Limited Şirketler Pay Senedi Çıkarabilir mi?

Limited şirketler pay senedi çıkarabilir mi? Yazımızın ana konusu Limited şirketler çıkarılan pay senetleri devredilebilir mi, devredildiğinde Anonim şirketlerde olduğu gibi vergisel avantajlardan faydalanabilir mi? bu yazıda bunlara cevap arayacağız.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 80/4’üncü maddesi kapsamında ortaklık haklarının ya da hisselerinin elden çıkarılması sebebiyle ortaya çıkan kazançların tamamı değer artış kazancı olarak kabul edilmektedir. Bu noktada ortaklık hakkı ya da hisseleri tüm şahıs ve sermaye şirketlerinde, ortakların hisse senedine bağlanmamış paylarını tanımlamaktadır. Limited şirketlerin ortaklık payları da bu hüküm içine bulunmaktadır.

Limited Şirketler Pay Senedi Çıkarabilir Mi?

Bu faktöre göre; Limited şirketler Eski Türk Ticaret Kanununda pay senedi bastırma hakları yoktu fakat Yeni Türk Ticaret Kanunu Limited şirketler için pay senedi bastırma konusunda yeni düzenlemeler yapmıştır.

Limited şirket ortağı olan gerçek kişi ortaklık payını ne zaman satarsa satsın, elde ettiği gelirler vergiye tabi tutulmaktadır, Limited şirketlerine sadece  ispat amacı olarak pay senedi çıkarılmasına olanak sağlanmıştır.

Ancak Yeni kanunda  Limited şirketlere pay senedi bastırma izni çıkarılması hissedarlar arasında hisse devri ve dolaşım kolaylığı sağlamamaktadır bu konuyu hissedarların iyi bilmesi gerekmektedir.

Eski Türk Ticaret Kanununda olduğu gibi hisse devirlerini yazılı olarak noterler aracılığıyla yapılmasını şart koşmuştur. Bu durumu özetlemek gerekirse  yeni kanunda Limited şirketlerine ispat amacı yada pay senedi bastırma imkanı verse de devirlerin noter aracılığıyla hazırlanmış devir sözleşmesi kullanılarak yapılmasını öngörmüştür.

Limited şirketler yeni konunun getirdiği hakkı kullanarak pay senedi bastırdıklarında anonim şirketlerde olduğu gibi şirket paylarını devrettiklerinde hissedarlar için her hangi bir vergisel avantaj bulunmamaktadır.

Bu noktada bilinmesi gereken en önemli konu; şirket hisselerinin satışında vergiden muaf olmak için ilk olarak gerçek kişilerin sahip olduğu hisselerin, anonim şirket hissesi olması gerektiğidir. Bundan dolayı da hisse satış ihtimali olan Limited şirketlerinin mümkün olan en kısa sürede anonim şirkete dönüşmesi gerekmektedir. Bu söz konusu değilse, hisse satış ihtimali olan, yeni kurulacak şirketlerin anonim şirket olarak kurulması önerilmektedir.

Limited Şirketlerde Hisse Devri Nasıl Yapılır Konu hakkında Bilgi sahibi olmak için sayfamızı ilceleyebilirsiniz.
www.hissesenedibasim.com/limited-sirketlerde-hisse-devri

Sık Sorulan Sorular

Makronet Hisse Senedi Basım Uzmanlığı ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
info@makronetbasim.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir