Öncelikle hisse senedi bastırmakla ilgili gerekli evraklardan bahsedelim,

  1. Şirket yetkilisi öncelikle şirketin kuruluş gazetesini temin etmelidir, eğer limited şirketten anonim şirkete geçmiş ise nevi değişikliği gazetesi gerekmektedir.
  2. Eğer kuruluştan sonra şirket sermaye artırımı yapmış ise son sermaye artırım gazetesinide temin etmesi gerekir. Tüm istenilen belgeleri mail ortamında göndermesi yeterlidir.
  3. Anonim şirket kuruluştan sonra unvan değişikliği yapmışsa ilgili gazeteyide temin edip mail atması gerekir.
  4. Hisse senedi basımı ile ilgili yönetim kurulu kararı alması gerekmektedir. Bu konuda matbaamız şirket yetkilisine yardımcı olmaktadır, hem örnek yönetim kurulu kararı tedarik etmekteyiz hemde şirket sermayesinin hissedarlara dağılımı noktasında çalışma yapmaktayız, matbaamız hisse pay senedi basımı konusunda Alanında uzman bir matbaadır müşterilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir. bu konuda aklınızdaki tüm soruları rahatlıkla bize sorabilirsiniz.

100’ün üzerinde Hisse Senedi ÖRNEK çalışmalarımızı görmek için TIKLAYINIZ

pay hisse senedi 2 - Hisse senedi bastırma prosedürü

Pay Senedi Bastırma Prosedürü İle İlgili Genel Bilgiler

Anonim şirketlerde hisse senetleri ve devir işlemleri Türk Ticaret Kanunu tarafından düzenlenmiştir.
Buna göre;
Hisse senetleri, hamiline ve nama yazılı olarak basılmaktadır. Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, hisse senetleri nama yazılı olarak basılması daha güvenli olmaktadır.
Payların bedeli tamamen ödenmemişse, hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılamaz. Eğer çıkarılırsa hükümsüz sayılır. Bu durumda hüsnüniyet sahipleri tazminat isteme hakkına sahiptir.
Çıkarılan hisse senetlerinin nevi esas sözleşmede aksine bir hüküm olmadığı sürece tadil yapılarak değiştirebilir. Pay bedeli tamamen ödenmeden nama yazılı senetler, hamiline yazılı senetlere çevrilemez.
Eğer nama yazılı hisse senetlerinin yerini tutması için ilmühaber çıkarılmışsa onunda nama yazılı olması şarttır. İlmühaberlerin devri için de nama yazılı hisse senedinin devrinde uygulanan hükümler uygulanır.

Hamiline yazılı hisse senetleri yerine düzenlenen nama yazılı ilmühaberler, sadece alacağın devri hükümlerine göre devredilebilir. Aynı zamanda devir, ancak ihbar tarihinden itibaren şirkete karşı hüküm ifade eder.

Hisse senedi basımı konusunda detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Hisse Senetlerinin Devri

T.T.K.Madde 415. maddesine göre, Hamiline yazılı hisse senetlerinin şirket ve üçüncü şahıslara devrinin geçerli olması için tesliminin yapılması gerekir.
T.T.K.Madde 416. maddesine göre esas sözleşmede aksi bir hüküm yoksa nama yazılı hisse senetleri, devr edilebilir.
Ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile devir gerçekleşmiş sayılır. Şirkette geçerli olabilmesi için devrin pay defterine kaydının yapılması gerekir.

Hisse senedi basımı için TTK’nun ilgili maddelerinden de anlaşılacağı üzere herhangi bir süre ya da izin gerekmez. Fakat, bir çok şirketin hamiline yazılı hisse senedi basımı zorunlu olmasına rağmen hisse senedi bastırmadığı da görülmektedir.

VERGİLENDİRME AÇISINDAN DURUM

Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. ve Geçici 56. maddelerinde, hisse senedi konusu ve payların satışlarından elde edilecek gelir konusunda durum açıkça belirtilmiştir. Buna göre;
Anonim şirketler açısından hisse senedi basımında G.V.K.’nun Geçici 56.Maddesinin D bendinin l. bendi, “İvazsız olarak iktisap edilenler hariç olmak üzere; hisse senetlerinin iktisap tarihinden başlayarak üç ay içinde veya iktisaptan evvel elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ile diğer menkul kıymetlerin (menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma belgeleri hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar. ” demektedir.

Yani, hisse senetlerinin 2 yıldan fazla süre elde bulundurulmasından elde edilen kazançlar vergiye tabi değildir. Buradan da anlaşılacağı üzere anonim şirketler, hisse senedi bastırmaları durumunda vergi bakımından çok önemli bir avantaj elde eder.

Makronet Hisse Senedi Basım ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri
Hızlı Kurumsal Şirket Hattı: 0212 565 40 75 pbx / 0533 350 00 83
Hisse senedi basımında tüm Türkiye’ye profesyonel hizmet vermekteyiz.

[matbaa-faqpage]