İlmuhaber Basım İle Pay Senedi Basımı İkilemi

İlmühaber Basımı ile Pay Senedi Basımı İkilemi, Türk Ticaret Kanunu Md. 486/2 uyarınca geçici ilmühaberler adından da anlaşılacağı gibi hisse senedi basılıncaya kadar çıkarılan ara belgelerdir. Geçici ilmühaberlerin de elden çıkarılması için hisse senedi adımlarını izlemek gerekmektedir,

Geçici ilmühaberlerin düzenlenmesi de içerik ve prosedürler bakımından hisse senetleri ile aynıdır, bundan dolayı olabilecek yanlış anlamaları ve anlam karmaşalarını engellemek için ilmühaber yerine doğrudan hisse senedinin düzenlenmesi ve bastırılması daha sağlıklı bir seçim olacaktır.

İlmühaber Basımı Ile Pay Senedi Basımı Ikilemi

6102 sayılı olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda ilmühaber ayrı bir madde kapsamında düzenlenmemiştir, bundan dolayı da hamiline yazılı pay senedi çıkarma yükümlülüğünün düzenlendiği 486. Maddesinin ikinci fıkrasında; “Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin nama yazılı olan pay senedi çıkarılmasına ilişkin üçüncü fıkrasında ilmühaberden bahis geçmemiştir.

Bu konudaki görüşlerimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki bu ayrımın özellikle yapıldığıdır. Anonim şirkette talep edilen pay senedi çıkarılmasından yana olduğu, ilmühabere yalnızca geçici bir süre için ve yalnızca hamiline yazılı paylar için izin verildiği düşünülmektedir.

Bundan dolayı da 6102 sayılı olan Kanunun yürürlüğe girmiş olduğu 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren nama yazılı paylar için çıkarılan ilmühaberlerin Gelir Vergisi Kanunu kapsamında Katma Değer Vergisi Kanunu’nda pay senetleri için getirilen istisnalardan yararlanamayacağı görüşü hakimdir.

Bundan dolayı da ilmühaber çıkarmayı planlayan anonim şirketlerimiz için önerimiz; özellikle nama yazılı olan paylar için pay senedi çıkarma imkanı varken, ilmühaber çıkarmamalarıdır. Bastırılacak olan ilmühabere de kıyas aracılığı ile nama yazılı pay senetleri için hüküm uygulanır.

İlmühaber ile devrin risklerinin anlatan yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. www.hissesenedibasim.com/sirket-hissesini-gecici-ilmuhaberle-devredip-risk-almayin/

Sık Sorulan Sorular

Makronet Hisse Senedi Basım Uzmanlığı ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
info@makronetbasim.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir