Pay Senedi Nedir?

Anonim şirketlerde pay senedi nedir tanımı, şirket sermayesini temsil eden finansal bir varlıktır. Genel olarak pay senedinin en basit tanımı sermaye şirketlerinin ortaklarına, sermaye paylarını belgelendirmek için verilen kıymetli evraklardır ve anonim şirketin sermayesini temsil ederler.

Hamiline – Nama Yazılı Pay Senedi Nedir?

Hamiline yazılı hisse senedi bu senedi elinde bulunduran kişiye alacak hakkı tanımaktadır. Yani hamiline yazılı pay senedi elinde bulunduran kimse hak sahibi olarak kabul edilir. Şayet pay senedinin üzerinde sahibinin ismi yazıyorsa bu durum nama yazılı pay senedi olarak ifade edilmektedir.

Nama yazılı olan pay senetleri Hamiline yazılı pay senetlerine kıyasla daha güvenli olarak kabul edilir. Ayrıca Nama yazılı hisse senetleride Merkezi Kayıt Kuruluşu kaydı yaparak ekstradan ücret ödemeniz gerekmez. Bunun yanında alınan Yönetim Kurulu Kararını noter onayı yaptırmanız şart değildir.

Hamiline yazılı hisse senetleri TTK nın 486. maddesinde belirtildiği gibi tescilden önce basılan senetler geçersizdir. Bundan doğan zarardan kişi sorumludur denmektedir.

Pay Senedi Nedir

Buradan anlaşılacağı üzeri Hamiline yazılı hisse senetleri basılmadan önce kararın ticaret sicilde tescil ve ilan ettirmek zorunludur. Bunların hepsi hem bir iş yükü hemde maddi olarak külfetlidir.  Nama yazılı hisse senetleri kaybedilse bile üzerinde sahibinin adı yazdığından başka bir kişi tarafından hak iddia edilemez.

Hamiline yazılı senedin kaybedilmesi durumunda ya da kötü niyetli birinin eline geçmesi halinde hamiline yazılı senet daha kolay şekilde elden çıkarılabilir.

HPKS (hamiline pay kayıt sistemi) çıkmadan önce senedin tek hak sahibi elinde bulunduran kişidir denmekteydi. Fakat yeni düzenleme artık pay sahibinin HPKS sisteminde adının kayıtlı olmasından sonra hak sahibi olacağından artık eskisi kadar korkutucu değildir.

Fakat yinede hamiline yazılı hisse senetleriniz kaybedildiğinde baş ağrıtıcı olabilmektedir. Bu sebeple dikkatli bir şekilde korunmasını önermekteyiz. Firmalar kaybolma gibi durumlardan korunmak için banka kasalarında saklamayı tercih edebilmektedirler.

Hamiline pay kayıt sistemi hakkında detaylı bilgi için linki tıklayınız.
https://www.mkk.com.tr/saklama-hizmetleri/piyasalar-ve-platformlar/hamiline-pay-kayit-sistemi

Pay Senedi ve Hisse Senedi Nedir?

Pay senedi anonim şirketlerin vergisel avantajlardan dolayı çıkardığı senetlerdir. 2012 yılından itibaren Türk ticaret kanununda yeni düzenlemeye göre hisse senedinin ismi artık resmi olarak pay senedi olarak değişmiştir. Fakat iki ifadede aynı şeyi temsil etmektedir. Anonim şirket yapılanmasına sahip, anonim ortakların yer aldığı şirketlerin en önemli unsuru ise pay senedi çıkarmalarıdır.

Pay Senedi Ve Hisse Senedi Nedir

Anonim şirket ve anonim ortaklıklar dışında diğer şirket tiplerinin hisse senedi çıkarmasının vergisel avantajı yoktur. Anonim şirketlerin çıkardıkları pay senetleri ise temelde iki ayrı gruba ayrılmaktadır. Hamiline yazılı pay senedi ve Nama yazılı pay senedi şeklindedir.

Anonim şirketi oluşturan sermayenin, sermaye pay sayısını TL bazında nominal bir değer olarak belirten pay senetleri hamiline ve namına basılı olarak iki farklı çeşitte basılmaktadır. Peki, hamiline basılı senet ile nama yazılı senet arasında nasıl farklılıklar bulunmaktadır?

Hamiline yazılı pay senedinde senedin bedelinin tamamen ödenmiş olması zorunluluğu vardır. Bedeli tamamen ödenmemiş bir pay için şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Bedeli karşılığının sermayenin tamamı ödenmeyen hamiline yazılı pay senedi şirket tarafından çıkarılır ise bu pay senedi geçersiz sayılmaktadır.

Sermayesinin tümü ödenmemiş bir şirket ise ana sözleşmesinde hisse senetleri nama yazılıdır ibaresi geçmek koşulu ile nama yazılı bir senet çıkarabilir. Şirketin payların bedeli ödenmişse ve hamile yazılı ise ödeme tarihi itibari ile üç aylık süreç içerisinde pay senedinin bastırılıp pay sahiplerine dağıtır. Nama yazılı olan pay senetlerinin söz konusu pay sahibinin ad soyad, ticaret unvanı ve vatandaşlık numarası yazmaktadır.

Nama Yazılı Hisse senedi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Pay Senedi Basımı İçin Gerekli Bilgiler

Pay senedi basımı TTK ( Türk Ticaret Kanunu) da yer alan kurallara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. TTK’nın istediği evrakların yer almadığı ve TTK da yer alan pay senedi için geçerli olan normların uygulanmadığı pay senetleri kullanılamaz. Pay senedi basımı için gerekli olan evraklar ise şu şekildedir;

Pay Senedi Basımı Için Gerekli Bilgiler

1) Şirket mevcut sermayesi (Kuruluştan sonra sermaye artırımı varsa son sermaye arttırım gazetesi)
2) Şirketin unvanı
3) Kuruluş tarihi
4) Kuruluş sermayesi
5) Payların nevi
6) Tertibin tescil tarihi
7) Nominal değeri
8) Hisse sahibinin ismi ve ikametgâh adresi (nama pay senetlerinde)
9) Hisse senedi basımı ile alakalı yönetim kurulu kararı (Hamiline yazılı senetlerde kararın tescili şarttır)

Pay Senedi Nasıl Bastırılır

1) Tasarım aşaması TTK 6102 kanununun istediği biçimde hazırlanıp, şirket yetkililerine sunuluyor
2) Giyoş tekniğiyle hazırlanan pay senedi desen seçimi yapılıyor
3) Kıymetli evraklar için özel üretilen kağıt temini yapılıyor
4) Küpür dağılımı ve adet tesbiti yapılıyor
5) Basım esnasında numaratör uygulaması yapılıyor
6) Darbelere dayanıklı ambalajımız sayesinde pay senetleriniz güvenli bir şekilde size ulaştırılıyor.
7) Sahteciliğe karşı Dünya hologramcılar birliği onaylı IHMA patentli hologram uygulaması yapılıyor
8) Bu işlem işin aciliyetine göre 2 – 3 iş günü arasında değişebiliyor.

PAY SENEDİ NEDİR? pay senetleri; anonim şirketler sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkânı veren menkul kıymetlerdir.

Adi ve İmtiyazlı Hisse Senedi Nedir?

Şayet pay senedi sahiplerine eşit haklar tanıyorsa adi hisse senedi olarak ifade edilmektedir. Ana sözleşme ile oy hakkı, kâra iştirak vb. açılardan sahiplerine diğerlerine kıyasla daha özel haklar sağlayan hisse senetlerine imtiyazlı hisse senetleri olarak isimlendirilmektedir.

Kurucu ve İntifa Pay Senedi Nedir? 

Kuruluşta emeği geçen kişiler için özel olarak çıkarılan pay senedidir. Bu pay senetlerinde ortaklık ve şirket yönetimine katılma hakkı yoktur. Yalnızca şirket kârının bir kısmı için alacak hakkı tanıyan pay senetleridir. İntifa pay senetleri ise bazı kişiler için alacak ya da hizmetleri karşılığı çıkarılan ve ortaklık hakkı sağlamayan hisse senetleri olarak düzenlenmektedir.

Yönetime Katılma ve Oy Hakkı 

Pay senedi sahibi olan yatırımcı şirket yönetim kurulu seçimlerinde seçmen ve aday olarak yönetime katılma imkanını tanır. Fakat oy kullanımı pay ile orantılı olduğu için işletmede her zaman fazla payı bulunan kişilerin söz hakkı daha çok olmaktadır. Her pay bir oy hakkı anlamına gelir. Eğer şirketin ana sözleşmesinde imtiyazlı paylar belirtilmemişse çoğunluk olarak %51 hisseyi elinde bulunduranlar yönetimde hak sahibidir.

Taahhütleri Yerine Getirme Sorumluluğu

Pay sahibi işletme kuruluşunda ve sermaye artırımı sırasında taahhüt ettiği tutarları zamanında ödemekle sorumlu olarak kabul edilir. Sorumluluklarını yerine getirmeyen hissedarlar cezai işleme maruz kalabilirler.

Firmamız pay senedi basımı konusunda tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir bunlardan Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Bodrum ve Türkiye’nin tüm illerine profesyonel olarak Yeminli mali müşavirler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Hukuk danışmanlık firmaları, Avukatlık ofislerine ücretsiz danışmanlık ve pay senedi basımı yapmaktayız.

Sık Sorulan Sorular

Makronet Hisse Senedi Basım Uzmanlığı ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
info@makronetbasim.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 Yorum

  1. Geri bildirim: Anonim Şirketlerin Pay Hisse Senedi Çıkarması Zorunlu Mudur?
  2. Geri bildirim: Pay Senedi Anonim Şirketler Çıkarmak Zorunda Mıdır?
  3. Geri bildirim: Bir Payın Nominal Değeri Nedir? Makronet Hisse Senedi Basımı
  4. Geri bildirim: Anonim Şirketlerin Pay Senetleri Çıkarması Zorunlu Mudur?
  5. Geri bildirim: Anonim Şirketlerde Pay Senetleri Çıkarması Zorunlu Mudur?
  6. Geri bildirim: Hisse Senedi Basımı - Makronet
  7. Hise senedi olamak istiyorum nasıl ve tercihiniz hangi şirketten yana yapmam daha iyi olur