Pay Senedi Anonim Şirketler Çıkarmak Zorunda Mıdır?

Pay Senedi Anonim Şirketler Çıkarmak Zorunda Mıdır?

Anonim şirket ortaklarının sahip oldukları paylar için eski Türk Ticaret kanununda hisse senedi denilmekteydi, yeni kanunda artık pay senedi denilmektedir kısacası ikisi de aynı şeyi ifade etmektedir, ayrıca bu kanunda pay senedi basımı’nın ne şekilde yapılacağı konusunda da kesin hükümler vardır ve senetlerin geçerli olabilmesi için bunlara hassasiyetle dikkat etmek gerekmektedir.

Sadece bazı anonim şirketler pay senedi bastırmanın vergisel avantajlarının farkına vararak pay senedi bastırmış diğer şirketlerde ise bu durum gözden kaçmıştır. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girmesinin ardından ise hisse senedi yerine pay senedinin Kanuni terim olarak kabul edilmiş ve halka açık olmayan Anonim şirketler tarafından hamiline pay senedi çıkarılması zorunlu koşulmuştur.

Şirketler pay senedi bastırırken bazı bilgiler gerekmektedir, burada payın türü yani nama ya da hamiline olması önemlidir. Anonim şirket sermayesine karşılık gelen payların hamiline yazılı olması durumunda, yönetim kurulu Pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren 3 ay içerisinde pay senedi bastırmak zorundadır.

Bastırılan pay senetleri teslim tesellüm belgesiyle hissedara dağıtılmalıdır. Yani hamiline yazılı paylar bedellerinin tamamen ödenmesinden sonra yönetim kurulu karar almalı ve Merkezi kayıt kuruluşu HPKS sistemine kayıt ettirildikten sonra bu kararı ticaret siciline tescil ve ilan ettirmelidir.  Eğer şirket internet sitesi hükümlerine tabi ise şirket kararı aynı zamanda İnternet sitesi üzerinden de yayınlanmalıdır. Şirketimiz merkezi kayıt kuruluşuna kayıtlarda zorluk yaşayan müşterilerimize ücretsiz olarak destek vermektedir ve talep etmeleri durumda kaydı bilgisayarlarına uzaktan bağlanarak birlikte yapılmaktadır.

hisse senedi ornegi 143 01 300x212 - Pay Senedi Anonim Şirketler Çıkarmak Zorunda Mıdır?

Kapalı anonim şirketlerde paylar nama yazılı ise pay senedi çıkarma zorunluluğu bir koşula bağlanmıştır. Eğer nama pay senetleri bastırılması için azlık talepte bulunursa, pay senedi bastırılması zorunludur. Bu konuda TTK 486. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.” şeklinde bir hükmü bulunmaktadır. Burada azlık denilirken kastedilen anonim şirketlerde şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahiplerinden bahsedilmektedir.

Anonim şirketler Bu çerçevede eğer azlık talebi olursa, yönetim kurulu nama yazılı pay senetleri bastırır ve bunları sahiplerine dağıtır. Fakat azlığının böyle bir talepte bulunmaması durumunda nama yazılı pay senetleri bastırılmak zorunda değildir ama pay senedi bastırmak şirkete vergisel avantajlar sağladığı için bir an önce bastırılması şirketin menfaatine olduğundan nama yazılı payları olan anonim şirketlere geçerli bir pay senedi bastırmalarını şiddetle tavsiye edilmektedir. Azlığın talepte bulunması ve yönetim kurulunun bunu yerine getirmemesi durumunda ise yargı yolu açıktır. Bu durumda kanunun ilgili maddelerinden dolayı mahkeme genel olarak pay senedi bastırılması ve ortaklara dağıtılması şeklinde karar vermektedir.

Buradan da anlaşılacağı üzere yeni TTK ile getirilen bu düzenleme gereği anonim şirketlerde yönetim kurulunun şartlar doğduğunda hamiline ve nama yazılı pay senedi bastırma zorunluluğu vardır. Yönetim kurulu bir pay senedi basan matbaa ile anlaşarak geçerli bir pay senedi basımı için gerekli şekil şartı ile güvenlik uygulamaları konusunda bilgi alarak baskı işlemini yaptırabilir.

Pay senedi bastığımız şehirlerden bazıları; Ankara pay senedi, İzmir pay senedi, Antalya pay senedi, Bursa pay senedi, Kocaeli ve Türkiye’nin tüm illerine pay senedi basımı yapmaktayız.

Pay senedi nedir ne değildir detaylı bilgi için linki tıklayınız.

Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
Hisse senedi basımında tüm Türkiye’ye profesyonel hizmet vermekteyiz.

12.03.2022
644
Ziyaretçi Yorumları (2)
  1. Deniz Yağcı dedi ki:

    Şirketiniz pay senedi basımlarını yeminli mali müşavir kontrolündemi yapmaktadır? bilgi verirseniz sevinirim.

    1. admin dedi ki:

      Sayın Deniz bey evet Yeminli Mali Müşavirimiz denetiminde hizmet vermekteyiz, arzu ederseniz yardımcı olmaya çalışırız.

Whatsapp
Halit Kodan Makronet
Halit Kodan Makronet
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?