Hisse Devrinin Pay Defterine Kaydı

Anonim şirketlerin Hisse devrinin pay defterine kaydı konusunda hassasiyet göstermesi gerekir. Lakin pay defteri kanuni olarak tutulması zorunlu bir defterdir. Pay defteri ticari bir defterdir ve ticari defterlere uygulanan hükümlere tabidir. Anonim şirketler yönetim kurulu olarak pay defterlerini nizami bir şekilde takip etmekle sorumludur.

Pay defteri şirket ortaklarına ve üçüncü kişilere şirketin hisse durumu hakkında gerekli bilgilerin yer aldığı kaynaktır. Hisse devrinin pay defterine kaydı hissedarlar bakımından çok önemli bir detaydır.

Hisse Devrinin Pay Defterine Kaydı

Anonim şirket senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleri, Şirket kuruluşunda görev almış intifa sahipleri, rehin hakkı sahipleri isim ve soy isim bilgilerini, adreslerini kaydetmelidir, ve bu konudan sorumlu şirketin yönetim kuruludur, yönetim kurulu pay sahibi kendine ait bölümün doğruluğunu incelemek isteyebilir bu durumda sadece kendi bulunduğu sayfayı inceleyebilir diğer hissedarların bulunduğu sayfaları kontrol edemez.

ayrıca her bir hissedar ayrı bir sayfada takip edilmelidir. Yönetim kurulu pay sahibinin deftere kaydını keyfiyen kaydetmeme gibi durumlarda bulunamaz, eğer böyle bir yol izlerse pay sahibini açacağı davanın muhatabı olur.

Payın usulune uygun bir şekilde devredildiği ve üzerinde intifa hakkı ispat edilmediği sürece pay defterine kaydedilemez.

Kaydın silinmesi, şirkete hissedar olduğunu iddia eden hissedarın kaydını ilgili şirket yetkililerin görüşünü alarak silebilir, bunu kaydı silinen hissedara ivedilikle bildirilmesi gerekir. Eğer hissedar yetkililerin kaydın haksız yere silindiğini düşünüyorsa bunun iptali için mahkemeye başvurabilir.

Hamiline Yazılı Payların Pay Defterine Kaydı

Hamiline yazılı paylar senede bağlanana kadar pay defterine kayıt edilir, hamiline yazılı pay senetleri basıldıktan sonra pay defterindeki kayıt silinir.

Hamiline yazılı pay senetleri basıldıktan sonra bu senetlere sahip olan kişiler deftere kayıt olmasına gerek olmadan hisse sahibi olmaktadır. Kısacası hamiline yazılı pay senedi sahipleri pay defterine kayıt edilmezler. Bu senet sahipleri deftere kayıt olmadan hissedar sayılmaktadırlar.

Yeni çıkan düzenlemeyle hamiline yazılı payı olan hissedarlar merkezi kayıt kuruluşuna kaydedilir (MKK) Hamiline pay kayıt sistemiyle ilgili detalı bilgilerin olduğu sayfaya ulaşmak için linki tıklayınız.

Nama Yazılı Payların Pay Defterine Kaydı

Hisselerin nama yazılı hisseler olması durumunda devrin öngörülen şekilde yapıldığının ispatlanması halinde pay defterine kayıt yapılmaktadır.

Hisse Devrinin Pay Defteri Kaydı

İktisap edenin yanlış beyanları sonucunda pay defterine yapılan kayıtlar silinebilir. Şirket bu noktada kişilere silinmeye ilişkin yazılı bilgileri vermelidir,  Ayrıca payın üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmiyorsa, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılması söz konusu değildir.

Nama yazılı hisse senetlerinde sadece pay defterine kayıtlı kişi Anonim Şirketlerde ortak sıfatını taşımaktadır. Hisse devri kapsamında kaydın pay defterine işlenmesine ilişkin devralanın talebinin kabul edilmemesi durumunda; payı devralan kişinin Anonim Şirkete karşı bir ifa davası açması imkanı da bulunmaktadır. Kısaca bilinmesi gerekenler:

– Nama yazılı olan pay senetlerinin hamiline yazılı pay senedine dönüştürülebilmesi için pay bedellerinin tamamının ödenmesi gerekmektedir.

– Paylar hamiline yazılı durumdaysa pay bedelinin tamamının ödenmesinden itibaren 3 ay içinde pay senetlerinin bastırılması ve hissedarlara dağıtılması gerekmektedir.

– Nama yazılı pay senetlerin ayrıca pay defterine usulune uygun kaydedilmesi gerekmektedir.

Bedellerinin Tamamı Ödenmemiş Nama Yazılı Paylar

Bedeli tamamen ödenmemiş olan nama yazılı iktisap eden kişiler, pay defterine kaydedilmekle şirkete karşı geri kalan bedelini ödemekle de sorumlu duruma gelir.

Bunun yanı sıra şirketin kurulması ya da esas sermayenin arttırılması durumunda iştirak taahhüdünde bulunmuş olan kişilerin payını başka bir kimseye devretmesi durumunda, bedelin henüz ödenmemiş olan bölümünün kendisinden istenmesi söz konusu değildir.

Şirketin kuruluşu ya da esas sermayenin arttırılmasından itibaren 2 sene içinde şirket şayet iflas etmişse ya da payı iktisap eden kişi paydan doğan haklardan yoksun bırakılmış olursa ödenmemiş bedeller kendisinden talep edilir.

Payını devretmiş olan kişi iktisap eden kişinin pay defterine kaydetmesi ile borçlarından kurtulmaktadır. Bunun yanı sıra pay defterine kayıt aşamasında da pay senetlerinin düzenleme tarihinin belirtilmesi gerekmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Makronet Hisse Senedi Basım Uzmanlığı ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
info@makronetbasim.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir yorum

  1. Geri bildirim: Hamiline Yazılı Hisse Senedi MKK Bildirim - Makronet