Şirketin unvanı.
– Şirketin sermayesi.
– Şirketin kuruluş tarihi.
– Şirketin kuruluş sermayesi.
– Pay senetlerinin tertibi.
– Pay senetlerinin tescili tarihi.
– Senedin türü (Nama) İtibari değeri.
– Senedin kaç payı içerdiği.
– Pay senedinin bedelinin tamamı ödenmemişse ödenen miktarının belirtilmesi gerekir.
– Senedin sahibinin adı soyadı veya tüzel kişilikse ticaret ünvanı.
– Hissedarın ikametgah bilgileri, tüzel kişilikse merkez adresi.
Genelde en çok sorulan sorulardan biride, nama yazılı hisse senedi ile hamiline yazılı hisse senedi farkı bu soruya en kısa cevabımız şu olun nama yazılı hisse senedinin üzerinde kime ait olduğu yazmaktadır, hamiline yazılı hisse senedinin üzerinde kime ait olduğu yazmaz tabiri caizse kimin elindeyse onun demektir.
Nama yazılı hisse senedi devrini kısıtlayan hükümler hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız
bizi arayabilirsiniz. 0212 565 40 75 pbx

Nama yazılı hisse senetleri ve hamiline yazılı hisse senetleri basım süresi, pay senetlerinin hazırladığımız örnek taslaklara onay verildiği tarihten itibaren 2 – 3 gün içerisinde basımı bitmektedir. Eğer işleriniz daha acil elinize ulaşması gerekiyorsa lütfen bizimle telefonla irtibata geçiniz. Acil işlerinizi mevcut iş akışımızın önüne alarak ivedilikle işleme alıp sonrasında şirketinize teslimatını yapalım.

Not: Hisse senedi basımı hassas bir konudur. Konusunda uzman olmayan yerlere yaptırmamanız şirketinizin menfaatinedir.

Matbaamız Hisse senedi basan matbaa olarak hizmet verdiği illerden bazıları Ankara hisse senedi basan matbaa, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Adana, Afyon, Kocaeli, Konya, Diyarbakır

Nama yazılı hisse senedinin hamiline dönüştürmesi

Nama yazılı hisse senedinin hamiline yazılı hisse senedine dönüştürülebilmesi için öncelikle sermayenin tamamının ödenmiş olması şarttır, bununla ilgili ticaret sicilde işlemler yapılırken ilgili memur sermayenin ödendiğiyle ilgili mali müşavirlik raporu ister, sonrasında sermaye maddesindeki ‘hisse senetleri nama yazılıdır’ ibaresinin ‘hisse senetleri hamiline yazılır şeklinde dönüştürülmesi gerekmektedir’ sonrasında genel kurul yapılıp onaylanması sonrasında hamiline yazılı hisse senedi basımıyla ilgili yönetim kurulu kararı alıp (karar örneğini sizin adınazı dolduruyoruz) ticaret sicile tescil ettirmenizin sonrasında hamiline yazılı hisse senetleriniz basılabilmektedir.

Nama Yazılı Hisse Senedi Hakkında

Nama yazılı Hisse Senedi basan matbaa olarak konusunda Uzman Mali Müşavirimiz kontrolünde, hisse senedi kupür dağılımı için şirketiniz için en doğru kullanışlı adetlerde düzenleyerek size mail yoluyla gönderiyoruz, sizin tarafınızdan kontrol ettikten sonra eğer gerekirse dağılımdaki revize işlemini yıllardır edindiğimiz deneyimi ve tecrübeyi kullanarak şirketiniz için sonraki yıllarda rahat ve sorunsuzca kullanabileceğiniz şekilde tekrar revize ederek sonuçlandırıyoruz.

Matbaamız Hisse senedi basan matbaa ve Nama yazılı hisse senedi basımlarınızda hatta İntifa senedi basımı türleri olarak mesela Katılma intifa senedi nedir gibi konularda bilgi almak istiyorsanız bize ulaşmanız yeterlidir bu konuda Türkiye genelindeki tüm illerimize hizmet vermekteyiz hizmet verdiğimiz illerden bazıları Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Eskişehir, Adana, Afyon, Kocaeli, Konya, Diyarbakır, Denizli, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Gaziantep, Kayseri, Eskişehir, Balıkesir, Hatay, Yalova, Giresun, Bolu, Düzce, Samsun, Trabzon, Kırklareli, Tarsus, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Çorum illerimize hem Hamiline yazılı hisse senedi basım hizmeti hemde bu konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Bize ulaşabileceğiniz Kurumsal Şirket hattımız 0533 350 00 83

Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir?

Bildiğiniz üzere şirket ortaklarının şirketteki paylarını belirten ve adeta bir ortaklık kimlik kartı olarak da değerlendirilebilecek evraklara pay senedi denilmektedir. Hisse senetleri anonim şirketler tarafından nama veya hamiline yazılı olarak bastırılabilir. Adından da anlaşılacağı gibi nama yazılı hisse senedi, “pay sahibinin adına” düzenlenen senet şeklidir. Bir pay senedinin ön yüzünde, senedin türünün belirtilmesi zorunludur, Nama yazılı olan bir senedin ön yüzünde büyük puntolarla yazılmış olarak “NAMA YAZILI” ibaresi görmek mümkündür.

Nama yazılı hisse senetlerinin, ön yüzü olduğu kadar arka yüzleri de önemlidir. Çünkü pay senetlerinin arka yüzünde “şirketle ilgili bilgiler”, “pay sahibinin adı, soyadı” ve “payların devri” gibi üç ana kutu bulunur.

  • Pay sahibinin adı soyadı,
  • Pay sahibinin açık adresi

Senedin arka yüzünde mutlaka bulunması gereken bilgilerdir.

Pay senedinin güvenliği bakımından payların devir kutusu kısmı da çok önemlidir. Bu kısımda, şirket ortaklarından birinin payını devretmesi durumunda hem devreden kişinin kimlik bilgileri, hem de devralan kişinin kimlik bilgileri yer alır. Bu bilgiler aynı zamanda pay defterine de kayıt edilmek zorundadır. Bütün bu detaylar, kanunlar tarafından zorunlu kılınmıştır ve hisse senetlerinde mutlaka yer alması gerekir. Eğer şirkette hisse sahibi olan kişi T.C. vatandaşı değil ise Nama yazılı hisse senedinin arka kısmında bulunan kimlik bilgisi kutusuna ortağın T.C. Kimlik numarası yerine vergi numarası yazılır.

Nama yazılı senedi örneği aşağıdadır.

Nama yazılı hisse senedi nedir?

Anonim Şirketler tarafından günümüzde çok sık tercih edilen Nama Yazılı Hisse Senetleri, şirketinizin menfaatleri bakımından adeta zorunlu hale gelmiştir. Bir şirketin paylarının tamamen ödenmemesi durumunda şirketin hamiline hisse senedi çıkarma hakkı bulunmaz.

Nama yazılı hisse senedi pay defterine nasıl işlenmelidir?

Nama yazılı hisse senedi bastırıldıktan sonra ön yüzündeki şirketin imza atmaya yetkili iki kişi tarafından imzalandıktan sonra Hisse senetlerinin geçerli sayılabilmesi için eğer imza yetkilisi 2 den fazla ise bunlardan en az 2 kişi imza atmaları gerekmektedir, eğer tek kişilik bir anonim şirketse tek kişi imza atması yeterlidir.

Nama Yazılı Hisse Senedi Nedir?

Bildiğiniz üzere şirket ortaklarının şirketteki paylarını belirten ve adeta bir ortaklık kimlik kartı olarak da değerlendirilebilecek evraklara pay senedi denilmektedir.